เนื้อเพลง Let Me Love You คำอ่านไทย Rod Stewart

[J. Rod]
( [ เจ ร็อด ])

Over here!
(โอ๊เฝ่อร เฮียร !)
Let me love you baby,
(เล็ท มี ลัฝ ยู เบ๊บี้ ,)
you’re drivin’ my poor heart crazy.
(ยัวร์ ดรายวิน มาย พัวร์ ฮาร์ท คเรสิ)
Let me love you baby,
(เล็ท มี ลัฝ ยู เบ๊บี้ ,)
you’re drivin’ my poor heart crazy.
(ยัวร์ ดรายวิน มาย พัวร์ ฮาร์ท คเรสิ)
When I’m with you woman,
(เว็น แอม วิธ ยู วู๊แม่น ,)
my whole life seems so hazy.
(มาย โฮล ไล๊ฟ ซีม โซ เฮสิ)

Ah, don’t you know that.
(อา , ด้อนท์ ยู โนว์ แดท)
[Jeff] Baby when you walk, you shake just like a willow tree.
([ เจฟ ] เบ๊บี้ เว็น ยู ว๊อล์ค , ยู เช้ค จั๊สท ไล๊ค เก วีลโล ทรี)
Ah, yes you do darling,
(อา , เย็ซ ยู ดู ดาร์ลิ่ง ,)
every time I see ya’ Oh!
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ซี ยา โอ !)
[Jeff] Baby when you walk you know what, you shake just like a willow tree.
([ เจฟ ] เบ๊บี้ เว็น ยู ว๊อล์ค ยู โนว์ ว๊อท , ยู เช้ค จั๊สท ไล๊ค เก วีลโล ทรี)
No, I know, I know, I know.
(โน , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์)
[Jeff] Oo-eee baby, you sure look so good to me.
([ เจฟ ] โอโอ eee เบ๊บี้ , ยู ชัวร์ ลุ๊ค โซ กู๊ด ทู มี)

Come on babe … Yes I know … Yeah
(คัมมอน เบ้บ เย็ซ ซาย โนว์ เย่)

Baby when you walk,
(เบ๊บี้ เว็น ยู ว๊อล์ค ,)
you shake like a willow tree.
(ยู เช้ค ไล๊ค เก วีลโล ทรี)
[You oughta know that by now]
([ ยู เอ้าดา โนว์ แดท บาย นาว ])
Baby when you walk,
(เบ๊บี้ เว็น ยู ว๊อล์ค ,)
you shake like a willow tree.
(ยู เช้ค ไล๊ค เก วีลโล ทรี)
And Oo-eee baby, you sure look so good to me.
(แอนด์ โอโอ eee เบ๊บี้ , ยู ชัวร์ ลุ๊ค โซ กู๊ด ทู มี)

[Easy with this one]
([ อีสอิ วิธ ดิส วัน ])
Let me love you baby, love you baby
(เล็ท มี ลัฝ ยู เบ๊บี้ , ลัฝ ยู เบ๊บี้)
No, I know, I know.
(โน , ไอ โนว์ , ไอ โนว์)
Let me love you baby,
(เล็ท มี ลัฝ ยู เบ๊บี้ ,)
Ah you, let me love you … What you got.
(อา ยู , เล็ท มี ลัฝ ยู ว๊อท ยู ก็อท)
Let me love you baby, love you baby
(เล็ท มี ลัฝ ยู เบ๊บี้ , ลัฝ ยู เบ๊บี้)
Any old way you choose it,
(เอ๊นี่ โอลด์ เวย์ ยู ชู๊ส อิท ,)
I don’t mind what time you call me,
(ไอ ด้อนท์ ไมนด์ ว๊อท ไทม์ ยู คอลลํ มี ,)
Ah, ah, yeah
(อา , อา , เย่)
You’re drivin’ my poor heart crazy
(ยัวร์ ดรายวิน มาย พัวร์ ฮาร์ท คเรสิ)
Let me love you baby, love you baby,
(เล็ท มี ลัฝ ยู เบ๊บี้ , ลัฝ ยู เบ๊บี้ ,)
Early in the morning time,
(เอ๊อรํลี่ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไทม์ ,)
later in the evening,
(เลทเออะ อิน ดิ อี๊ฝนิ่ง ,)
Let me love you baby,
(เล็ท มี ลัฝ ยู เบ๊บี้ ,)
you’re drivin’ my poor heart [breath]… crazy.
(ยัวร์ ดรายวิน มาย พัวร์ ฮาร์ท [ บรี๊ทฺรฺ ] คเรสิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let Me Love You คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น