เนื้อเพลง The Promise คำอ่านไทย Girls Aloud

1, 2, 3, 4!
( 1 , 2 , 3 , 4 !)

Everything he does, better than anything ordinary
(เอ๊วี่ติง ฮี โด , เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น เอนอิธิง อ๊อร์ดินารี่)
Everything he wants he gets, ’cause everything he does is kinda necessary
(เอ๊วี่ติง ฮี ว้อนท ฮี เก็ท , ค๊อส เอ๊วี่ติง ฮี โด ซิส กินดา เน๊ซเซสซารี่)
Though I believe in love, tell me, can anything last forever?
(โธ ไอ บีลี๊ฝ อิน ลัฝ , เทลล มี , แคน เอนอิธิง ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
If life can live up to love, then hand on my heart, I’m never saying never
(อิ๊ฟ ไล๊ฟ แคน ไล้ฝ อั๊พ ทู ลัฝ , เด็น แฮนด์ ออน มาย ฮาร์ท , แอม เน๊เฝ่อร์ เซอิง เน๊เฝ่อร์)

‘Cause
(ค๊อส)
You’re gonna make me, make me love you
(ยัวร์ กอนนะ เม้ค มี , เม้ค มี ลัฝ ยู)
Nothing at all, nothing that I do
(นัธอิง แอ็ท ดอร์ , นัธอิง แดท ไอ ดู)
The promise I made, the promise I made
(เดอะ พรอมอิซ ไอ เมด , เดอะ พรอมอิซ ไอ เมด)
Is starting to fade, starting to fade [babe]
(อีส ซทาททิง ทู เฟด , ซทาททิง ทู เฟด [ เบ้บ ])
You’re gonna make me, make me love you
(ยัวร์ กอนนะ เม้ค มี , เม้ค มี ลัฝ ยู)
Nothing at all that I cannot do
(นัธอิง แอ็ท ดอร์ แดท ไอ แคนน็อท ดู)
The promise I made, the promise I made
(เดอะ พรอมอิซ ไอ เมด , เดอะ พรอมอิซ ไอ เมด)
Is starting to fade, starting to fade
(อีส ซทาททิง ทู เฟด , ซทาททิง ทู เฟด)

Maybe next time I’ll take a ride on by,
(เมบี เน๊กซท ไทม์ อิลล เท้ค เก ไรด์ ออน บาย ,)
When I feel you near
(เว็น นาย ฟีล ยู เนียร์)
‘Cause I can’t play this like I’m meant to now,
(ค๊อส ไอ แค็นท เพลย์ ดิส ไล๊ค แอม เม็นท ทู นาว ,)
My Aladdin’s lamp is down and I gotta fear
(มาย อะแลดดิน แล็มพ อีส เดาน แอนด์ ดาย กอททะ เฟียร์)
Ooh baby, right here
(อู้ เบ๊บี้ , ไร๊ท เฮียร)

Giving up just looking into windows, yeah
(กีฝวิง อั๊พ จั๊สท ลุคอิง อิ๊นทู วิ๊นโด้ว , เย่)
I’ve had enough of wishing I found you
(แอฝ แฮ็ด อีน๊าฟ อ็อฝ วิชชิ้ง ไอ เฟานด ยู)
Baby don’t you know
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ยู โนว์)
I’ve had as much as I can take of falling, yeah
(แอฝ แฮ็ด แอส มัช แอส ซาย แคน เท้ค อ็อฝ ฟ๊อลิง , เย่)
I’ve gotta lot to learn ’bout riding through
(แอฝ กอททะ ล็อท ทู เลิร์น เบาท ไรดอิง ทรู)

‘Cause
(ค๊อส)
You’re gonna make me, make me love you
(ยัวร์ กอนนะ เม้ค มี , เม้ค มี ลัฝ ยู)
Nothing at all, nothing that I do
(นัธอิง แอ็ท ดอร์ , นัธอิง แดท ไอ ดู)
The promise I made, the promise I made
(เดอะ พรอมอิซ ไอ เมด , เดอะ พรอมอิซ ไอ เมด)
Is starting to fade, starting to fade [babe]
(อีส ซทาททิง ทู เฟด , ซทาททิง ทู เฟด [ เบ้บ ])
You’re gonna make me, make me love you
(ยัวร์ กอนนะ เม้ค มี , เม้ค มี ลัฝ ยู)
Nothing at all that I cannot do
(นัธอิง แอ็ท ดอร์ แดท ไอ แคนน็อท ดู)
The promise I made, the promise I made
(เดอะ พรอมอิซ ไอ เมด , เดอะ พรอมอิซ ไอ เมด)
Is starting to fade, starting to fade
(อีส ซทาททิง ทู เฟด , ซทาททิง ทู เฟด)

Here I am, walking Primrose,
(เฮียร ไอ แอ็ม , วอคกิง พรีมโรส ,)
Wondering when I’m gonna see you again
(วันเดอะริง เว็น แอม กอนนะ ซี ยู อะเกน)
So here I am, walking Primrose,
(โซ เฮียร ไอ แอ็ม , วอคกิง พรีมโรส ,)
Wondering when I’m gonna see you again
(วันเดอะริง เว็น แอม กอนนะ ซี ยู อะเกน)

