เนื้อเพลง This Too Shall Pass คำอ่านไทย OK Go

You know you can’t keep lettin’ it get you down
( ยู โนว์ ยู แค็นท คี๊พ เลทดิน หนิด เก็ท ยู เดาน)
And you can’t keep draggin’ that dead weight around.
(แอนด์ ยู แค็นท คี๊พ แดรกกิน แดท เด้ด เว๊ท อะราวนฺดฺ)
If there ain’t all that much to lug around,
(อิ๊ฟ แดร์ เอน ดอร์ แดท มัช ทู ลัก อะราวนฺดฺ ,)
Better run like hell when you hit the ground.
(เบ๊ทเท่อร์ รัน ไล๊ค เฮ็ลล เว็น ยู ฮิท เดอะ กราวนด์)

When the morning comes.
(เว็น เดอะ ม๊อร์นิ่ง คัม)
When the morning comes.
(เว็น เดอะ ม๊อร์นิ่ง คัม)

You can’t stop these kids from dancin’.
(ยู แค็นท สท๊อพ ฑิส คิด ฟรอม แดนซิน)
Why would you want to?
(วาย เวิด ยู ว้อนท ทู)
Especially when yor already gettin’ yours.
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ เว็น yor ออลเร๊ดี้ เกดดิน ยุร)
‘Cause if your mind don’t move and your knees don’t bend,
(ค๊อส อิ๊ฟ ยุร ไมนด์ ด้อนท์ มู๊ฝ แอนด์ ยุร นี ด้อนท์ เบ็นด ,)
well don’t go blamin’ the kids again.
(เวลล ด้อนท์ โก เบรมมิน เดอะ คิด อะเกน)

When the morning comes.
(เว็น เดอะ ม๊อร์นิ่ง คัม)
When the morning comes.
(เว็น เดอะ ม๊อร์นิ่ง คัม)

When the morning comes.
(เว็น เดอะ ม๊อร์นิ่ง คัม)
When the morning comes.
(เว็น เดอะ ม๊อร์นิ่ง คัม)

When the morning comes.
(เว็น เดอะ ม๊อร์นิ่ง คัม)
When the morning comes.
(เว็น เดอะ ม๊อร์นิ่ง คัม)

Let it go, this too shall pass.
(เล็ท ดิธ โก , ดิส ทู แชลล์ เพซ)
Let it go, this too shall pass.
(เล็ท ดิธ โก , ดิส ทู แชลล์ เพซ)

Let it go, this too shall pass.
(เล็ท ดิธ โก , ดิส ทู แชลล์ เพซ)
[You know you can’t keep lettin’ it get you down. No, you can’t keep lettin’ it get you down.]
([ ยู โนว์ ยู แค็นท คี๊พ เลทดิน หนิด เก็ท ยู เดาน โน , ยู แค็นท คี๊พ เลทดิน หนิด เก็ท ยู เดาน ])

Let it go, this too shall pass.
(เล็ท ดิธ โก , ดิส ทู แชลล์ เพซ)
[You know you can’t keep lettin’ it get you down. No, you can’t keep lettin’ it get you down.]
([ ยู โนว์ ยู แค็นท คี๊พ เลทดิน หนิด เก็ท ยู เดาน โน , ยู แค็นท คี๊พ เลทดิน หนิด เก็ท ยู เดาน ])

Hey!
(เฮ !)

Let it go, this too shall pass.
(เล็ท ดิธ โก , ดิส ทู แชลล์ เพซ)
[You know you can’t keep lettin’ it get you down. No, you can’t keep lettin’ it get you down.]
([ ยู โนว์ ยู แค็นท คี๊พ เลทดิน หนิด เก็ท ยู เดาน โน , ยู แค็นท คี๊พ เลทดิน หนิด เก็ท ยู เดาน ])

When the morning comes.
(เว็น เดอะ ม๊อร์นิ่ง คัม)
[You can’t keep lettin’ it get you down. You can’t keep lettin’ it get you down.]
([ ยู แค็นท คี๊พ เลทดิน หนิด เก็ท ยู เดาน ยู แค็นท คี๊พ เลทดิน หนิด เก็ท ยู เดาน ])

When the morning comes.
(เว็น เดอะ ม๊อร์นิ่ง คัม)
[You can’t keep lettin’ it get you down. No, you can’t keep lettin’ it get you down.]
([ ยู แค็นท คี๊พ เลทดิน หนิด เก็ท ยู เดาน โน , ยู แค็นท คี๊พ เลทดิน หนิด เก็ท ยู เดาน ])

When the morning comes.
(เว็น เดอะ ม๊อร์นิ่ง คัม)
[You can’t keep lettin’ it get you down. You can’t keep lettin’ it get you down.]
([ ยู แค็นท คี๊พ เลทดิน หนิด เก็ท ยู เดาน ยู แค็นท คี๊พ เลทดิน หนิด เก็ท ยู เดาน ])

When the morning comes.
(เว็น เดอะ ม๊อร์นิ่ง คัม)
[You can’t keep lettin’ it get you down. No, you can’t keep lettin’ it get you down.]
([ ยู แค็นท คี๊พ เลทดิน หนิด เก็ท ยู เดาน โน , ยู แค็นท คี๊พ เลทดิน หนิด เก็ท ยู เดาน ])

When the morning comes!
(เว็น เดอะ ม๊อร์นิ่ง คัม !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Too Shall Pass คำอ่านไทย OK Go

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น