เนื้อเพลง Rock Me คำอ่านไทย Abba

Rock me, give me that kick now
( ร๊อค มี , กี๊ฝ มี แดท คิ๊ค นาว)
Rock me, show me that trick now
(ร๊อค มี , โชว์ มี แดท ทริ๊ค นาว)
Roll me, you can do magic
(โรลล มี , ยู แคน ดู แม๊จิค)
Baby, and I can’t get enough of it
(เบ๊บี้ , แอนด์ ดาย แค็นท เก็ท อีน๊าฟ อ็อฝ อิท)
Rock me, give me that feeling
(ร๊อค มี , กี๊ฝ มี แดท ฟีลอิง)
Roll me, rocking and reeling
(โรลล มี , รอคกิง แอนด์ รีลลิง)
Baby, so don’t stop doing it, don’t stop doing it, now
(เบ๊บี้ , โซ ด้อนท์ สท๊อพ ดูอิง อิท , ด้อนท์ สท๊อพ ดูอิง อิท , นาว)
[Don’t stop the rocking, don’t stop the rocking
([ ด้อนท์ สท๊อพ เดอะ รอคกิง , ด้อนท์ สท๊อพ เดอะ รอคกิง)
I said don’t stop the rocking]
(ไอ เซ็ด ด้อนท์ สท๊อพ เดอะ รอคกิง ])

Wanna be wanna be in my baby’s arms
(วอนนา บี วอนนา บี อิน มาย เบ๊บี้ อาร์ม)
Gonna be gonna be
(กอนนะ บี กอนนะ บี)
Nice and gentle if you want me to
(ไน๊ซ์ แอนด์ เจ๊นเทิ่ล อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี ทู)
Just as long as I’m in love with you
(จั๊สท แอส ลอง แอส แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)
Yours for ever, honey, that’s what I
(ยุร ฟอร์ เอ๊เฝ่อร์ , ฮั๊นนี่ , แด้ท ว๊อท ไอ)
Wanna be wanna be wanna be, yeah
(วอนนา บี วอนนา บี วอนนา บี , เย่)

Rock me, give me that kick now
(ร๊อค มี , กี๊ฝ มี แดท คิ๊ค นาว)
Rock me, show me that trick now
(ร๊อค มี , โชว์ มี แดท ทริ๊ค นาว)
Roll me, you can do magic
(โรลล มี , ยู แคน ดู แม๊จิค)
Baby, and I can’t get enough of it
(เบ๊บี้ , แอนด์ ดาย แค็นท เก็ท อีน๊าฟ อ็อฝ อิท)
Rock me, give me that feeling
(ร๊อค มี , กี๊ฝ มี แดท ฟีลอิง)
Roll me, rocking and reeling
(โรลล มี , รอคกิง แอนด์ รีลลิง)
Baby, so don’t stop doing it, don’t stop doing it, now
(เบ๊บี้ , โซ ด้อนท์ สท๊อพ ดูอิง อิท , ด้อนท์ สท๊อพ ดูอิง อิท , นาว)
[Don’t stop the rocking, don’t stop the rocking
([ ด้อนท์ สท๊อพ เดอะ รอคกิง , ด้อนท์ สท๊อพ เดอะ รอคกิง)
I said don’t stop the rocking]
(ไอ เซ็ด ด้อนท์ สท๊อพ เดอะ รอคกิง ])

Wanna be wanna be with the one that I love, love, love
(วอนนา บี วอนนา บี วิธ ดิ วัน แดท ไอ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
Gonna be gonna be
(กอนนะ บี กอนนะ บี)
With you baby every single night
(วิธ ยู เบ๊บี้ เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล ไน๊ท)
I can teach you how to rock all right
(ไอ แคน ที๊ช ยู ฮาว ทู ร๊อค ออล ไร๊ท)
Your sweet lover, honey, that’s what I
(ยุร สวี้ท ลัฝเออะ , ฮั๊นนี่ , แด้ท ว๊อท ไอ)
Wanna be wanna be wanna be, yeah
(วอนนา บี วอนนา บี วอนนา บี , เย่)

Rock me, give me that kick now
(ร๊อค มี , กี๊ฝ มี แดท คิ๊ค นาว)
Rock me, show me that trick now
(ร๊อค มี , โชว์ มี แดท ทริ๊ค นาว)
Roll me, you can do magic
(โรลล มี , ยู แคน ดู แม๊จิค)
Baby, and I can’t get enough of it
(เบ๊บี้ , แอนด์ ดาย แค็นท เก็ท อีน๊าฟ อ็อฝ อิท)
Rock me, give me that feeling
(ร๊อค มี , กี๊ฝ มี แดท ฟีลอิง)
Roll me, rocking and reeling
(โรลล มี , รอคกิง แอนด์ รีลลิง)
Baby, so don’t stop doing it, don’t stop doing it
(เบ๊บี้ , โซ ด้อนท์ สท๊อพ ดูอิง อิท , ด้อนท์ สท๊อพ ดูอิง อิท)
Rock me [rock me], give me that kick now
(ร๊อค มี [ ร๊อค มี ] , กี๊ฝ มี แดท คิ๊ค นาว)
Roll me [roll me], show me that trick now
(โรลล มี [ โรลล มี ] , โชว์ มี แดท ทริ๊ค นาว)
Baby, so don’t stop doing it, don’t stop doing it
(เบ๊บี้ , โซ ด้อนท์ สท๊อพ ดูอิง อิท , ด้อนท์ สท๊อพ ดูอิง อิท)
Rock me [rock me], give me that feeling
(ร๊อค มี [ ร๊อค มี ] , กี๊ฝ มี แดท ฟีลอิง)
Roll me [roll me], rocking and reeling
(โรลล มี [ โรลล มี ] , รอคกิง แอนด์ รีลลิง)
Baby, so don’t stop doing it, don’t stop doing it
(เบ๊บี้ , โซ ด้อนท์ สท๊อพ ดูอิง อิท , ด้อนท์ สท๊อพ ดูอิง อิท)

[fade]
([ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock Me คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น