เนื้อเพลง Shorty Was Da Bomb คำอ่านไทย DMX

[answering machine]
( [ answerings แมชชีน ])
*BEEP* Thursday, June 28th, two, oh-two, A.M.
(*บีพ * เธิสดิ , จูน 28th , ทู , โอ ทู , อะ เอ็ม)
” I just called you and you said Domino’s Pizza but,
(” ไอ จั๊สท คอลลํ ยู แอนด์ ยู เซ็ด โดมีโน่ พีสสะ บั๊ท ,)
and you said you were on your way but there’s just one problem,
(แอนด์ ยู เซ็ด ยู เวอ ออน ยุร เวย์ บั๊ท แดร์ จั๊สท วัน โพร๊เบล่ม ,)
I’m all the way to f*ckin Rochester, New York. Wrong ho! ”
(แอม ออล เดอะ เวย์ ทู ฟัคin Rochester , นิว ยอค รอง โฮ ! “)

[DMX]
([ DMX ])
Uhh, yo yo
(อา , โย โย)
Yo, not this sh*t again
(โย , น็อท ดิส ฌะ *ที อะเกน)
Dog gon’ be a dog, y’knahmean?
(ด้อกก ก็อน บี อะ ด้อกก , เอนนาเมน)
Motherf*ckin dog!
(Motherf*ckin ด้อกก !)
Don’t GET a dog, you can’t take care of a dog
(ด้อนท์ เก็ท ดา ด้อกก , ยู แค็นท เท้ค แคร์ อ็อฝ อะ ด้อกก)
Gotta take care of the dog, y’know? Y’know?
(กอททะ เท้ค แคร์ อ็อฝ เดอะ ด้อกก , yknow Yknow)
Take it easy lady, y’know? Uh-huh
(เท้ค กิด อีสอิ เล๊ดี้ , yknow อา ฮู)
Give me a motherf*ckin break – will ya?
(กี๊ฝ มี อะ motherf*ckin เบร๊ค วิล ยา)

Shorty was the bomb, brownskin honey with a little dough
(ชอร์ทดิง วอส เดอะ บอมบฺ , brownskin ฮั๊นนี่ วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล โด)
Come to find out she was a little ho, but still yo
(คัม ทู ไฟนด์ เอ๊าท ชี วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล โฮ , บั๊ท สทิลล โย)
I pushed up, shorty had that ass like BLA-DOW
(ไอ พุช อั๊พ , ชอร์ทดิง แฮ็ด แดท อาซ ไล๊ค BLA เดา)
Had me schemin on how, I could get that now
(แฮ็ด มี สคริมมิน ออน ฮาว , ไอ เคิด เก็ท แดท นาว)
Was like GIRLFRIEND [what?!] let me drop a bug in yo’ ear
(วอส ไล๊ค เกลิลเฟรน [ ว๊อท ! ] เล็ท มี ดรอพ อะ บั๊ก อิน โย เอียร)
She was mine cause I told her what she wanted to hear
(ชี วอส ไมน์ ค๊อส ไอ โทลด เฮอ ว๊อท ชี ว้อนท ทู เฮียร)
Was like yeah, she knew how it was goin down
(วอส ไล๊ค เย่ , ชี นยู ฮาว อิท วอส โกอิน เดาน)
She said page me, code zero, cause I know you get around
(ชี เซ็ด เพจ มี , โค้ด ซี๊โร่ , ค๊อส ไอ โนว์ ยู เก็ท อะราวนฺดฺ)
Didn’t have a man but even if she did DEAD
(ดิ๊นอิน แฮ็ฝ อะ แมน บั๊ท อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ชี ดิด เด้ด)
Cause my game is tight like a stocking cap on a n*gga’s head
(ค๊อส มาย เกม อีส ไท๊ท ไล๊ค เก ซทอคคิง แค๊พ ออน อะ เอ็น *ggas เฮด)
I said – we’ll get up like nine or somethin
(ไอ เซ็ด เวลล เก็ท อั๊พ ไล๊ค ไนน ออ ซัมติน)
Don’t act like, when I say that ass is mine I’m frontin
(ด้อนท์ แอ๊คท ไล๊ค , เว็น นาย เซย์ แดท อาซ ซิส ไมน์ แอม ฟ้อนดิน)
That night was right, she let me get that, hit that
(แดท ไน๊ท วอส ไร๊ท , ชี เล็ท มี เก็ท แดท , ฮิท แดท)
Rip that, bounce it off the walls, flip that
(ริพ แดท , เบ๊าสฺ อิท ออฟฟ เดอะ วอลล์ , ฟลิพ แดท)
But only, one thing went wrong, the rubber bust
(บั๊ท โอ๊นลี่ , วัน ทริง เว็นท รอง , เดอะ รั๊บเบ่อร์ บัซท)
But I didn’t fuss cause dog, shorty was the bomb!
(บั๊ท ไอ ดิ๊นอิน ฟัซ ค๊อส ด้อกก , ชอร์ทดิง วอส เดอะ บอมบฺ !)

