เนื้อเพลง I Vow to Thee, My Country คำอ่านไทย Charlotte Church

I vow to thee, my country, all earthly things above,
( ไอ โฝว ทู ฑี , มาย คั๊นทรี่ , ออล เอิธลิ ทริง อะโบ๊ฝ ,)
Entire and whole and perfect, the service of my love:
(เอ็นไทรํ แอนด์ โฮล แอนด์ เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เซ๊อร์ฝิซ อ็อฝ มาย ลัฝ :)
the love that asks no questions, the love that stands the test,
(เดอะ ลัฝ แดท อาสคฺ โน เคว๊สชั่น , เดอะ ลัฝ แดท สแทนด์ เดอะ เทสท์ ,)
That lays upon the altar, the dearest and the best;
(แดท เลย์ อุพอน ดิ ออลเทอะ , เดอะ เดียเร็ซท แอนด์ เดอะ เบ๊สท์ 😉
the love that never falters, the love that pays the price,
(เดอะ ลัฝ แดท เน๊เฝ่อร์ ฟอลเทอะ , เดอะ ลัฝ แดท เพย์ เดอะ ไพร๊ซ์ ,)
the love that makes undaunted the final sacrifice.
(เดอะ ลัฝ แดท เม้ค อันดอนทิด เดอะ ไฟ๊น่อล แซ๊คริไฟซ์)

Repeat
(รีพี๊ท)

And there’s another country, I’ve heard of long ago
(แอนด์ แดร์ อะน๊าเทร่อร์ คั๊นทรี่ , แอฝ เฮิด อ็อฝ ลอง อะโก)
Most dear to them that loves her, most great to them that know;
(โมซท เดียร์ ทู เด็ม แดท ลัฝ เฮอ , โมซท เกรท ทู เด็ม แดท โนว์ 😉
We may not count her armies, we may not see her King:
(วี เมย์ น็อท เค้าทํ เฮอ อาร์มีสฺ , วี เมย์ น็อท ซี เฮอ คิง :)
Her fortress is a faithful heart, her pride is suffering:
(เฮอ ฟอทเร็ซ ซิส ซา เฟธฟุล ฮาร์ท , เฮอ ไพรด์ อีส ซัฟเฟอะริง :)
And soul by soul and silently her shining bounds increase,
(แอนด์ โซล บาย โซล แอนด์ ไซเล็นทลิ เฮอ ชายนิง บาวนฺดฺ อิ๊นครีซ ,)
And her ways are ways of gentleness and all her paths are peace.
(แอนด์ เฮอ เวย์ แซร์ เวย์ อ็อฝ เจนเทิลเนสส แซน ออล เฮอ พาธ แซร์ พี๊ซ)

Repeat
(รีพี๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Vow to Thee, My Country คำอ่านไทย Charlotte Church

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น