เนื้อเพลง I’m Ready คำอ่านไทย Jack’s Mannequin

[And today was a day just like any other]
( [ แอนด์ ทูเดย์ วอส ซา เดย์ จั๊สท ไล๊ค เอ๊นี่ อ๊อเธ่อร์ ])

I’m on the verge, I’m on the verge
(แอม ออน เดอะ เฝ๊อร์จ , แอม ออน เดอะ เฝ๊อร์จ)
Unraveling with every word
(อันราฝวลิง วิธ เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด)
With every word you say, make me believe
(วิธ เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด ยู เซย์ , เม้ค มี บีลี๊ฝ)
That I won’t feel your tires on the street
(แดท ไอ ว็อนท ฟีล ยุร ไทร์ ออน เดอะ สทรีท)
As I’m finding the words… you’re getting away
(แอส แอม ไฟนดิง เดอะ เวิร์ด ยัวร์ เกดดดิ้ง อะเวย์)

I come undone, oh yes, I do
(ไอ คัม อั๊นดัน , โอ เย็ซ , ไอ ดู)
Just think of all the thoughts wasted on you
(จั๊สท ทริ๊งค อ็อฝ ออล เดอะ ธอท ว็อซท ออน ยู)
And every word you say, say something sweet
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด ยู เซย์ , เซย์ ซัมติง สวี้ท)
Cause all I taste is blood between my teeth
(ค๊อส ออล ไอ เท๊ซท อีส บลัด บีทะวีน มาย ทีท)
As I’m finding the words… you’re getting away
(แอส แอม ไฟนดิง เดอะ เวิร์ด ยัวร์ เกดดดิ้ง อะเวย์)

Well I’m ready, I’m ready to drop
(เวลล แอม เร๊ดี้ , แอม เร๊ดี้ ทู ดรอพ)
Oh, I’m ready, I’m ready so don’t stop
(โอ , แอม เร๊ดี้ , แอม เร๊ดี้ โซ ด้อนท์ สท๊อพ)
I’m ready so don’t stop, Keep pushing
(แอม เร๊ดี้ โซ ด้อนท์ สท๊อพ , คี๊พ พุฌอิง)
I’m ready to fall, oh, I’m ready
(แอม เร๊ดี้ ทู ฟอลล์ , โอ , แอม เร๊ดี้)
I’m ready so don’t call, I’m ready so don’t call
(แอม เร๊ดี้ โซ ด้อนท์ คอลลํ , แอม เร๊ดี้ โซ ด้อนท์ คอลลํ)

I am aware, I’ve been misled
(ไอ แอ็ม อะแวร์ , แอฝ บีน มิซเลด)
I disconnect my heart, my head
(ไอ ดิซค็อนเนคท มาย ฮาร์ท , มาย เฮด)
Don’t wanna recognize when things go bad
(ด้อนท์ วอนนา เร๊คคอกไน๊ซ์ เว็น ทริง โก แบ้ด)
The things that you’ll accept
(เดอะ ทริง แดท โยว แอ๊คเซพท)
Except that I am finding the words… to say
(เอ็กเซ๊พท แดท ไอ แอ็ม ไฟนดิง เดอะ เวิร์ด ทู เซย์)

I’m ready, I’m ready to drop
(แอม เร๊ดี้ , แอม เร๊ดี้ ทู ดรอพ)
Oh oh oh oh oh, I’m ready
(โอ โอ โอ โอ โอ , แอม เร๊ดี้)
I’m ready so don’t stop
(แอม เร๊ดี้ โซ ด้อนท์ สท๊อพ)
I’m ready so don’t stop
(แอม เร๊ดี้ โซ ด้อนท์ สท๊อพ)

[I wake up to find it’s another
([ ไอ เว้ค อั๊พ ทู ไฟนด์ อิทซ อะน๊าเทร่อร์)
Four aspirin morning, and I dive in
(โฟ aspirin ม๊อร์นิ่ง , แอนด์ ดาย ไดฝ อิน)
I put on the same clothes I wore yesterday.
(ไอ พุท ออน เดอะ เซม คโลฑ ซาย โว เยซเทอะดิ)
When did society decide that we had to change
(เว็น ดิด โซไซ๊ที่ ดีไซด์ แดท วี แฮ็ด ทู เช้งจํ)
And wash a tee shirt after every individual use:
(แอนด์ ว๊อช อะ ที เชิ๊ร์ท แอ๊ฟเท่อร เอ๊เฝอร์รี่ อินดิฝิ๊ด้วล ยู๊ส :)
If it’s not dirty, I’m gonna wear it.
(อิ๊ฟ อิทซ น็อท เดอทิ , แอม กอนนะ แวร์ อิท)
I take the stairs to the car
(ไอ เท้ค เดอะ สแทร์ ทู เดอะ คารํ)
And there’s fog on the windows.
(แอนด์ แดร์ ฟ๊อก ออน เดอะ วิ๊นโด้ว)
[And I’m Fighting the words…]
([ แอนด์ แอม ไฟท์ดิง เดอะ เวิร์ด ])
I need caffeine in my blood stream,
(ไอ นี๊ด แคฟฟีน อิน มาย บลัด สทรีม ,)
I take caffeine in the blood stream.
(ไอ เท้ค แคฟฟีน อิน เดอะ บลัด สทรีม)
I grip the wheel and all at once I realize:
(ไอ กริพ เดอะ วีล แอนด์ ออล แอ็ท วั๊นซ ไอ รีแอะไลส :)
[And you’re getting away…]
([ แอนด์ ยัวร์ เกดดดิ้ง อะเวย์ ])
My life has become a boring pop song
(มาย ไล๊ฟ แฮ็ส บีคัม อะ โบริง พ็อพ ซ็อง)
And everyone’s singing along.]
(แอนด์ เอ๊วี่วัน ซิงกิง อะลอง ])

Well, I’m ready, to drop, well, I’m ready
(เวลล , แอม เร๊ดี้ , ทู ดรอพ , เวลล , แอม เร๊ดี้)
I’m ready so don’t stop, oh
(แอม เร๊ดี้ โซ ด้อนท์ สท๊อพ , โอ)
Well, keep pushing, I’m ready to fall
(เวลล , คี๊พ พุฌอิง , แอม เร๊ดี้ ทู ฟอลล์)
Well, I’m ready, I’m ready so don’t call
(เวลล , แอม เร๊ดี้ , แอม เร๊ดี้ โซ ด้อนท์ คอลลํ)
I’m ready so don’t call, oh… oh… oh…
(แอม เร๊ดี้ โซ ด้อนท์ คอลลํ , โอ โอ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Ready คำอ่านไทย Jack’s Mannequin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น