เนื้อเพลง Don’t Look Down คำอ่านไทย David Bowie

Don’t look down
( ด้อนท์ ลุ๊ค เดาน)
They’re making sorta crazy sounds
(เดรว เมคอิง โซร์ดา คเรสิ ซาวน์ด)
Don’t look down, no
(ด้อนท์ ลุ๊ค เดาน , โน)
Don’t know who else came to kneel
(ด้อนท์ โนว์ ฮู เอ๊ลส เคม ทู นีล)
On this empty battlefield
(ออน ดิส เอ๊มพที่ แบเดิลเฟียว)
But when I hear that crazy sound, I don’t look down
(บั๊ท เว็น นาย เฮียร แดท คเรสิ ซาวน์ด , ไอ ด้อนท์ ลุ๊ค เดาน)
>From Central Park to shanty town
(>ฟรอม เซนทแร็ล พาร์ค ทู แฌนทิ ทาวน์)
I always hear that crazy sound
(ไอ ออลเว เฮียร แดท คเรสิ ซาวน์ด)
>From New York to shanty town
(>ฟรอม นิว ยอค ทู แฌนทิ ทาวน์)
There’s always something else
(แดร์ ออลเว ซัมติง เอ๊ลส)
Don’t look down, no
(ด้อนท์ ลุ๊ค เดาน , โน)

I went this morning to the cemetary
(ไอ เว็นท ดิส ม๊อร์นิ่ง ทู เดอะ cemetary)
To see old Rudy Valentino buried
(ทู ซี โอลด์ Rudy แววเลนทีโน่ เบ๊อรี่)
Lipstick traces on his name
(ลิพซทิค เทร๊ซ ออน ฮิส เนม)
He never looked down
(ฮี เน๊เฝ่อร์ ลุ๊ค เดาน)
‘Cause they were making crazy sounds
(ค๊อส เด เวอ เมคอิง คเรสิ ซาวน์ด)
>From Central Park to shanty town
(>ฟรอม เซนทแร็ล พาร์ค ทู แฌนทิ ทาวน์)
He always heard that crazy sound
(ฮี ออลเว เฮิด แดท คเรสิ ซาวน์ด)
There’s always something else
(แดร์ ออลเว ซัมติง เอ๊ลส)
Don’t look down, no
(ด้อนท์ ลุ๊ค เดาน , โน)

When I see you standing there
(เว็น นาย ซี ยู ซแทนดิง แดร์)
I can’t see the clothes you wear
(ไอ แค็นท ซี เดอะ คโลฑ ยู แวร์)
I just hear that crazy sound
(ไอ จั๊สท เฮียร แดท คเรสิ ซาวน์ด)
And I can’t look down
(แอนด์ ดาย แค็นท ลุ๊ค เดาน)
>From Central Park to shanty town
(>ฟรอม เซนทแร็ล พาร์ค ทู แฌนทิ ทาวน์)
I’ve always heard that crazy sound
(แอฝ ออลเว เฮิด แดท คเรสิ ซาวน์ด)
>From New York to shanty town
(>ฟรอม นิว ยอค ทู แฌนทิ ทาวน์)
There’s always something else
(แดร์ ออลเว ซัมติง เอ๊ลส)
Don’t look down, no
(ด้อนท์ ลุ๊ค เดาน , โน)
Don’t look down
(ด้อนท์ ลุ๊ค เดาน)
Don’t look, don’t look down
(ด้อนท์ ลุ๊ค , ด้อนท์ ลุ๊ค เดาน)

No I won’t be bored I won’t be there
(โน ไอ ว็อนท บี บอรฺ ดาย ว็อนท บี แดร์)
Look at life it’s no piece of cake
(ลุ๊ค แกท ไล๊ฟ อิทซ โน พี๊ซ อ็อฝ เค้ก)
When I hear that crazy sound
(เว็น นาย เฮียร แดท คเรสิ ซาวน์ด)
I don’t look down
(ไอ ด้อนท์ ลุ๊ค เดาน)
>From Central Park to shanty town
(>ฟรอม เซนทแร็ล พาร์ค ทู แฌนทิ ทาวน์)
I always hear that crazy sound
(ไอ ออลเว เฮียร แดท คเรสิ ซาวน์ด)
>From New York to shanty town
(>ฟรอม นิว ยอค ทู แฌนทิ ทาวน์)
There’s always something else
(แดร์ ออลเว ซัมติง เอ๊ลส)
Don’t look down
(ด้อนท์ ลุ๊ค เดาน)
Don’t look down, no
(ด้อนท์ ลุ๊ค เดาน , โน)
Well, don’t look, don’t look down
(เวลล , ด้อนท์ ลุ๊ค , ด้อนท์ ลุ๊ค เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Look Down คำอ่านไทย David Bowie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น