เนื้อเพลง Changes in Latitudes Changes in Attitudes คำอ่านไทย Jimmy Buffett

I took off for a weekend last month
( ไอ ทุค ออฟฟ ฟอร์ รา วี๊คเกน ล๊าสท มั้นธ)
Just to try to recall the whole year
(จั๊สท ทู ธราย ทู รีคอลล เดอะ โฮล เยียร์)
All of the faces & all of the places
(ออล อ็อฝ เดอะ เฟซ & ออล อ็อฝ เดอะ เพลส)
Just wonderin where it all disappeared
(จั๊สท วันเดอริน แวร์ อิท ดอร์ ดิสแอ๊พเพียร์)

But I didn’t ponder the problem too lone
(บั๊ท ไอ ดิ๊นอิน พอนเดอะ เดอะ โพร๊เบล่ม ทู โลน)
I was hungry & went our for a bite
(ไอ วอส ฮั๊งกรี้ & เว็นท เอ๊า ฟอร์ รา ไบ้ท์)
Ran into a chum with a bottle of rum
(แร็น อิ๊นทู อะ ชัม วิธ อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ รัม)
And I wound up drinkin’ all night
(แอนด์ ดาย วูนด์ อั๊พ ดริงคิน ออล ไน๊ท)

It’s these changes in latitudes
(อิทซ ฑิส เช้งจํ ซิน แลทอิทยูด)
Nothing remains quite the same
(นัธอิง รีเมน ไคว๊ เดอะ เซม)
With all of my running & all of my cunning
(วิธ ออล อ็อฝ มาย รันนิง & ออล อ็อฝ มาย คันนิง)
If I wasn’t crazy I would go insane
(อิ๊ฟ ฟาย วอสซึ้น คเรสิ ไอ เวิด โก อินเซน)

Reading departures signs in some big airport
(รีดอิง ดิพาเชอะ ซายน ซิน ซัม บิ๊ก แอร์พอร์ท)
Reminds me of the places I’ve been
(รีไมนด์ มี อ็อฝ เดอะ เพลส แอฝ บีน)
Visions of good time that brought so much pleasure
(ฝิ๊ชั่น อ็อฝ กู๊ด ไทม์ แดท บรอท โซ มัช พเลฉเออะ)
Makes me want to go back again
(เม้ค มี ว้อนท ทู โก แบ็ค อะเกน)

If it suddenly ended tomorrow
(อิ๊ฟ อิท ซั๊ดเด้นลี่ เอ็นด ทูม๊อโร่ว)
I could somehow adjust to the fall
(ไอ เคิด ซัมฮาว แอ๊ดจัสท ทู เดอะ ฟอลล์)
Good times & riches and son of a b*tches
(กู๊ด ไทม์ & ริชอิส แซน ซัน อ็อฝ อะ บี *tches)
I’ve seen more than I can recall
(แอฝ ซีน โม แฑ็น นาย แคน รีคอลล)

It’s the changes in latitudes
(อิทซ เดอะ เช้งจํ ซิน แลทอิทยูด)
Nothing remains quite the same
(นัธอิง รีเมน ไคว๊ เดอะ เซม)
With all of my running & all of my cunning
(วิธ ออล อ็อฝ มาย รันนิง & ออล อ็อฝ มาย คันนิง)
If I wasn’t crazy I would go insane
(อิ๊ฟ ฟาย วอสซึ้น คเรสิ ไอ เวิด โก อินเซน)

I think about Paris when I’m high on red wine
(ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท แพริซ เว็น แอม ไฮฮ ออน เร้ด ไวน์)
And I wish I could jump on a plane
(แอนด์ ดาย วิ๊ช ไอ เคิด จั๊มพ ออน อะ เพลน)
And so many nights I sit and dream of the ocean
(แอนด์ โซ เมนอิ ไน๊ท ซาย ซิท แอนด์ ดรีม อ็อฝ ดิ โอ๊เชี่ยน)
God I wish that is was sailin’ again
(ก๊อด ดาย วิ๊ช แดท อีส วอส เซลิน อะเกน)

Oh but yesterdays are over my shoulder
(โอ บั๊ท เยซเทอะดิ แซร์ โอ๊เฝ่อร มาย โช๊ลเด้อร์)
So I can’t look back for too long
(โซ ไอ แค็นท ลุ๊ค แบ็ค ฟอร์ ทู ลอง)
There’s jut too much to see waiting in from of me
(แดร์ จัท ทู มัช ทู ซี เวททิง อิน ฟรอม อ็อฝ มี)
And I don’t think that I can go wrong
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ทริ๊งค แดท ไอ แคน โก รอง)

With these changes in latitudes
(วิธ ฑิส เช้งจํ ซิน แลทอิทยูด)
Changes in attitudes nothing remains quite the same
(เช้งจํ ซิน แอ๊ททิจูด นัธอิง รีเมน ไคว๊ เดอะ เซม)
With all of our running & all of our cunning
(วิธ ออล อ็อฝ เอ๊า รันนิง & ออล อ็อฝ เอ๊า คันนิง)
If we couldn’t laugh we would go insane
(อิ๊ฟ วี คูดซึ่น ล๊าฟ วี เวิด โก อินเซน)
If we couldn’t laugh we would all go insane
(อิ๊ฟ วี คูดซึ่น ล๊าฟ วี เวิด ออล โก อินเซน)
If we weren’t all crazy, we would go insane
(อิ๊ฟ วี เวินท์ ดอร์ คเรสิ , วี เวิด โก อินเซน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Changes in Latitudes Changes in Attitudes คำอ่านไทย Jimmy Buffett

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น