[Chorus: DMX *singing*]
([ ค๊อรัส : DMX *กำลังซิง * ])
Shortyyyy, UH!
(Shortyyyy , อา !)
We only did it for that niiiight
(วี โอ๊นลี่ ดิด ดิท ฟอร์ แดท niiiight)
But maaan the p*ssy was good [uh-huh]
(บั๊ท maaan เดอะ พี *ssy วอส กู๊ด [ อา ฮู ])
But shorty’s f*ckin up my liiife, f*ckin up my life
(บั๊ท ชอร์ทดิง ฟัคin อั๊พ มาย liiife , ฟัคin อั๊พ มาย ไล๊ฟ)
Shortyyyy, UH! We only did it for that niiiight [just one motherf*ckin night man!]
(Shortyyyy , อา ! วี โอ๊นลี่ ดิด ดิท ฟอร์ แดท niiiight [ จั๊สท วัน motherf*ckin ไน๊ท แมน ! ])
But maaan the p*ssy was good [was gooder than a motherf*cker, I ain’t gon’ front]
(บั๊ท maaan เดอะ พี *ssy วอส กู๊ด [ วอส gooder แฑ็น อะ motherf*cker , ไอ เอน ก็อน ฟร๊อนท ])
But shorty’s f*ckin up my liiife [uh-huh]
(บั๊ท ชอร์ทดิง ฟัคin อั๊พ มาย liiife [ อา ฮู ])
C’mon ma, give me a break
(ซีมอน มา , กี๊ฝ มี อะ เบร๊ค)

[DMX]
([ DMX ])
A few days later, I hit her up, just to keep it real [aight]
(อะ ฟิว เดย์ เลทเออะ , ไอ ฮิท เฮอ อั๊พ , จั๊สท ทู คี๊พ อิท เรียล [ ไอชฺ ])
Was like – whassup Boo, how you been, how you feel? [aight]
(วอส ไล๊ค ฮวัดสับ บู , ฮาว ยู บีน , ฮาว ยู ฟีล [ ไอชฺ ])
She said – aight, but my friend’s kinda late
(ชี เซ็ด ไอชฺ , บั๊ท มาย เฟรน กินดา เหลท)
Today’s the 13th, and it shoulda been here on the 8th
(ทูเดย์ เดอะ 13th , แอนด์ ดิท โช๊วดา บีน เฮียร ออน เดอะ 8th)
I’m like – f’real?! Don’t stress it, it’ll come
(แอม ไล๊ค freal ! ด้อนท์ สเทรสส ซิท , อิว คัม)
It better, cause I can’t afford another, little one
(อิท เบ๊ทเท่อร์ , ค๊อส ไอ แค็นท แอฟฟอร์ด อะน๊าเทร่อร์ , ลิ๊ทเทิ่ล วัน)
She said – neither can I, I said – cool
(ชี เซ็ด ไน๊เธ่อร์ แคน นาย , ไอ เซ็ด คูล)
cause I got mad sh*t to do and you still goin to school
(ค๊อส ไอ ก็อท แม้ด ฌะ *ที ทู ดู แอนด์ ยู สทิลล โกอิน ทู สคูล)
So at least we had the same thing in mind [uh-huh]
(โซ แอ็ท ลีซท วี แฮ็ด เดอะ เซม ทริง อิน ไมนด์ [ อา ฮู ])
Not to have this kid and, everything would be fine, BUT, I was blind
(น็อท ทู แฮ็ฝ ดิส คิด แอนด์ , เอ๊วี่ติง เวิด บี ไฟน , บั๊ท , ไอ วอส ไบลนฺดฺ)
to the fact that she was settin me up, for the kill [c’mon]
(ทู เดอะ แฟคท แดท ชี วอส เซทดิน มี อั๊พ , ฟอร์ เดอะ คิลล์ [ ซีมอน ])
Damn, why wasn’t she, on the pill?
(แดมนํ , วาย วอสซึ้น ชี , ออน เดอะ พิลล์)
And I still, would check on her like, once a week
(แอนด์ ดาย สทิลล , เวิด เช็ค ออน เฮอ ไล๊ค , วั๊นซ อะ วี๊ค)
Sometimes I hit it, sometimes I didn’t, but shorty was a freak
(ซัมไทม์ ซาย ฮิท ดิธ , ซัมไทม์ ซาย ดิ๊นอิน , บั๊ท ชอร์ทดิง วอส ซา ฟรี๊ค)
And whenever I would speak on the baby
(แอนด์ ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เวิด สพี๊ค ออน เดอะ เบ๊บี้)
Shorty would be like – I ain’t havin this kid, is you crazy?
(ชอร์ทดิง เวิด บี ไล๊ค ไก เอน เฮฝวิน ดิส คิด , อีส ยู คเรสิ)

