เนื้อเพลง Paper’d Up คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Mr. Kane, Traci Nelson

()
” He’s a sweet, soul, brother! ”
(” อีส ซา สวี้ท , โซล , บร๊าเท่อรํ ! “)

[beat from the remix of ” Paid in Full ” plays in the background]
([ บีท ฟรอม เดอะ รีมิก อ็อฝ ” เพลด อิน ฟูล ” เพลย์ ซิน เดอะ แบ็คกราว ])
[Snoop] Money, money, money, money!
([ ซนูพ ] มั๊นนี่ , มั๊นนี่ , มั๊นนี่ , มั๊นนี่ !)
[Snoop] Money, money, money, money!
([ ซนูพ ] มั๊นนี่ , มั๊นนี่ , มั๊นนี่ , มั๊นนี่ !)
” You make me feel so goooood! ”
(” ยู เม้ค มี ฟีล โซ goooood ! “)
[Snoop] Money, money, money, money!
([ ซนูพ ] มั๊นนี่ , มั๊นนี่ , มั๊นนี่ , มั๊นนี่ !)

[Snoop] Money, money, money, money!
([ ซนูพ ] มั๊นนี่ , มั๊นนี่ , มั๊นนี่ , มั๊นนี่ !)
[Snoop] Money, money, money, money!
([ ซนูพ ] มั๊นนี่ , มั๊นนี่ , มั๊นนี่ , มั๊นนี่ !)
[Snoop] Money, money, money, money!
([ ซนูพ ] มั๊นนี่ , มั๊นนี่ , มั๊นนี่ , มั๊นนี่ !)

