เนื้อเพลง I Don’t Wanna Change You คำอ่านไทย Taio Cruz

I don’t wanna change you
( ไอ ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)
I don’t wanna change you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)
Baby I don’t wanna change you
(เบ๊บี้ ไอ ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)
[You and Ay] I don’t wanna change you
([ ยู แอนด์ ไอ ] ไอ ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)
Baby I don’t wanna change you
(เบ๊บี้ ไอ ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)
[You and Ay] I don’t wanna change you
([ ยู แอนด์ ไอ ] ไอ ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)
Baby I don’t wanna change you
(เบ๊บี้ ไอ ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)
[You and Ay] I don’t wanna change you
([ ยู แอนด์ ไอ ] ไอ ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)
I don’t wanna change you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)
[You and Ay] I don’t wanna change you
([ ยู แอนด์ ไอ ] ไอ ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)
I don’t wanna change you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)
I don’t wanna change you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
Some people say [say]
(ซัม พี๊เพิ่ล เซย์ [ เซย์ ])
I shouldn’t be [be]
(ไอ ชูดดึ่น บี [ บี ])
Be with you ’cause you don’t deserve me
(บี วิธ ยู ค๊อส ยู ด้อนท์ ดิเสิฝ มี)
They say that I [I]
(เด เซย์ แดท ไอ [ ไอ ])
Should up and leave [leave]
(เชิด อั๊พ แอนด์ ลี๊ฝ [ ลี๊ฝ ])
But they don’t understand
(บั๊ท เด ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
But baby with you
(บั๊ท เบ๊บี้ วิธ ยู)
Every single day is brand new
(เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล เดย์ อีส แบรนดฺ นิว)
And I ain’t going nowhere
(แอนด์ ดาย เอน โกอิ้ง โนแวร์)
I’m staying right here
(แอม สเตย์ยิ่ง ไร๊ท เฮียร)
It’s the right idea
(อิทซ เดอะ ไร๊ท ไอเดีย)
To ride from my baby
(ทู ไรด์ ฟรอม มาย เบ๊บี้)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Ay always wanna be with you
(ไอ ออลเว วอนนา บี วิธ ยู)
And I don’t wanna change you
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)
Ay of every little thing you do
(ไอ อ็อฝ เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล ทริง ยู ดู)
And I don’t wanna change you
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)
Ay don’t ever wanna say goodbye
(ไอ ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ วอนนา เซย์ กู๊ดบาย)
And I don’t wanna change you
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)
As long as you don’t change your mind
(แอส ลอง แอส ยู ด้อนท์ เช้งจํ ยุร ไมนด์)
There will always be you and ay ay ay
(แดร์ วิล ออลเว บี ยู แอนด์ ไอ ไอ ไอ)
You and ay ay ay
(ยู แอนด์ ไอ ไอ ไอ)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
Girl you should know [know]
(เกิร์ล ยู เชิด โนว์ [ โนว์ ])
I never mean [mean]
(ไอ เน๊เฝ่อร์ มีน [ มีน ])
I know it’s clich้ the air I breathe
(ไอ โนว์ อิทซ clich้ ดิ แอร์ ไอ บรีฑ)
They try to take [take]
(เด ธราย ทู เท้ค [ เท้ค ])
They try to suffocate
(เด ธราย ทู ซัฟโฟะเคท)
But they don’t understand
(บั๊ท เด ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
But baby with you
(บั๊ท เบ๊บี้ วิธ ยู)
Every single day is brand new
(เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล เดย์ อีส แบรนดฺ นิว)
And I ain’t going nowhere
(แอนด์ ดาย เอน โกอิ้ง โนแวร์)
I’m staying right here
(แอม สเตย์ยิ่ง ไร๊ท เฮียร)
It’s the right idea
(อิทซ เดอะ ไร๊ท ไอเดีย)
To ride from my baby
(ทู ไรด์ ฟรอม มาย เบ๊บี้)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Ay always wanna be with you
(ไอ ออลเว วอนนา บี วิธ ยู)
And I don’t wanna change you
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)
Ay of every little thing you do
(ไอ อ็อฝ เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล ทริง ยู ดู)
And I don’t wanna change you
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)
Ay don’t ever wanna say goodbye
(ไอ ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ วอนนา เซย์ กู๊ดบาย)
And I don’t wanna change you
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)
As long as you don’t change your mind
(แอส ลอง แอส ยู ด้อนท์ เช้งจํ ยุร ไมนด์)
There will always be you and ay ay ay
(แดร์ วิล ออลเว บี ยู แอนด์ ไอ ไอ ไอ)
You and ay ay ay
(ยู แอนด์ ไอ ไอ ไอ)

