เนื้อเพลง Infiltrate คำอ่านไทย Sean Paul

[Chorus:]
( [ ค๊อรัส : ])
Woman nuh waan nuh bait
(วู๊แม่น นาห์ วานนฺ นาห์ เบท)
Dem nuh guh feel violate if yuh accelarate pon a date
(เดม นาห์ กัจ ฟีล ไฝ๊โอเหลท อิ๊ฟ ยู้ accelarate pon อะ เดท)
Dem wha yuh infiltrate
(เดม wha ยู้ อินฟีลทเรท)
Woman dem wha yuh tear down them wall and dem gate
(วู๊แม่น เดม wha ยู้ เทียร์ เดาน เด็ม วอลล์ แอนด์ เดม เกท)
Yuh nuh hear whey mi state [repeat]
(ยู้ นาห์ เฮียร ฮเว มี สเทท [ รีพี๊ท ])

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
Woman nuh wha nuh coot, from a knock boots
(วู๊แม่น นาห์ wha นาห์ คูท , ฟรอม มา น๊อค บู๊ท)
Whey yuh want yuh fi tell her to tear off di suit
(ฮเว ยู้ ว้อนท ยู้ ฟาย เทลล เฮอ ทู เทียร์ ออฟฟ ได ซุ๊ท)
Dem nuh want nuh dude, whey never dey inna di mood
(เดม นาห์ ว้อนท นาห์ ดยูด , ฮเว เน๊เฝ่อร์ เด อินนา ได มู้ด)
And dem nuh wha nuh little boy wit nuh girl attitude
(แอนด์ เดม นาห์ wha นาห์ ลิ๊ทเทิ่ล บอย วิท นาห์ เกิร์ล แอ๊ททิจูด)
Well ah nothing fi we hide
(เวลล อา นัธอิง ฟาย วี ไฮด์)
Inna di girl dem pathway man ah slide and ah glide
(อินนา ได เกิร์ล เดม แพตเวย์ แมน อา สไล๊ด แอนด์ อา กไลด)
Is a natural ting fi we collide
(อีส ซา แนชแร็ล ทิง ฟาย วี คอลไลด์)
Bedroom argument,leg fi divide, catch di ride
(เบดรูม อากิวเม็นท , เล้ก ฟาย ดิไฝด , แค็ทช ได ไรด์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
Natural like ah fruit pon the tree
(แนชแร็ล ไล๊ค อา ฟรุ๊ท pon เดอะ ทรี)
Gal ah get ripe so rudeboy forward nah botha flee
(แก็ล อา เก็ท ไรพ โซ rudeboy ฟ๊อร์เวิร์ด นาห์ botha ฟลี)
Now she say she name Queen Bee
(นาว ชี เซย์ ชี เนม ควีน บี)
But yuh make her beg and wait pon her knee
(บั๊ท ยู้ เม้ค เฮอ เบ๊ก แอนด์ เว้ท pon เฮอ นี)
Well she want her clothes to tear off
(เวลล ชี ว้อนท เฮอ คโลฑ ทู เทียร์ ออฟฟ)
Need a little loving and waan yuh draw near
(นี๊ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝอิง แอนด์ วานนฺ ยู้ ดรอว์ เนียร์)
But yuh fear, inna yuh heart yuh nah waan fi go there
(บั๊ท ยู้ เฟียร์ , อินนา ยู้ ฮาร์ท ยู้ นาห์ วานนฺ ฟาย โก แดร์)
Disapper and Sean Paul will appear
(Disapper แอนด์ ซีน พอล วิล แอพเพียร์)
Yuh nuh hear
(ยู้ นาห์ เฮียร)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

[Verse 3:]
([ เฝิซ 3 : ])
No time to debate, dem don’t want fi wait
(โน ไทม์ ทู ดีเบท , เดม ด้อนท์ ว้อนท ฟาย เว้ท)
Dem want a little loving fi dem appreciate
(เดม ว้อนท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝอิง ฟาย เดม แอพพรี๊ชิเอท)
Dem want a good man to caress dem hand
(เดม ว้อนท ดา กู๊ด แมน ทู คะเรซ เดม แฮนด์)
Di gal dem want a man wit the rightful program
(ได แก็ล เดม ว้อนท ดา แมน วิท เดอะ ไรทฟุล พโรกแร็ม)
Well yuh fi listen to the Dutty
(เวลล ยู้ ฟาย ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ดาดี้)
So nuh badda talk bout mi mind too smutty
(โซ นาห์ badda ท๊อล์ค เบาท มี ไมนด์ ทู ซมัททิ)
Sean Paul, mi got alot a sweat fi we bussi’
(ซีน พอล , มี ก็อท อล๊อต ดา สเว็ท ฟาย วี bussi)
Dem nuh bussi
(เดม นาห์ bussi)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Infiltrate คำอ่านไทย Sean Paul

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น