[Chorus: Mr. Kane]
([ ค๊อรัส : มีซเทอะ เคน ])
In the world of change, here I am
(อิน เดอะ เวิลด อ็อฝ เช้งจํ , เฮียร ไอ แอ็ม)
Tryin to have some thangs
(ทายอิน ทู แฮ็ฝ ซัม เตง)
So what you need is some game, to get your money man
(โซ ว๊อท ยู นี๊ด อีส ซัม เกม , ทู เก็ท ยุร มั๊นนี่ แมน)
Ohh baby, in the world of paper, paper
(โอ้ เบ๊บี้ , อิน เดอะ เวิลด อ็อฝ เพ๊เพ่อร์ , เพ๊เพ่อร์)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Thinkin of a master plan
(ติ้งกิน อ็อฝ อะ ม๊าสเต้อร์ แพลน)
Cause ain’t nuttin but sweat inside my hand
(ค๊อส เอน นัทดิน บั๊ท สเว็ท อิ๊นไซด์ มาย แฮนด์)
So I dig into my pockets, all my money is spent
(โซ ไอ ดีกกํ อิ๊นทู มาย พ๊อคเค่ท , ออล มาย มั๊นนี่ อีส ซเพ็นท)
So I dig deeper, but still comin up with lint
(โซ ไอ ดีกกํ ดิพเพอ , บั๊ท สทิลล คัมอิน อั๊พ วิธ ลินท)
So I, start my mission, leave my residence
(โซ ไอ , สท๊าร์ท มาย มิ๊ชชั่น , ลี๊ฝ มาย เร๊สซิเด้นท)
Thinkin how can I get some dead presidents
(ติ้งกิน ฮาว แคน นาย เก็ท ซัม เด้ด เพร๊สซิเด้นท)
I need money, I used to see a stick-up kid
(ไอ นี๊ด มั๊นนี่ , ไอ ยู๊ส ทู ซี อะ สทิ๊ค อั๊พ คิด)
So I think of all the devious things I did
(โซ ไอ ทริ๊งค อ็อฝ ออล เดอะ ดีเฝียซ ทริง ซาย ดิด)
I used to roll up, this is a hold up, ain’t nuttin funny
(ไอ ยู๊ส ทู โรลล อั๊พ , ดิส ซิส ซา โฮลด์ อั๊พ , เอน นัทดิน ฟันนิ)
Stop smilin, cause still don’t nuttin move but the money
(สท๊อพ สไมลิน , ค๊อส สทิลล ด้อนท์ นัทดิน มู๊ฝ บั๊ท เดอะ มั๊นนี่)
Cause now I’ve learned to earn cause I’m righteous
(ค๊อส นาว แอฝ เลิร์น ทู เอิร์น ค๊อส แอม ไรชัซ)
I feel great, so maybe I might just
(ไอ ฟีล เกรท , โซ เมบี ไอ ไมท จั๊สท)
Search fo’ a 9 to 5, if I strive
(เซิร์ช โฟ อะ 9 ทู 5 , อิ๊ฟ ฟาย ซทไรฝ)
Then maybe I’ll stay alive
(เด็น เมบี อิลล สเทย์ อะไล๊ฝ)
So I walk up the street, whistlin this
(โซ ไอ ว๊อล์ค อั๊พ เดอะ สทรีท , whistlin ดิส)
Feelin out of place cause man do I miss
(ฟีลิน เอ๊าท อ็อฝ เพลส ค๊อส แมน ดู ไอ มิซ)
A pen and a paper, a stereo, a tape of
(อะ เพ็น แอนด์ อะ เพ๊เพ่อร์ , อะ ซเทริโอ , อะ เท๊พ อ็อฝ)
Me and Warren G, and a big fat plate of
(มี แอนด์ วอเร็น จี , แอนด์ อะ บิ๊ก แฟท เพล๊ท อ็อฝ)
Chicken wings, cause that’s my favorite thang
(ชีคเค็น วิง , ค๊อส แด้ท มาย เฟเฝอะริท เตง)
But without no money man that sh*t’s a dream
(บั๊ท วิธเอ๊าท โน มั๊นนี่ แมน แดท ฌะ *ts ซา ดรีม)
Cause I don’t like to dream about gettin paid
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ ไล๊ค ทู ดรีม อะเบ๊าท เกดดิน เพลด)
So I dig into the books of the rhymes that I’ve made
(โซ ไอ ดีกกํ อิ๊นทู เดอะ บุ๊ค อ็อฝ เดอะ ไรม แดท แอฝ เมด)
Soon as I bust ’em see if I got pull
(ซูน แอส ซาย บัซท เอ็ม ซี อิ๊ฟ ฟาย ก็อท พูลล)
I hit the DoggHouse, cause I’m paid in full [echoes]
(ไอ ฮิท เดอะ DoggHouse , ค๊อส แอม เพลด อิน ฟูล [ แอคโค ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[beat from the remix of ” Paid in Full ” plays in the background]
([ บีท ฟรอม เดอะ รีมิก อ็อฝ ” เพลด อิน ฟูล ” เพลย์ ซิน เดอะ แบ็คกราว ])
[Snoop] Money, money, money, money!
([ ซนูพ ] มั๊นนี่ , มั๊นนี่ , มั๊นนี่ , มั๊นนี่ !)
[Snoop] Money, money, money, money!
([ ซนูพ ] มั๊นนี่ , มั๊นนี่ , มั๊นนี่ , มั๊นนี่ !)
[Snoop] Money, money, money!
([ ซนูพ ] มั๊นนี่ , มั๊นนี่ , มั๊นนี่ !)

[Mr. Kane: repeat 2X w/ ad libs]
([ มีซเทอะ เคน : รีพี๊ท 2X ดับบิว / แอ็ด ลิบสฺ ])
W-w-w-w-w-well
(ดับบิว ดับบิว ดับบิว ดับบิว ดับบิว เวลล)
W-w-w-w-w-welllll
(ดับบิว ดับบิว ดับบิว ดับบิว ดับบิว welllll)
Ohhhh baby
(โอ้ เบ๊บี้)
W-w-w-w-w-well
(ดับบิว ดับบิว ดับบิว ดับบิว ดับบิว เวลล)
W-w-w-w-wellll, ohh baby
(ดับบิว ดับบิว ดับบิว ดับบิว wellll , โอ้ เบ๊บี้)
Ohhhh baby
(โอ้ เบ๊บี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Paper’d Up คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Mr. Kane, Traci Nelson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น