[Verse 3:]
([ เฝิซ 3 : ])
You looking worry ma
(ยู ลุคอิง ว๊อร์รี่ มา)
But don’t you worry ma
(บั๊ท ด้อนท์ ยู ว๊อร์รี่ มา)
That thing we got is strong as a rock
(แดท ทริง วี ก็อท อีส สทรอง แอส ซา ร๊อค)
Lonely nights we’ve been through
(โลนลิ ไน๊ท หวีบ บีน ทรู)
Fights we’ve been through
(ไฟ้ท หวีบ บีน ทรู)
So how you going think this time they going do it
(โซ ฮาว ยู โกอิ้ง ทริ๊งค ดิส ไทม์ เด โกอิ้ง ดู อิท)
Nah they here unless they is here over the team [? ]
(นาห์ เด เฮียร อันเล๊ซ เด อีส เฮียร โอ๊เฝ่อร เดอะ ทีม [ ])
Like you juicing up jean [? ]
(ไล๊ค ยู juicings อั๊พ ยีน [ ])
Like you rocking imeem [? ]
(ไล๊ค ยู รอคกิง imeem [ ])
Yeah they wanna do it do it
(เย่ เด วอนนา ดู อิท ดู อิท)
Just like we do it do it
(จั๊สท ไล๊ค วี ดู อิท ดู อิท)
But they can’t do it do it
(บั๊ท เด แค็นท ดู อิท ดู อิท)
The way we do it do it
(เดอะ เวย์ วี ดู อิท ดู อิท)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Ay always wanna be with you
(ไอ ออลเว วอนนา บี วิธ ยู)
And I don’t wanna change you
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)
Ay no matter what you say no matter what you do
(ไอ โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู เซย์ โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู)
And I don’t wanna change you
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)
Ay don’t ever wanna say goodbye
(ไอ ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ วอนนา เซย์ กู๊ดบาย)
And I don’t wanna change you
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)
As long as you don’t change your mind
(แอส ลอง แอส ยู ด้อนท์ เช้งจํ ยุร ไมนด์)
There will always be you and ay ay ay
(แดร์ วิล ออลเว บี ยู แอนด์ ไอ ไอ ไอ)
You and ay ay ay
(ยู แอนด์ ไอ ไอ ไอ)
You and ay ay ay
(ยู แอนด์ ไอ ไอ ไอ)

As long as you don’t change your mind
(แอส ลอง แอส ยู ด้อนท์ เช้งจํ ยุร ไมนด์)
There will always be you and ay ay ay
(แดร์ วิล ออลเว บี ยู แอนด์ ไอ ไอ ไอ)
[You and me you know what I’m saying girl]
([ ยู แอนด์ มี ยู โนว์ ว๊อท แอม เซอิง เกิร์ล ])

[You and ay ay ay] I don’t wanna change you
([ ยู แอนด์ ไอ ไอ ไอ ] ไอ ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)
I don’t wanna change you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)
[Baby now you and ay ay ay] I don’t wanna change you
([ เบ๊บี้ นาว ยู แอนด์ ไอ ไอ ไอ ] ไอ ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)
I don’t wanna change you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)
[Baby you and ay ay ay] I don’t wanna change you
([ เบ๊บี้ ยู แอนด์ ไอ ไอ ไอ ] ไอ ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)
I don’t wanna change you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Wanna Change You คำอ่านไทย Taio Cruz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น