เนื้อเพลง Family Business คำอ่านไทย Kanye West

[Intro: Kanye West]
( [ อินโทร : เคนยี เว๊สท ])
How’s your son? [all, all, all the things, things]
(ฮาว ยุร ซัน [ ออล , ออล , ออล เดอะ ทริง , ทริง ])
He make the team this year? [all, all, all the things things]
(ฮี เม้ค เดอะ ทีม ดิส เยียร์ [ ออล , ออล , ออล เดอะ ทริง ทริง ])
Aw th-, they said he wasn’t tall enough?
(อาว th , เด เซ็ด ฮี วอสซึ้น ทอลล์ อีน๊าฟ)
[all, all, all the glitter in that gold]
([ ออล , ออล , ออล เดอะ กลีทเทอะ อิน แดท โกลด์ ])
Yeah me we gon’ cook this up [now gold is not a reality]
(เย่ มี วี ก็อน คุ๊ค ดิส อั๊พ [ นาว โกลด์ อีส น็อท ดา ริแอลอิทิ ])
[real is what you live to be]
([ เรียล อีส ว๊อท ยู ไล้ฝ ทู บี ])

[Verse 1: Kanye West]
([ เฝิซ 1 : เคนยี เว๊สท ])
This is family business
(ดิส ซิส แฟ๊มิลี่ บีสเน็ซ)
And this is for the family that can’t be with us
(แอนด์ ดิส ซิส ฟอร์ เดอะ แฟ๊มิลี่ แดท แค็นท บี วิธ อัซ)
And this is for my cousin locked down, know the answer’s in us
(แอนด์ ดิส ซิส ฟอร์ มาย เค๊าซิน ล๊อค เดาน , โนว์ ดิ แอ๊นเซ่อร ซิน อัซ)
That’s why I spit it in my songs so sweet
(แด้ท วาย ไอ ซพิท ดิธ อิน มาย ซ็อง โซ สวี้ท)
Like a photo of your granny’s picture
(ไล๊ค เก โฟโท อ็อฝ ยุร กแรนนิ พิ๊คเจ้อร์)
Now that you’re gone it hit us
(นาว แดท ยัวร์ กอน อิท ฮิท อัซ)
Super hard on Thankgiving and Christmas, this can’t be right
(ซู๊เพ้อร์ ฮาร์ด ออน Thankgivings แอนด์ ครีซมัซ , ดิส แค็นท บี ไร๊ท)
Yeah you heard the track I did man, this can’t be light
(เย่ ยู เฮิด เดอะ แทร็ค ไอ ดิด แมน , ดิส แค็นท บี ไล๊ท)
Somebody please say grace so I can save face
(ซัมบอดี้ พลีซ เซย์ เกร๊ซ โซ ไอ แคน เซฝ เฟซ)
And have a reason to cover my face
(แอนด์ แฮ็ฝ อะ รี๊ซั่น ทู โค๊ฝเฝ่อร์ มาย เฟซ)
I even made you a plate, soul food, know how Granny do it
(ไอ อี๊เฝ่น เมด ยู อะ เพล๊ท , โซล ฟู้ด , โนว์ ฮาว กแรนนิ ดู อิท)
Monkey bread on the side, know how the family do it
(มั๊งคี่ เบร้ด ออน เดอะ ไซด์ , โนว์ ฮาว เดอะ แฟ๊มิลี่ ดู อิท)
When I brought it why had guard have to look all to it?
(เว็น นาย บรอท ดิธ วาย แฮ็ด การ์ด แฮ็ฝ ทู ลุ๊ค ออล ทู อิท)
As kids we used to laugh
(แอส คิด วี ยู๊ส ทู ล๊าฟ)
Who knew that life would move this fast?
(ฮู นยู แดท ไล๊ฟ เวิด มู๊ฝ ดิส ฟาสท)
Who knew I’d have to look at you through a glass?
(ฮู นยู อาย แฮ็ฝ ทู ลุ๊ค แกท ยู ทรู อะ กล๊าสส)
And look, tell me you ain’t did it, you ain’t did it
(แอนด์ ลุ๊ค , เทลล มี ยู เอน ดิด ดิท , ยู เอน ดิด ดิท)
And if you did, then that’s family business
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ดิด , เด็น แด้ท แฟ๊มิลี่ บีสเน็ซ)

