เนื้อเพลง Somebody Bigger Than You And I คำอ่านไทย Whitney Houston

Somebody bigger than the Earth is round
( ซัมบอดี้ บี๊กเกอร์ แฑ็น ดิ เอิร์ทร อีส ราวนด)
Bigger than the saddest frown
(บี๊กเกอร์ แฑ็น เดอะ แซดเดเรตสฺ ฟเราน)
Bigger than the brightest smile
(บี๊กเกอร์ แฑ็น เดอะ ไบท์เดซ สไมล์)
And longer than the longest mile
(แอนด์ ลองเงอ แฑ็น เดอะ ลองเกตชฺ ไมล)
Somebody bigger than the biggest fight
(ซัมบอดี้ บี๊กเกอร์ แฑ็น เดอะ บิ๊กเกส ไฟ้ท)
And darker than the darkest night
(แอนด์ ดาร์คเกอร์ แฑ็น เดอะ ดาร์คเนท ไน๊ท)
Bigger than the biggest gun
(บี๊กเกอร์ แฑ็น เดอะ บิ๊กเกส กัน)
Cause he’s the only shining sun cmon
(ค๊อส อีส ดิ โอ๊นลี่ ชายนิง ซัน ซีมอน)

Who made the mountains
(ฮู เมด เดอะ เม๊าเท่น)
Who made the trees
(ฮู เมด เดอะ ทรี)
Who made the rivers that flow out to the seas
(ฮู เมด เดอะ ริ๊เฝ่อร์ แดท โฟลว์ เอ๊าท ทู เดอะ ซี)
And who hung the moon in the starry, starry, starry sky
(แอนด์ ฮู ฮัง เดอะ มูน อิน เดอะ ซทาริ , ซทาริ , ซทาริ สกาย)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Somebody bigger
(ซัมบอดี้ บี๊กเกอร์)
I know I know he’s bigger than you and I
(ไอ โนว์ ไอ โนว์ อีส บี๊กเกอร์ แฑ็น ยู แอนด์ ดาย)
My God is bigger
(มาย ก๊อด อีส บี๊กเกอร์)
Somebody bigger
(ซัมบอดี้ บี๊กเกอร์)
He’s bigger, he’s bigger than you
(อีส บี๊กเกอร์ , อีส บี๊กเกอร์ แฑ็น ยู)
He’s bigger than you
(อีส บี๊กเกอร์ แฑ็น ยู)
My God is, my God is oh
(มาย ก๊อด อีส , มาย ก๊อด อีส โอ)

Now who made the flowers bloom in the spring, yeah
(นาว ฮู เมด เดอะ ฟล๊าวเว่อร์ บลูม อิน เดอะ สพริง , เย่)
And who writes the songs for the robins to sing uh
(แอนด์ ฮู ไร๊ท เดอะ ซ็อง ฟอร์ เดอะ รอบอิน ทู ซิง อา)
And who sends the rain when the Earth is dry
(แอนด์ ฮู เซ็นด เดอะ เรน เว็น ดิ เอิร์ทร อีส ดราย)
I know, I know, I know
(ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์)
Somebody bigger yeah
(ซัมบอดี้ บี๊กเกอร์ เย่)
Than you and I
(แฑ็น ยู แอนด์ ดาย)
Somebody bigger than you and I
(ซัมบอดี้ บี๊กเกอร์ แฑ็น ยู แอนด์ ดาย)
Bigger than you and I
(บี๊กเกอร์ แฑ็น ยู แอนด์ ดาย)

He lights the way when road is alone
(ฮี ไล๊ท เดอะ เวย์ เว็น โร้ด อีส อะโลน)
Keeps me company with love to guide you
(คี๊พ มี คัมพะนิ วิธ ลัฝ ทู ไก๊ด ยู)
He walks beside you just like he walks with me
(ฮี ว๊อล์ค บีไซด์ ยู จั๊สท ไล๊ค ฮี ว๊อล์ค วิธ มี)

When I am weary, and filled with despair
(เว็น นาย แอ็ม เวียริ , แอนด์ ฟิลล วิธ ดิซแพ)
Who gives me courage to go on and on and on from there
(ฮู กี๊ฝ มี เค๊อเหรจ ทู โก ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน ฟรอม แดร์)
And who gives me faith
(แอนด์ ฮู กี๊ฝ มี เฟท)
I will never, never, never, never, never doubt
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ เดาท)
Somebody bigger yeah
(ซัมบอดี้ บี๊กเกอร์ เย่)
Somebody bigger than me and you
(ซัมบอดี้ บี๊กเกอร์ แฑ็น มี แอนด์ ยู)
Bigger than you and I
(บี๊กเกอร์ แฑ็น ยู แอนด์ ดาย)
Somebody bigger
(ซัมบอดี้ บี๊กเกอร์)
My Lord is bigger than you
(มาย หลอร์ด อีส บี๊กเกอร์ แฑ็น ยู)
Bigger than you and I
(บี๊กเกอร์ แฑ็น ยู แอนด์ ดาย)

He lights the way when the road is long
(ฮี ไล๊ท เดอะ เวย์ เว็น เดอะ โร้ด อีส ลอง)
Keeps you company with love to guide you
(คี๊พ ยู คัมพะนิ วิธ ลัฝ ทู ไก๊ด ยู)
He walks beside you just like he walks with me
(ฮี ว๊อล์ค บีไซด์ ยู จั๊สท ไล๊ค ฮี ว๊อล์ค วิธ มี)

Somebody bigger than you and I
(ซัมบอดี้ บี๊กเกอร์ แฑ็น ยู แอนด์ ดาย)
Bigger than the open sky
(บี๊กเกอร์ แฑ็น ดิ โอ๊เพ่น สกาย)
Bigger than the tallest tree
(บี๊กเกอร์ แฑ็น เดอะ ทอเลด ทรี)
Bigger than the deepest sea
(บี๊กเกอร์ แฑ็น เดอะ ดีเปท ซี)
Somebody deeper than the desert sands
(ซัมบอดี้ ดิพเพอ แฑ็น เดอะ เดสเสิร์ท แซนด์)
Bigger than the tallest man
(บี๊กเกอร์ แฑ็น เดอะ ทอเลด แมน)
And phatter than the phattest phat
(แอนด์ phatter แฑ็น เดอะ phattest แฟททฺ)
Bigger than the Shaq attack
(บี๊กเกอร์ แฑ็น เดอะ ชัค แอทแท๊ค)

Repeat Chorus
(รีพี๊ท ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Somebody Bigger Than You And I คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น