Got my hands all ready to touch your soul,
(ก็อท มาย แฮนด์ ซอร์ เร๊ดี้ ทู ทั๊ช ยุร โซล ,)
I’m gonna get the energy to wire me close to you,
(แอม กอนนะ เก็ท ดิ เอ๊นเนอร์จี้ ทู ไวร์ มี โคลส ทู ยู ,)
Got my eyes on the prize I see
(ก็อท มาย อาย ออน เดอะ ไพร๊ซ์ ไอ ซี)
Are you watching me, ba-a-aby?
(อาร์ ยู วัทชิง มี , บา อะ aby)
‘Cause my heart is turning to solid gold
(ค๊อส มาย ฮาร์ท อีส เทินนิง ทู โซ๊หลิด โกลด์)
And my head is saying, ” honey, too good to be true ”
(แอนด์ มาย เฮด อีส เซอิง , ” ฮั๊นนี่ , ทู กู๊ด ทู บี ทรู “)
But one look in your glittered eyes
(บั๊ท วัน ลุ๊ค อิน ยุร กลีทเทอะ อาย)
Power’s failing me every time
(พ๊าวเว่อร์ เฟลอิง มี เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์)

‘Cause
(ค๊อส)
You’re gonna make me, make me love you
(ยัวร์ กอนนะ เม้ค มี , เม้ค มี ลัฝ ยู)
Nothing at all, nothing that I do
(นัธอิง แอ็ท ดอร์ , นัธอิง แดท ไอ ดู)
The promise I made, the promise I made
(เดอะ พรอมอิซ ไอ เมด , เดอะ พรอมอิซ ไอ เมด)
Is starting to fade, starting to fade [babe]
(อีส ซทาททิง ทู เฟด , ซทาททิง ทู เฟด [ เบ้บ ])
You’re gonna make me, make me love you
(ยัวร์ กอนนะ เม้ค มี , เม้ค มี ลัฝ ยู)
Nothing at all that I cannot do
(นัธอิง แอ็ท ดอร์ แดท ไอ แคนน็อท ดู)
The promise I made, the promise I made
(เดอะ พรอมอิซ ไอ เมด , เดอะ พรอมอิซ ไอ เมด)
Is starting to fade, starting to fade
(อีส ซทาททิง ทู เฟด , ซทาททิง ทู เฟด)

Maybe it’s not that hard to know you,
(เมบี อิทซ น็อท แดท ฮาร์ด ทู โนว์ ยู ,)
Maybe we’ll make it up and go,
(เมบี เวลล เม้ค กิด อั๊พ แอนด์ โก ,)
Maybe we’ll work things out,
(เมบี เวลล เวิ๊ร์ค ทริง เอ๊าท ,)
There’s only one way up and one way down, I know
(แดร์ โอ๊นลี่ วัน เวย์ อั๊พ แอนด์ วัน เวย์ เดาน , ไอ โนว์)
If you wanna convince me, start again
(อิ๊ฟ ยู วอนนา คอนฝิ๊นซํ มี , สท๊าร์ท อะเกน)
If you wanna be with me in my arms…
(อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี อิน มาย อาร์ม)

‘Cause
(ค๊อส)
You’re gonna make me, make me love you
(ยัวร์ กอนนะ เม้ค มี , เม้ค มี ลัฝ ยู)
Nothing at all, nothing that I do
(นัธอิง แอ็ท ดอร์ , นัธอิง แดท ไอ ดู)
The promise I made, the promise I made
(เดอะ พรอมอิซ ไอ เมด , เดอะ พรอมอิซ ไอ เมด)
Is starting to fade, starting to fade [babe]
(อีส ซทาททิง ทู เฟด , ซทาททิง ทู เฟด [ เบ้บ ])
You’re gonna make me, make me love you
(ยัวร์ กอนนะ เม้ค มี , เม้ค มี ลัฝ ยู)
Nothing at all that I cannot do
(นัธอิง แอ็ท ดอร์ แดท ไอ แคนน็อท ดู)
The promise I made, the promise I made
(เดอะ พรอมอิซ ไอ เมด , เดอะ พรอมอิซ ไอ เมด)
Is starting to fade, starting to fade
(อีส ซทาททิง ทู เฟด , ซทาททิง ทู เฟด)

Maybe next time I’ll take a ride on by,
(เมบี เน๊กซท ไทม์ อิลล เท้ค เก ไรด์ ออน บาย ,)
When I feel you near
(เว็น นาย ฟีล ยู เนียร์)
Maybe next time I’ll take a ride on by,
(เมบี เน๊กซท ไทม์ อิลล เท้ค เก ไรด์ ออน บาย ,)
When I feel you near
(เว็น นาย ฟีล ยู เนียร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Promise คำอ่านไทย Girls Aloud

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น