[Hook: Choir]
([ ฮุ๊ค : คไวร ])
And I don’t care ’bout [all the, all the diamond rings, diamond rings]
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์ เบาท [ ออล เดอะ , ออล เดอะ ได๊ม่อนดํ ริง , ได๊ม่อนดํ ริง ])
They don’t mean a thing [all, all, all the things]
(เด ด้อนท์ มีน อะ ทริง [ ออล , ออล , ออล เดอะ ทริง ])
All these fancy things
(ออล ฑิส แฟ๊นซี ทริง)
I tell you that all [all the glitter] I’m waiting for
(ไอ เทลล ยู แดท ดอร์ [ ออล เดอะ กลีทเทอะ ] แอม เวททิง ฟอร์)
Now all I know I know all these things
(นาว ออล ไอ โนว์ ไอ โนว์ ออล ฑิส ทริง)

[Verse 2: Kanye West]
([ เฝิซ 2 : เคนยี เว๊สท ])
This is family business
(ดิส ซิส แฟ๊มิลี่ บีสเน็ซ)
And this is for everybody standin’ with us
(แอนด์ ดิส ซิส ฟอร์ เอวี่บอดี้ แสตนดิน วิธ อัซ)
Come on, let’s take a family Grammy picture
(คัมมอน , เล็ท เท้ค เก แฟ๊มิลี่ แกรมมี่ พิ๊คเจ้อร์)
Abby, remember when they ain’t believe in me?
(Abby , รีเม๊มเบ่อร์ เว็น เด เอน บีลี๊ฝ อิน มี)
Now she like ” See, that’s my cousin on TV ”
(นาว ชี ไล๊ค ” ซี , แด้ท มาย เค๊าซิน ออน ทีวี “)
Now, we gettin’ it and we gon’ make it
(นาว , วี เกดดิน หนิด แอนด์ วี ก็อน เม้ค กิด)
And y’all gon’ hate it and I’m his favorite
(แอนด์ ยอล ก็อน เฮท อิท แอนด์ แอม ฮิส เฟเฝอะริท)
I can’t deny it, I’m a straight rider
(ไอ แค็นท ดีนาย อิท , แอม มา สเทร๊ท ไรดเออะ)
But when we get together be electric slidin’
(บั๊ท เว็น วี เก็ท ทูเก๊ทเธ่อร์ บี อิเล๊คทริค slidin)
Grandma, get ’em shook up
(แกรนมา , เก็ท เอ็ม ฌุค อั๊พ)
Aw naw, don’t open the photo book up
(อาว นอว , ด้อนท์ โอ๊เพ่น เดอะ โฟโท บุ๊ค อั๊พ)
I got an Aunt Ruth that can’t remember your name
(ไอ ก็อท แอน อั๊นท Ruth แดท แค็นท รีเม๊มเบ่อร์ ยุร เนม)
But I bet them Polaroids’ll send her down memory lane
(บั๊ท ไอ เบ๊ท เด็ม Polaroidsll เซ็นด เฮอ เดาน เม๊มโมรี่ เลน)
You know that one auntie, you don’t wanna be rude
(ยู โนว์ แดท วัน อานทิ , ยู ด้อนท์ วอนนา บี รู๊ด)
But every holiday nobody eatin’ her food
(บั๊ท เอ๊เฝอร์รี่ ฮอลอิเด โนบอดี้ อีดิน เฮอ ฟู้ด)
And you don’t wanna stay there cuz them your worst cousins
(แอนด์ ยู ด้อนท์ วอนนา สเทย์ แดร์ คัซ เด็ม ยุร เวิ๊ร์สท เค๊าซิน)
Got roaches at their crib like them your first cousins
(ก็อท roaches แอ็ท แดร์ คริบ ไล๊ค เด็ม ยุร เฟิร์สท เค๊าซิน)
Act like you ain’t took a bath with your cousins
(แอ๊คท ไล๊ค ยู เอน ทุค กา บ๊าทร วิธ ยุร เค๊าซิน)
Fit three in the bed while six of y’all
(ฟิท ทรี อิน เดอะ เบ๊ด ไวล์ ซิกซ์ อ็อฝ ยอล)
I’m talkin’ ’bout three by the head and three by the leg
(แอม ทอคกิ่น เบาท ทรี บาย เดอะ เฮด แอนด์ ทรี บาย เดอะ เล้ก)
But you ain’t have to tell my girl I used to pee in the bed
(บั๊ท ยู เอน แฮ็ฝ ทู เทลล มาย เกิร์ล ไอ ยู๊ส ทู พี อิน เดอะ เบ๊ด)

