เนื้อเพลง Dance Inside คำอ่านไทย The All-American Rejects

You dont have to move, you don’t have to speak
( ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู มู๊ฝ , ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู สพี๊ค)
Lips for biting.
(ลิพ ฟอร์ ไบดิ้ง)
You’re staring me down, a glance makes me weak
(ยัวร์ ซแทริง มี เดาน , อะ แกล๊นซ์ เม้ค มี วี๊ค)
Eyes for striking
(อาย ฟอร์ ซทไรคอิง)
Now im twisted up when i’m twisted with you
(นาว แอม ทวิสท อั๊พ เว็น แอม ทวิสท วิธ ยู)
Brush so lightly
(บรัช โซ ไลทลิ)
And time trickles down, and i’m breathing for two
(แอนด์ ไทม์ trickles เดาน , แอนด์ แอม บรีสดิง ฟอร์ ทู)
Squeeze so tightly.
(สควี๊ซ โซ ไททลิ)
I’ll be fine, you’ll be fine.
(อิลล บี ไฟน , โยว บี ไฟน)
This moment seems so long
(ดิส โม๊เม้นท ซีม โซ ลอง)
Don’t waste now, precious time
(ด้อนท์ เวซท นาว , พรีเชี๊ยส ไทม์)
We’ll dance inside the song
(เวลล แด๊นซ์ อิ๊นไซด์ เดอะ ซ็อง)

CHORUS
(ค๊อรัส)
What makes the one to shake you down?
(ว๊อท เม้ค ดิ วัน ทู เช้ค ยู เดาน)
Each touch belongs to each new sound
(อีช ทั๊ช บีลอง ทู อีช นิว ซาวน์ด)
Say now you want to shake me too
(เซย์ นาว ยู ว้อนท ทู เช้ค มี ทู)
Move down to me, slip into you
(มู๊ฝ เดาน ทู มี , สลิ๊พ อิ๊นทู ยู)

She sinks in my mind as she sheds through her skin
(ชี ซิ๊งค ซิน มาย ไมนด์ แอส ชี เฌ็ด ทรู เฮอ สกิน)
Touch sight taste like fire
(ทั๊ช ไซ๊ท เท๊ซท ไล๊ค ไฟเออะร)
Hands do now what eyes no longer defend
(แฮนด์ ดู นาว ว๊อท อาย โน ลองเงอ ดีเฟ็นด์)
Hands to fuel desire
(แฮนด์ ทู ฟู๊เอล ดีไซรํ)
I’ll be fine, you’ll be fine
(อิลล บี ไฟน , โยว บี ไฟน)
This moment seems so long
(ดิส โม๊เม้นท ซีม โซ ลอง)
Don’t waste now, precious time
(ด้อนท์ เวซท นาว , พรีเชี๊ยส ไทม์)
We’ll dance inside the song
(เวลล แด๊นซ์ อิ๊นไซด์ เดอะ ซ็อง)

CHORUS
(ค๊อรัส)
What makes the one to shake you down?
(ว๊อท เม้ค ดิ วัน ทู เช้ค ยู เดาน)
Each touch belongs to each new sound
(อีช ทั๊ช บีลอง ทู อีช นิว ซาวน์ด)
Say now you want to shake me too
(เซย์ นาว ยู ว้อนท ทู เช้ค มี ทู)
Move down to me, slip into you
(มู๊ฝ เดาน ทู มี , สลิ๊พ อิ๊นทู ยู)

Ooo, ah
(อู้ , อา)
Ooo, ah
(อู้ , อา)
Ooo, ah
(อู้ , อา)
Ooo, ah [x 2]
(อู้ , อา [ เอ๊กซฺ 2 ])

And I’ll be fine, you’ll be fine
(แอนด์ อิลล บี ไฟน , โยว บี ไฟน)
Is this fine? I’m not fine
(อีส ดิส ไฟน แอม น็อท ไฟน)
Give me pieces, give me things to stay awake
(กี๊ฝ มี พี๊ซ , กี๊ฝ มี ทริง ทู สเทย์ อะเว้ค)

CHORUS
(ค๊อรัส)
What makes the one to shake you down?
(ว๊อท เม้ค ดิ วัน ทู เช้ค ยู เดาน)
Each touch belongs to each new sound
(อีช ทั๊ช บีลอง ทู อีช นิว ซาวน์ด)
Say now you want to shake me too
(เซย์ นาว ยู ว้อนท ทู เช้ค มี ทู)
Move down to me, slip into you
(มู๊ฝ เดาน ทู มี , สลิ๊พ อิ๊นทู ยู)

CHORUS
(ค๊อรัส)
What makes the one to shake you down?
(ว๊อท เม้ค ดิ วัน ทู เช้ค ยู เดาน)
Each touch belongs to each new sound
(อีช ทั๊ช บีลอง ทู อีช นิว ซาวน์ด)
Say now you want to shake me too
(เซย์ นาว ยู ว้อนท ทู เช้ค มี ทู)
Move down to me, slip into you
(มู๊ฝ เดาน ทู มี , สลิ๊พ อิ๊นทู ยู)

Move down to me slip into you
(มู๊ฝ เดาน ทู มี สลิ๊พ อิ๊นทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dance Inside คำอ่านไทย The All-American Rejects

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น