เนื้อเพลง Fixxxer คำอ่านไทย Metallica

Yeah
( เย่)
Dolls of voodoo all stuck with pins
(ดอลล์ อ็อฝ ฝูดู ออล ซทัค วิธ พิน)
One for each of us and our sins
(วัน ฟอร์ อีช อ็อฝ อัซ แซน เอ๊า ซิน)
So you lay us in a line
(โซ ยู เลย์ อัซ ซิน อะ ไลน์)
Push your pins, they make us humble
(พุช ยุร พิน , เด เม้ค อัซ ฮั๊มเบิ้ล)
Only you can tell in time
(โอ๊นลี่ ยู แคน เทลล อิน ไทม์)
If we’ll fall or merely stumble
(อิ๊ฟ เวลล ฟอลล์ ออ เมียลิ แสตมเบิล)

But tell me
(บั๊ท เทลล มี)
Can you heal what father’s done
(แคน ยู ฮีล ว๊อท ฟ๊าเท่อร ดัน)
Or fix this hole in mother’s son
(ออ ฟิกซ์ ดิส โฮล อิน ม๊าเธ่อร์ ซัน)
Can you heal the broken worlds within
(แคน ยู ฮีล เดอะ บโรเค็น เวิลด วิธอิน)
Can you strip away so we may start again
(แคน ยู ซทริพ อะเวย์ โซ วี เมย์ สท๊าร์ท อะเกน)
Tell me, can you heal what father’s done
(เทลล มี , แคน ยู ฮีล ว๊อท ฟ๊าเท่อร ดัน)
Or cut this rope and let us un
(ออ คัท ดิส โร๊พ แอนด์ เล็ท อัซ ยูเอ็น)
Just when all seems fine and I’m pain free
(จั๊สท เว็น ออล ซีม ไฟน แอนด์ แอม เพน ฟรี)
You jab another pin
(ยู แจ็บ อะน๊าเทร่อร์ พิน)
Jab another pin in me
(แจ็บ อะน๊าเทร่อร์ พิน อิน มี)

Mirror, mirror upon the wall
(มิเร่อร์ , มิเร่อร์ อุพอน เดอะ วอลล์)
Break the spell or become the doll
(เบร๊ค เดอะ สเพลล ออ บีคัม เดอะ ดอลล์)
See you sharpening the pins
(ซี ยู sharpenings เดอะ พิน)
So the holes will remind us
(โซ เดอะ โฮล วิล รีไมนด์ อัซ)
We’re just the toys in the hands of another
(เวีย จั๊สท เดอะ ทอย ซิน เดอะ แฮนด์ อ็อฝ อะน๊าเทร่อร์)
And in time needles turn from shine to rust
(แอนด์ อิน ไทม์ นี๊ดเดิ้ล เทิร์น ฟรอม ไชน์ ทู รัสท)

But tell me
(บั๊ท เทลล มี)
Can you heal what father’s done
(แคน ยู ฮีล ว๊อท ฟ๊าเท่อร ดัน)
Or fix the hole in mother’s son
(ออ ฟิกซ์ เดอะ โฮล อิน ม๊าเธ่อร์ ซัน)
Can you heal the broken worlds within
(แคน ยู ฮีล เดอะ บโรเค็น เวิลด วิธอิน)
Can you strip away so we may start again
(แคน ยู ซทริพ อะเวย์ โซ วี เมย์ สท๊าร์ท อะเกน)
Tell me, can you heal what father’s done
(เทลล มี , แคน ยู ฮีล ว๊อท ฟ๊าเท่อร ดัน)
Or cut this rope and let us run
(ออ คัท ดิส โร๊พ แอนด์ เล็ท อัซ รัน)
Just when all seems fine and I’m pain free
(จั๊สท เว็น ออล ซีม ไฟน แอนด์ แอม เพน ฟรี)
You jab another pin
(ยู แจ็บ อะน๊าเทร่อร์ พิน)
Jab another pin in me
(แจ็บ อะน๊าเทร่อร์ พิน อิน มี)
Jab it
(แจ็บ อิท)

Blood for face
(บลัด ฟอร์ เฟซ)
Sweat for dirt
(สเว็ท ฟอร์ เดิร์ท)
Three x’s for the stone
(ทรี xs ฟอร์ เดอะ สโทน)
To break this curse
(ทู เบร๊ค ดิส เคอร์ส)
A ritual’s due
(อะ รีชอวล ดิว)
I believe I’m not alone
(ไอ บีลี๊ฝ แอม น็อท อะโลน)
Shell of shotgun
(เชลล์ อ็อฝ ชอทกัน)

Pint of gin
(ไพนท อ็อฝ จิน)
Numb us up to shield the pins
(นัมบ์ อัซ อั๊พ ทู ชีลด เดอะ พิน)
Renew our faith which way we can
(รินยู เอ๊า เฟท วิช เวย์ วี แคน)
To fall in love with life again
(ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ ไล๊ฟ อะเกน)
To fall in love with life again
(ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ ไล๊ฟ อะเกน)
To fall in love with life again
(ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ ไล๊ฟ อะเกน)
To fall in love
(ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ)
To fall in love
(ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ)
To fall in love with life again
(ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ ไล๊ฟ อะเกน)

So tell me
(โซ เทลล มี)
Can you heal what father’s done
(แคน ยู ฮีล ว๊อท ฟ๊าเท่อร ดัน)
Or fix the hole in mother’s son
(ออ ฟิกซ์ เดอะ โฮล อิน ม๊าเธ่อร์ ซัน)
Can you heal the broken worlds within
(แคน ยู ฮีล เดอะ บโรเค็น เวิลด วิธอิน)
Can you strip away so we may start again
(แคน ยู ซทริพ อะเวย์ โซ วี เมย์ สท๊าร์ท อะเกน)
Yeah, tell me, can you heal what father’s done
(เย่ , เทลล มี , แคน ยู ฮีล ว๊อท ฟ๊าเท่อร ดัน)
Or cut this rope and let us run
(ออ คัท ดิส โร๊พ แอนด์ เล็ท อัซ รัน)
Just when all seems fine and I’m pain free
(จั๊สท เว็น ออล ซีม ไฟน แอนด์ แอม เพน ฟรี)
You jab another pin
(ยู แจ็บ อะน๊าเทร่อร์ พิน)
Jab another pin in me
(แจ็บ อะน๊าเทร่อร์ พิน อิน มี)
Oh yeah
(โอ เย่)

No more pins in me, yeah
(โน โม พิน ซิน มี , เย่)
No more, no more pins in me
(โน โม , โน โม พิน ซิน มี)
No more, no more pins in me
(โน โม , โน โม พิน ซิน มี)
No more, no more, no more
(โน โม , โน โม , โน โม)
No, no, no
(โน , โน , โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fixxxer คำอ่านไทย Metallica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น