เนื้อเพลง Stupid Little Love Song คำอ่านไทย Fefe Dobson

It’s just a stupid little love song
( อิทซ จั๊สท ดา สทิ๊วผิด ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ซ็อง)
It’s just a stupid little
(อิทซ จั๊สท ดา สทิ๊วผิด ลิ๊ทเทิ่ล)
It’s just a stupid little love song
(อิทซ จั๊สท ดา สทิ๊วผิด ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ซ็อง)

Here we go
(เฮียร วี โก)

Put em’ up
(พุท เอ็ม อั๊พ)

Put em’ up, put em’ up
(พุท เอ็ม อั๊พ , พุท เอ็ม อั๊พ)

Your grandpa fought in world war two
(ยุร grandpa ฟอท อิน เวิลด วอร์ ทู)
Your cousin landed on the moon
(ยุร เค๊าซิน แลนด์ ออน เดอะ มูน)
Your mother is a diplomat, the senator of Connecticut
(ยุร ม๊าเธ่อร์ อีส ซา ดิ๊พโพแมท , เดอะ เซนอะเทอะ อ็อฝ Connecticut)
Your sister’s got 4 point O
(ยุร ซิ๊สเท่อร์ ก็อท 4 พ๊อยท์ โอ)
Your father’s got his own talk show
(ยุร ฟ๊าเท่อร ก็อท ฮิส โอว์น ท๊อล์ค โชว์)
Your bother is the scientist, who found the cure for morning breath
(ยุร บ๊อเทร่อรฺ อีส เดอะ ไซเอ็นทิซท , ฮู เฟานด เดอะ เคียวรํ ฟอร์ ม๊อร์นิ่ง บรี๊ทฺรฺ)

I came here by taxi
(ไอ เคม เฮียร บาย แท๊กซี่)
You came by limousine
(ยู เคม บาย ลีมอุสีน)
And all I have to offer you is this
(แอนด์ ออล ไอ แฮ็ฝ ทู อ๊อฟเฟ่อร์ ยู อีส ดิส)

Just a stupid little love song
(จั๊สท ดา สทิ๊วผิด ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ซ็อง)
[3 chords and a microphone]
([ 3 คอด แซน อะ ไมคโระโฟน ])
Just a stupid little love song
(จั๊สท ดา สทิ๊วผิด ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ซ็อง)
[hip hop and rock n’ roll]
([ ฮิพ ฮ็อพ แอนด์ ร๊อค เอ็น โรลล ])
So sit right down I’ll sing this song to you
(โซ ซิท ไร๊ท เดาน อิลล ซิง ดิส ซ็อง ทู ยู)

Put em’ up
(พุท เอ็ม อั๊พ)
Put em’ up, put em’ up
(พุท เอ็ม อั๊พ , พุท เอ็ม อั๊พ)

The captain of the football team
(เดอะ แค๊พเท่น อ็อฝ เดอะ ฟุทบอล ทีม)
The cheerleader’s recurring dream
(เดอะ เชียร์หลีดเดอร์ recurrings ดรีม)
You’re on the road to Harvard Law
(ยัวร์ ออน เดอะ โร้ด ทู ฮาดหวาด ลอว์)
I’m on the bus to Arkansas
(แอม ออน เดอะ บัส ทู อาแคนซอส)

I stand in your doorway
(ไอ สแทนด์ อิน ยุร ดอร์เวย์)
Your world looks so enchanting
(ยุร เวิลด ลุ๊ค โซ เอ็นชานทิง)
And all I have to offer you is this
(แอนด์ ออล ไอ แฮ็ฝ ทู อ๊อฟเฟ่อร์ ยู อีส ดิส)

Just a stupid little love song
(จั๊สท ดา สทิ๊วผิด ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ซ็อง)
[3 chords and a microphone]
([ 3 คอด แซน อะ ไมคโระโฟน ])
Just a stupid little love song
(จั๊สท ดา สทิ๊วผิด ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ซ็อง)
[hip hop and rock n’ roll]
([ ฮิพ ฮ็อพ แอนด์ ร๊อค เอ็น โรลล ])
So sit right down I’ll sing this song to you
(โซ ซิท ไร๊ท เดาน อิลล ซิง ดิส ซ็อง ทู ยู)

Put em’ up
(พุท เอ็ม อั๊พ)

Put em’ up, put em’ up
(พุท เอ็ม อั๊พ , พุท เอ็ม อั๊พ)

And the moon comes in the window like a spotlight
(แอนด์ เดอะ มูน คัม ซิน เดอะ วิ๊นโด้ว ไล๊ค เก สปอทไลท์)
[this is love cause this is real]
([ ดิส ซิส ลัฝ ค๊อส ดิส ซิส เรียล ])
Sit you down and I being to gently rock your night
(ซิท ยู เดาน แอนด์ ดาย บีอิง ทู เจนทลิ ร๊อค ยุร ไน๊ท)
[’cause I’m trying to tell you what I feel]
([ ค๊อส แอม ทไรอิง ทู เทลล ยู ว๊อท ไอ ฟีล ])
And we’re truly approaching a moment
(แอนด์ เวีย ทรูลิ แอพโพซชิง อะ โม๊เม้นท)
And then you lean over, and saaaay, what’s my name?, what’s my name?, what’s my name?
(แอนด์ เด็น ยู ลีน โอ๊เฝ่อร , แอนด์ saaaay , ว๊อท มาย เนม , ว๊อท มาย เนม , ว๊อท มาย เนม)
ooooohhhhhhhhh, go on
(ooooohhhhhhhhh , โก ออน)

Here we go
(เฮียร วี โก)

[Hi is Brett home?]
([ ไฮ อีส Brett โฮม ])
[Well will you tell him I came by?]
([ เวลล วิล ยู เทลล ฮิม ไอ เคม บาย ])

I stand in your driveway
(ไอ สแทนด์ อิน ยุร ดายเวย์)
Your world looks so far away
(ยุร เวิลด ลุ๊ค โซ ฟาร์ อะเวย์)
And all I have to offer you is this
(แอนด์ ออล ไอ แฮ็ฝ ทู อ๊อฟเฟ่อร์ ยู อีส ดิส)

Just a stupid little love song
(จั๊สท ดา สทิ๊วผิด ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ซ็อง)
[3 chords and a microphone]
([ 3 คอด แซน อะ ไมคโระโฟน ])
Just a stupid little love song
(จั๊สท ดา สทิ๊วผิด ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ซ็อง)
[hip hop and rock and roll]
([ ฮิพ ฮ็อพ แอนด์ ร๊อค แอนด์ โรลล ])
So sit right down I’ll sing this song to you
(โซ ซิท ไร๊ท เดาน อิลล ซิง ดิส ซ็อง ทู ยู)

Put em’ up, put em’ up
(พุท เอ็ม อั๊พ , พุท เอ็ม อั๊พ)

Just a stupid little love song
(จั๊สท ดา สทิ๊วผิด ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ซ็อง)
So sit right down I’ll sing this song to you
(โซ ซิท ไร๊ท เดาน อิลล ซิง ดิส ซ็อง ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stupid Little Love Song คำอ่านไทย Fefe Dobson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น