[Chorus: DMX *singing*]
([ ค๊อรัส : DMX *กำลังซิง * ])
But shortyyyy, UH!
(บั๊ท shortyyyy , อา !)
We only did it for that niiiight [man listen man, one motherf*ckin night]
(วี โอ๊นลี่ ดิด ดิท ฟอร์ แดท niiiight [ แมน ลิ๊สซึ่น แมน , วัน motherf*ckin ไน๊ท ])
But maaan the p*ssy was good [I ain’t gon’ front, p*ssy was good as a motherf*cker]
(บั๊ท maaan เดอะ พี *ssy วอส กู๊ด [ ไอ เอน ก็อน ฟร๊อนท , พี *ssy วอส กู๊ด แอส ซา motherf*cker ])
But shorty’s f*ckin up my liiife [Oh MAN this b*tch is a f*ckin HEADACHE!]
(บั๊ท ชอร์ทดิง ฟัคin อั๊พ มาย liiife [ โอ แมน ดิส บี *tch อีส ซา ฟัคin เฮดแฮ็ค ! ])
f*ckin up my life Shortyyyy, UH! [Shorty was definitely a bomb dog]
(ฟัคin อั๊พ มาย ไล๊ฟ Shortyyyy , อา ! [ ชอร์ทดิง วอส เดฟอินิทลิ อะ บอมบฺ ด้อกก ])
We only did it for that niiiight [One motherf*ckin night, AND I was drunk]
(วี โอ๊นลี่ ดิด ดิท ฟอร์ แดท niiiight [ วัน motherf*ckin ไน๊ท , แอนด์ ดาย วอส ดรั๊งค ])
But maaan the p*ssy was good [The p*ssy, MAN! Let me tell you]
(บั๊ท maaan เดอะ พี *ssy วอส กู๊ด [ เดอะ พี *ssy , แมน ! เล็ท มี เทลล ยู ])
But shorty’s f*ckin up my liiife [Dog, this b*tch is a problem]
(บั๊ท ชอร์ทดิง ฟัคin อั๊พ มาย liiife [ ด้อกก , ดิส บี *tch อีส ซา โพร๊เบล่ม ])
C’mon ma, give me a break
(ซีมอน มา , กี๊ฝ มี อะ เบร๊ค)

