เนื้อเพลง Do-Re-Mi คำอ่านไทย Harry Connick Jr.

DO – a deer, a female deer
( ดู อะ เดียร์ , อะ ฟี๊เมล เดียร์)
RE – a drop of golden sun
(รี อะ ดรอพ อ็อฝ โกลเด็น ซัน)
MI – a name, I call myself
(มี อะ เนม , ไอ คอลลํ ไมเซลฟ)
FA – a long long way to run
(ฟา อะ ลอง ลอง เวย์ ทู รัน)
SO – a needle pulling thread
(โซ อะ นี๊ดเดิ้ล พลูลิง เทร๊ด)
LA – a note to follow SO
(ลา อะ โน๊ท ทู ฟ๊อลโล่ว โซ)
TI – a drink with jam and bread
(ทิ อะ ดริ๊งค วิธ แจม แอนด์ เบร้ด)
That will bring us back to do
(แดท วิล บริง อัซ แบ็ค ทู ดู)

Doe! – a deer, a female deer
(โด ! อะ เดียร์ , อะ ฟี๊เมล เดียร์)
Ray! – a drop of golden sun
(เรย์ ! อะ ดรอพ อ็อฝ โกลเด็น ซัน)
Me! – a name I call myself
(มี ! อะ เนม ไอ คอลลํ ไมเซลฟ)
Far! – a long long way to run
(ฟาร์ ! อะ ลอง ลอง เวย์ ทู รัน)
So! – a needle pulling thread
(โซ ! อะ นี๊ดเดิ้ล พลูลิง เทร๊ด)
La! – a note to follow SO
(ลา ! อะ โน๊ท ทู ฟ๊อลโล่ว โซ)
Tea – a drink with jam and bread
(ที อะ ดริ๊งค วิธ แจม แอนด์ เบร้ด)
That would bring us back to do!
(แดท เวิด บริง อัซ แบ็ค ทู ดู !)

DO, a deer, a female dear
(ดู , อะ เดียร์ , อะ ฟี๊เมล เดียร์)
RE, a drop of golden sun
(รี , อะ ดรอพ อ็อฝ โกลเด็น ซัน)
MI, a name, I call myself
(มี , อะ เนม , ไอ คอลลํ ไมเซลฟ)
FA, a long long way to run
(ฟา , อะ ลอง ลอง เวย์ ทู รัน)
SO, a needle pulling thread
(โซ , อะ นี๊ดเดิ้ล พลูลิง เทร๊ด)
LA, a note to follow SO
(ลา , อะ โน๊ท ทู ฟ๊อลโล่ว โซ)
TI, a drink with jam and bread
(ทิ , อะ ดริ๊งค วิธ แจม แอนด์ เบร้ด)
That would bring us back to do…
(แดท เวิด บริง อัซ แบ็ค ทู ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do-Re-Mi คำอ่านไทย Harry Connick Jr.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น