เนื้อเพลง Talk About The Passion คำอ่านไทย R.E.M.

Empty prayer, empty mouths, combien reaction.
( เอ๊มพที่ พเรเออะ , เอ๊มพที่ เม๊าธ , combien ริแอคฌัน)
Empty prayer, empty mouths, talk about the passion.
(เอ๊มพที่ พเรเออะ , เอ๊มพที่ เม๊าธ , ท๊อล์ค อะเบ๊าท เดอะ แพ๊ชชั่น)
Not everyone can carry the weight of the world.
(น็อท เอ๊วี่วัน แคน แค๊รรี่ เดอะ เว๊ท อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Not everyone can carry the weight of the world.
(น็อท เอ๊วี่วัน แคน แค๊รรี่ เดอะ เว๊ท อ็อฝ เดอะ เวิลด)

Talk about the passion.
(ท๊อล์ค อะเบ๊าท เดอะ แพ๊ชชั่น)
Talk about the passion.
(ท๊อล์ค อะเบ๊าท เดอะ แพ๊ชชั่น)

Empty prayer, empty mouths, combien reaction.
(เอ๊มพที่ พเรเออะ , เอ๊มพที่ เม๊าธ , combien ริแอคฌัน)
Empty prayer, empty mouths, talk about the passion.
(เอ๊มพที่ พเรเออะ , เอ๊มพที่ เม๊าธ , ท๊อล์ค อะเบ๊าท เดอะ แพ๊ชชั่น)
Combien, combien, combien du temps?
(Combien , combien , combien ดื เทมสฺ)

Talk about the passion.
(ท๊อล์ค อะเบ๊าท เดอะ แพ๊ชชั่น)
Talk about the passion.
(ท๊อล์ค อะเบ๊าท เดอะ แพ๊ชชั่น)

Not everyone can carry the weight of the world.
(น็อท เอ๊วี่วัน แคน แค๊รรี่ เดอะ เว๊ท อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Not everyone can carry the weight of the world.
(น็อท เอ๊วี่วัน แคน แค๊รรี่ เดอะ เว๊ท อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Combien, combien, combien du temps?
(Combien , combien , combien ดื เทมสฺ)

Talk about the passion.
(ท๊อล์ค อะเบ๊าท เดอะ แพ๊ชชั่น)
Talk about the passion.
(ท๊อล์ค อะเบ๊าท เดอะ แพ๊ชชั่น)

Talk about the passion.
(ท๊อล์ค อะเบ๊าท เดอะ แพ๊ชชั่น)
Talk about the passion.
(ท๊อล์ค อะเบ๊าท เดอะ แพ๊ชชั่น)

Talk about the passion.
(ท๊อล์ค อะเบ๊าท เดอะ แพ๊ชชั่น)
Talk about the passion.
(ท๊อล์ค อะเบ๊าท เดอะ แพ๊ชชั่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Talk About The Passion คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น