[DMX]
([ DMX ])
By now, wasn’t lookin too good
(บาย นาว , วอสซึ้น ลุคกิน ทู กู๊ด)
Cause she wasn’t doin things that she told me she would
(ค๊อส ชี วอสซึ้น โดย ทริง แดท ชี โทลด มี ชี เวิด)
Like gettin the price checked out for what we had to do
(ไล๊ค เกดดิน เดอะ ไพร๊ซ์ เช็ค เอ๊าท ฟอร์ ว๊อท วี แฮ็ด ทู ดู)
And it goes up another yard for every month after two
(แอนด์ ดิท โกซ อั๊พ อะน๊าเทร่อร์ ย๊าร์ด ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ มั้นธ แอ๊ฟเท่อร ทู)
and a half I had to laugh out of frustration [WHAT?!]
(แอนด์ อะ ฮาล์ฟ ไอ แฮ็ด ทู ล๊าฟ เอ๊าท อ็อฝ ฟรัซทเรฌัน [ ว๊อท ! ])
Now she’s fo’ months, I’m ready to hit the bus station [man]
(นาว ชี โฟ มั้นธ , แอม เร๊ดี้ ทู ฮิท เดอะ บัส สเทชั่น [ แมน ])
If I was, still on that sh*t it woulda made me rob her
(อิ๊ฟ ฟาย วอส , สทิลล ออน แดท ฌะ *ที ดิธ วู๊ดดา เมด มี ร๊อบ เฮอ)
Told her friends – DMX? Yeah that’s my baby’s father [uh-oh]
(โทลด เฮอ เฟรน DMX เย่ แด้ท มาย เบ๊บี้ ฟ๊าเท่อร [ อา โอ ])
Her lil’ stomach is shown [uh-huh] so now the heat is on
(เฮอ ลิล สโท๊มัช อีส โฌน [ อา ฮู ] โซ นาว เดอะ ฮีท อีส ออน)
Maybe she’ll see the light, if I start to treat her wrong
(เมบี เชลล์ ซี เดอะ ไล๊ท , อิ๊ฟ ฟาย สท๊าร์ท ทู ทรี๊ท เฮอ รอง)
Like if she thought that if she kept the baby she would keep me [what?]
(ไล๊ค อิ๊ฟ ชี ธอท แดท อิ๊ฟ ชี เค็พท เดอะ เบ๊บี้ ชี เวิด คี๊พ มี [ ว๊อท ])
So I played the game on her level, got sneaky [aight?!]
(โซ ไอ เพลย์ เดอะ เกม ออน เฮอ เล๊เฝ่ล , ก็อท sneaky [ ไอชฺ ! ])
Let her have the kid, she said it was premature [uh-huh]
(เล็ท เฮอ แฮ็ฝ เดอะ คิด , ชี เซ็ด ดิท วอส พรีเมเจ้อร์ [ อา ฮู ])
Found out, she was six months, when she said she was four [uh-huh]
(เฟานด เอ๊าท , ชี วอส ซิกซ์ มั้นธ , เว็น ชี เซ็ด ชี วอส โฟ [ อา ฮู ])
So I left her with the pressure on the next man’s arm
(โซ ไอ เล๊ฟท เฮอ วิธ เดอะ พเรฌเออะ ออน เดอะ เน๊กซท แมน อาร์ม)
But she’ll be aight, cause shorty was the bomb [f’real]
(บั๊ท เชลล์ บี ไอชฺ , ค๊อส ชอร์ทดิง วอส เดอะ บอมบฺ [ freal ])

[Chorus: DMX *singing*]
([ ค๊อรัส : DMX *กำลังซิง * ])
But shortyyyy, UH! [was the bomb]
(บั๊ท shortyyyy , อา ! [ วอส เดอะ บอมบฺ ])
We only did it for that niiiight [I mean what, one f*ckin night? C’mon ma]
(วี โอ๊นลี่ ดิด ดิท ฟอร์ แดท niiiight [ ไอ มีน ว๊อท , วัน ฟัคin ไน๊ท ซีมอน มา ])
But maaan the p*ssy was good [man she s*cked a mean d*ck]
(บั๊ท maaan เดอะ พี *ssy วอส กู๊ด [ แมน ชี เอส *cked อะ มีน ดี *ck ])
But shorty’s f*ckin up my liiife [Now this b*tch won’t stop callin, what the f*ck man?]
(บั๊ท ชอร์ทดิง ฟัคin อั๊พ มาย liiife [ นาว ดิส บี *tch ว็อนท สท๊อพ คอลลิน , ว๊อท เดอะ ฟัค แมน ])
f*ckin up my life Shortyyyy, UH! [She was kinda cute though]
(ฟัคin อั๊พ มาย ไล๊ฟ Shortyyyy , อา ! [ ชี วอส กินดา คยูท โธ ])
We only did it for that niiiight [All it takes is one night man, haha]
(วี โอ๊นลี่ ดิด ดิท ฟอร์ แดท niiiight [ ออล อิท เท้ค ซิส วัน ไน๊ท แมน , ฮาฮา ])
But maaan the p*ssy was good [mmm-mm-mmm!]
(บั๊ท maaan เดอะ พี *ssy วอส กู๊ด [ อึม อึมมมม อึม ! ])
But shorty’s f*ckin up my liiife [This b*tch, has got to go]
(บั๊ท ชอร์ทดิง ฟัคin อั๊พ มาย liiife [ ดิส บี *tch , แฮ็ส ก็อท ทู โก ])
C’mon ma, give me a break
(ซีมอน มา , กี๊ฝ มี อะ เบร๊ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shorty Was Da Bomb คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น