[Interlude: Choir]
([ อีนเทิลยูด : คไวร ])
Rain, rain, rain go away
(เรน , เรน , เรน โก อะเวย์)
Let the sun come out and all the children say
(เล็ท เดอะ ซัน คัม เอ๊าท แอนด์ ออล เดอะ ชีลดเร็น เซย์)
Rain, rain, rain go away
(เรน , เรน , เรน โก อะเวย์)
Let the sun come out and all the children say
(เล็ท เดอะ ซัน คัม เอ๊าท แอนด์ ออล เดอะ ชีลดเร็น เซย์)

[Verse 3: Kanye West]
([ เฝิซ 3 : เคนยี เว๊สท ])
I woke up early this mornin’ with a new state of mind
(ไอ โวค อั๊พ เอ๊อรํลี่ ดิส มอร์นิน วิธ อะ นิว สเทท อ็อฝ ไมนด์)
A creative way to rhyme without usin’ nines and guns
(อะ คริเอทิฝ เวย์ ทู ไรม วิธเอ๊าท ยูซิน ไนน แซน กัน)
Keep your nose out the sky, keep your heart to God
(คี๊พ ยุร โน้ส เอ๊าท เดอะ สกาย , คี๊พ ยุร ฮาร์ท ทู ก๊อด)
And keep your face to the risin’ sun
(แอนด์ คี๊พ ยุร เฟซ ทู เดอะ รายซิน ซัน)
All my n*ggas from the Chi, that’s my family dog
(ออล มาย เอ็น *ggas ฟรอม เดอะ ชี , แด้ท มาย แฟ๊มิลี่ ด้อกก)
And my n*ggas ain’t my guys, they my family dog
(แอนด์ มาย เอ็น *ggas เอน มาย กาย , เด มาย แฟ๊มิลี่ ด้อกก)
I feel like one day you’ll understand me dog
(ไอ ฟีล ไล๊ค วัน เดย์ โยว อั๊นเด้อรสแทนด มี ด้อกก)
You can still love your man and be manly dog
(ยู แคน สทิลล ลัฝ ยุร แมน แอนด์ บี แมนลิ ด้อกก)
You ain’t got to get heated at every house warmin’
(ยู เอน ก็อท ทู เก็ท ฮีท แอ็ท เอ๊เฝอร์รี่ เฮ้าส warmin)
Sittin’ here, grillin’ people like George Foreman
(ซิทดิน เฮียร , grillin พี๊เพิ่ล ไล๊ค จอจ โฟแม็น)
Why Uncle Ray and Aunt Shiela always performin’?
(วาย อั๊งเคิ่ล เรย์ แอนด์ อั๊นท Shiela ออลเว performin)
The second she storms out then he storms in
(เดอะ เซ๊คคั่น ชี สทอร์ม เอ๊าท เด็น ฮี สทอร์ม ซิน)
Y’all gon’ sit down, have a good time this reunion
(ยอล ก็อน ซิท เดาน , แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์ ดิส ริยูนยัน)
And drink some wine like Communion
(แอนด์ ดริ๊งค ซัม ไวน์ ไล๊ค ค็อมยูนยัน)
And act like everything fine and if it isn’t
(แอนด์ แอ๊คท ไล๊ค เอ๊วี่ติง ไฟน แอนด์ อิ๊ฟ อิท อีสซึ่น)
We ain’t lettin’ everybody in our family business
(วี เอน เลทดิน เอวี่บอดี้ อิน เอ๊า แฟ๊มิลี่ บีสเน็ซ)

