เนื้อเพลง Farewell My Summer Love คำอ่านไทย Michael Jackson

Oooh,
( อู้ ,)
Farewell my summer love, farewell
(แฟเวล มาย ซั๊มเม่อร์ ลัฝ , แฟเวล)
Girl I won’t forget you,
(เกิร์ล ไอ ว็อนท ฟอร์เก๊ท ยู ,)
Farewell, my summer love, farewell, ooh
(แฟเวล , มาย ซั๊มเม่อร์ ลัฝ , แฟเวล , อู้)
I found my happiest days,
(ไอ เฟานด มาย แฮพปีเอ็ด เดย์ ,)
When you came to see your grandma in may
(เว็น ยู เคม ทู ซี ยุร แกรนมา อิน เมย์)
I bumped into you by the corner store
(ไอ บั๊มพํ อิ๊นทู ยู บาย เดอะ ค๊อร์เน่อร์ สโทร์)
I told you that you sure looked good, now
(ไอ โทลด ยู แดท ยู ชัวร์ ลุ๊ค กู๊ด , นาว)
Your grandma’s house was next to mine
(ยุร แกรนมา เฮ้าส วอส เน๊กซท ทู ไมน์)
We were together most of the time
(วี เวอ ทูเก๊ทเธ่อร์ โมซท อ็อฝ เดอะ ไทม์)
But summer’s gotten away from us
(บั๊ท ซั๊มเม่อร์ กอททน อะเวย์ ฟรอม อัซ)
Time’s moving too fast for us
(ไทม์ มูฝอิง ทู ฟาสท ฟอร์ อัซ)
[Bye, bye]
([ ไบ , ไบ ])
Don’t turn around
(ด้อนท์ เทิร์น อะราวนฺดฺ)
‘Cause you might see me cry
(ค๊อส ยู ไมท ซี มี คราย)
Farewell my summer love, farewell
(แฟเวล มาย ซั๊มเม่อร์ ลัฝ , แฟเวล)
Girl I won’t forget you
(เกิร์ล ไอ ว็อนท ฟอร์เก๊ท ยู)
Farewell, my summer love, farewell, ooh, yeah
(แฟเวล , มาย ซั๊มเม่อร์ ลัฝ , แฟเวล , อู้ , เย่)
When you return to your hometown
(เว็น ยู รีเทิร์น ทู ยุร โฮมทาว)
And you discuss your trip
(แอนด์ ยู ดีซคัซ ยุร ทริ๊พ)
Will I be the guy that you put down
(วิล ไอ บี เดอะ กาย แดท ยู พุท เดาน)
Or someone that you don’t forget, no?
(ออ ซัมวัน แดท ยู ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท , โน)
I’ll never forget you
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท ยู)
And maybe next year
(แอนด์ เมบี เน๊กซท เยียร์)
When you’re out of school
(เว็น ยัวร์ เอ๊าท อ็อฝ สคูล)
You’ll return, but until you do, baby
(โยว รีเทิร์น , บั๊ท อันทิล ยู ดู , เบ๊บี้)
[Bye, bye]
([ ไบ , ไบ ])
Don’t turn around
(ด้อนท์ เทิร์น อะราวนฺดฺ)
You might see me cry
(ยู ไมท ซี มี คราย)
Farewell my summer love, farewell
(แฟเวล มาย ซั๊มเม่อร์ ลัฝ , แฟเวล)
Girl I won’t forget you
(เกิร์ล ไอ ว็อนท ฟอร์เก๊ท ยู)
Farewell, my summer love, farewell, yeah
(แฟเวล , มาย ซั๊มเม่อร์ ลัฝ , แฟเวล , เย่)
Oooh
(อู้)
Farewell, farewell
(แฟเวล , แฟเวล)
Oooh,
(อู้ ,)
Farewell, farewell
(แฟเวล , แฟเวล)
If you remember my name,
(อิ๊ฟ ยู รีเม๊มเบ่อร์ มาย เนม ,)
[Drop a line]
([ ดรอพ อะ ไลน์ ])
Drop a line sometime, yeah
(ดรอพ อะ ไลน์ ซัมไทม์ , เย่)
Yeah, ooh
(เย่ , อู้)
Girl I won’t forget you
(เกิร์ล ไอ ว็อนท ฟอร์เก๊ท ยู)
Farewell my summer love, farewell
(แฟเวล มาย ซั๊มเม่อร์ ลัฝ , แฟเวล)
Girl I won’t forget you
(เกิร์ล ไอ ว็อนท ฟอร์เก๊ท ยู)
When you return to your hometown
(เว็น ยู รีเทิร์น ทู ยุร โฮมทาว)
And you discuss your trip
(แอนด์ ยู ดีซคัซ ยุร ทริ๊พ)
Will I be the guy that you put down
(วิล ไอ บี เดอะ กาย แดท ยู พุท เดาน)
Or someone that you don’t forget, no?
(ออ ซัมวัน แดท ยู ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท , โน)
I’ll never forget you
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท ยู)
And maybe next year
(แอนด์ เมบี เน๊กซท เยียร์)
When you’re out of school
(เว็น ยัวร์ เอ๊าท อ็อฝ สคูล)
You’ll return, but until you do, baby
(โยว รีเทิร์น , บั๊ท อันทิล ยู ดู , เบ๊บี้)
[Bye, bye]
([ ไบ , ไบ ])
Don’t turn around
(ด้อนท์ เทิร์น อะราวนฺดฺ)
You might see me cry
(ยู ไมท ซี มี คราย)
Farewell, my summer love, farewell, oohh, yeah
(แฟเวล , มาย ซั๊มเม่อร์ ลัฝ , แฟเวล , อู , เย่)
Farewell, my summer love, farewell
(แฟเวล , มาย ซั๊มเม่อร์ ลัฝ , แฟเวล)
[Repeat to fade]
([ รีพี๊ท ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Farewell My Summer Love คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น