เนื้อเพลง The Clapping Song คำอ่านไทย Aaron Carter

[Chorus 1]
( [ ค๊อรัส 1 ])

3, 6, 9
(3 , 6 , 9)
The goose drank wine
(เดอะ กู๊ส ดแร็งค ไวน์)
The monkey chew tobacco on the streetcar line
(เดอะ มั๊งคี่ ชิว โทแบ๊คโค่ ออน เดอะ สตีทคาร์ ไลน์)
The line broke, the monkey got choked
(เดอะ ไลน์ บโรค , เดอะ มั๊งคี่ ก็อท โชค)
And they all went to heaven in a little rowboat
(แอนด์ เด ออล เว็นท ทู เฮ๊ฝเฝ่น อิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล rowboat)

Clap Pat – Clap Pat – Clap Pat – Clap Slap
(คแล็พ แพ็ท คแล็พ แพ็ท คแล็พ แพ็ท คแล็พ ซแล็พ)
Clap Pat! Clap your hand…
(คแล็พ แพ็ท ! คแล็พ ยุร แฮนด์)
Pat it on your partner hand… right hand
(แพ็ท ดิธ ออน ยุร พาร์ทเน่อร์ แฮนด์ ไร๊ท แฮนด์)
Clap Pat! Clap your hand…
(คแล็พ แพ็ท ! คแล็พ ยุร แฮนด์)
Cross it with your left arm
(ครอสสํ ซิท วิธ ยุร เล๊ฟท อาร์ม)
Pat your partner left palm
(แพ็ท ยุร พาร์ทเน่อร์ เล๊ฟท พาล์ม)
Clap Pat! Clap your hand…
(คแล็พ แพ็ท ! คแล็พ ยุร แฮนด์)
Pat your partner right palm
(แพ็ท ยุร พาร์ทเน่อร์ ไร๊ท พาล์ม)
Clap Slap! Clap your hand…
(คแล็พ ซแล็พ ! คแล็พ ยุร แฮนด์)
Slap your thigh and sing a little song
(ซแล็พ ยุร ไธ แอนด์ ซิง อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซ็อง)

[Chorus 2]
([ ค๊อรัส 2 ])

My mama told me if I was lucky
(มาย มามะ โทลด มี อิ๊ฟ ฟาย วอส ลัคคิ)
That she would treat me
(แดท ชี เวิด ทรี๊ท มี)
If I was goody
(อิ๊ฟ ฟาย วอส กูดอิ)
My Aunty told her, I shoulda told her
(มาย Aunty โทลด เฮอ , ไอ โช๊วดา โทลด เฮอ)
No I’m not kidding
(โน แอม น็อท คิดดิง)
That’s what she told her
(แด้ท ว๊อท ชี โทลด เฮอ)

3, 6, 9
(3 , 6 , 9)
The goose drank wine
(เดอะ กู๊ส ดแร็งค ไวน์)
The monkey chew tobacco on the streetcar line
(เดอะ มั๊งคี่ ชิว โทแบ๊คโค่ ออน เดอะ สตีทคาร์ ไลน์)
The line broke, the monkey got choked
(เดอะ ไลน์ บโรค , เดอะ มั๊งคี่ ก็อท โชค)
And they all went to heaven in a little rowboat
(แอนด์ เด ออล เว็นท ทู เฮ๊ฝเฝ่น อิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล rowboat)

Clap Clap!
(คแล็พ คแล็พ !)
Clap your hands and prepare to Pat
(คแล็พ ยุร แฮนด์ แซน พรีแพร์ ทู แพ็ท)
Take your right arm
(เท้ค ยุร ไร๊ท อาร์ม)
Pat your partner?r palm with your right palm
(แพ็ท ยุร พาร์ทเน่อร์ อาร์ พาล์ม วิธ ยุร ไร๊ท พาล์ม)

Clap!
(คแล็พ !)
Take your hand back and clap
(เท้ค ยุร แฮนด์ แบ็ค แอนด์ คแล็พ)
Clap!
(คแล็พ !)
Take your right arm
(เท้ค ยุร ไร๊ท อาร์ม)
Cross your right arm with your left arm
(ครอสสํ ยุร ไร๊ท อาร์ม วิธ ยุร เล๊ฟท อาร์ม)
Pat your partner?r left palm with your left palm
(แพ็ท ยุร พาร์ทเน่อร์ อาร์ เล๊ฟท พาล์ม วิธ ยุร เล๊ฟท พาล์ม)
Clap!
(คแล็พ !)
Now back with a clap
(นาว แบ็ค วิธ อะ คแล็พ)
Take your hand to your palm and slap your thigh
(เท้ค ยุร แฮนด์ ทู ยุร พาล์ม แอนด์ ซแล็พ ยุร ไธ)
And watch the fun materialize
(แอนด์ ว๊อทช เดอะ ฟัน มะเทียเรียะไลส)
As you sing this little song:
(แอส ยู ซิง ดิส ลิ๊ทเทิ่ล ซ็อง :)

[Chorus 2]
([ ค๊อรัส 2 ])

[whisper]
([ วิสเพ่อร์ ])
[Chorus 1]
([ ค๊อรัส 1 ])

[Chorus 2 [x2]]
([ ค๊อรัส 2 [ x2 ] ])

That’s what she told her
(แด้ท ว๊อท ชี โทลด เฮอ)
I don’t believe It
(ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิท)
Yeah right
(เย่ ไร๊ท)
Can you believe it?
(แคน ยู บีลี๊ฝ อิท)

[Chorus 1]
([ ค๊อรัส 1 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Clapping Song คำอ่านไทย Aaron Carter

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น