[Interlude: Choir]
([ อีนเทิลยูด : คไวร ])
[all the, all the diamond rings, diamond rings]
([ ออล เดอะ , ออล เดอะ ได๊ม่อนดํ ริง , ได๊ม่อนดํ ริง ])
They don’t mean a thing [all, all, all the things]
(เด ด้อนท์ มีน อะ ทริง [ ออล , ออล , ออล เดอะ ทริง ])
They don’t mean a thing
(เด ด้อนท์ มีน อะ ทริง)
[all the, all the diamond rings, diamond rings]
([ ออล เดอะ , ออล เดอะ ได๊ม่อนดํ ริง , ได๊ม่อนดํ ริง ])
They don’t mean a thing, a thing
(เด ด้อนท์ มีน อะ ทริง , อะ ทริง)

[Hook: Choir]
([ ฮุ๊ค : คไวร ])
And I don’t care ’bout [all the, all the diamond rings, diamond rings]
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์ เบาท [ ออล เดอะ , ออล เดอะ ได๊ม่อนดํ ริง , ได๊ม่อนดํ ริง ])
They don’t mean a thing [all, all, all the things]
(เด ด้อนท์ มีน อะ ทริง [ ออล , ออล , ออล เดอะ ทริง ])
All these fancy things
(ออล ฑิส แฟ๊นซี ทริง)
I tell you that all [all the glitter] I’m waiting for
(ไอ เทลล ยู แดท ดอร์ [ ออล เดอะ กลีทเทอะ ] แอม เวททิง ฟอร์)
Now all I know I know all these things
(นาว ออล ไอ โนว์ ไอ โนว์ ออล ฑิส ทริง)

[Females:] [oooh] All these things [these things]
([ ฟี๊เมล : ] [ อู้ ] ออล ฑิส ทริง [ ฑิส ทริง ])
[Males:] All these things [oooh] all these things [these things]
([ เมล : ] ออล ฑิส ทริง [ อู้ ] ออล ฑิส ทริง [ ฑิส ทริง ])
[F:] All these things [oooh] all these things [these things]
([ เอฟ : ] ออล ฑิส ทริง [ อู้ ] ออล ฑิส ทริง [ ฑิส ทริง ])
[M:] All these things [oooh] all these things [these things]
([ เอ็ม : ] ออล ฑิส ทริง [ อู้ ] ออล ฑิส ทริง [ ฑิส ทริง ])
[F:] All these things [oooh] all these things [these things]
([ เอฟ : ] ออล ฑิส ทริง [ อู้ ] ออล ฑิส ทริง [ ฑิส ทริง ])
[M:] All these things [oooh] all these things [these things]
([ เอ็ม : ] ออล ฑิส ทริง [ อู้ ] ออล ฑิส ทริง [ ฑิส ทริง ])
[F:] All these things [oooh] all these things [these things]
([ เอฟ : ] ออล ฑิส ทริง [ อู้ ] ออล ฑิส ทริง [ ฑิส ทริง ])
[M:] All these things [oooh] all these things [these things]
([ เอ็ม : ] ออล ฑิส ทริง [ อู้ ] ออล ฑิส ทริง [ ฑิส ทริง ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Family Business คำอ่านไทย Kanye West

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น