เนื้อเพลง A Crooked N*gga Too คำอ่านไทย 2Pac

Intro:
( อินโทร :)
Yeah n*gga,
(เย่ เอ็น *gga ,)
[Yo Pac,]
([ โย แพค , ])
That’s right.
(แด้ท ไร๊ท)
[Yo, I heard you got beat up by the police,]
([ โย , ไอ เฮิด ยู ก็อท บีท อั๊พ บาย เดอะ โพลิ๊ซ , ])
[Got a big fat law-suit and everything.]
([ ก็อท ดา บิ๊ก แฟท ลอว์ ซุ๊ท แอนด์ เอ๊วี่ติง ])
Yeah
(เย่)
[N*ggaz just wanna know if you still gon’ be on some crooked ass n*gga sh*t.]
([ เอ็น *ggaz จั๊สท วอนนา โนว์ อิ๊ฟ ยู สทิลล ก็อน บี ออน ซัม ครุค อาซ เอ็น *gga ฌะ *ที ])

Verse 1:
(เฝิซ 1 :)
Please tell me what’s a n*gga to do
(พลีซ เทลล มี ว๊อท ซา เอ็น *gga ทู ดู)
And it’s true, ain’t nothin’ new,
(แอนด์ อิทซ ทรู , เอน นอทติน นิว ,)
so I do, what I can to get through.
(โซ ไอ ดู , ว๊อท ไอ แคน ทู เก็ท ทรู)
Now first they had me trapped and now I’m pissed.
(นาว เฟิร์สท เด แฮ็ด มี แทร๊พ แอนด์ นาว แอม พิซ)
I love you reckon that fourty-seven layin on my hips, so don’t trip
(ไอ ลัฝ ยู เรคคัน แดท ฟอร์ดี เซเฝ่น เลย์อิน ออน มาย ฮิพ , โซ ด้อนท์ ทริ๊พ)
A motherf*cker from the underground.
(อะ motherf*cker ฟรอม ดิ อันเดิกเรานด)
And Big Stretch buckin’ n*ggaz if they f*ck around.
(แอนด์ บิ๊ก สเทร๊ทช buckin เอ็น *ggaz อิ๊ฟ เด ฟัค อะราวนฺดฺ)
Yo, why ya got beef with police?
(โย , วาย ยา ก็อท บี๊ฟ วิธ โพลิ๊ซ)
Ain’t that a b*tch? That motherf*cker gotta beef with me.
(เอน แดท ดา บี *tch แดท motherf*cker กอททะ บี๊ฟ วิธ มี)
They make it hard for me to sleep, I wake up at the slightest peep.
(เด เม้ค กิด ฮาร์ด ฟอร์ มี ทู สลี๊พ , ไอ เว้ค อั๊พ แอ็ท เดอะ สไลเดรส พีพ)
And my sheets are three feet deep. I guess it’s hard for you to see,
(แอนด์ มาย ฌีท แซร์ ทรี ฟีท ดี๊พ ไอ เกสส อิทซ ฮาร์ด ฟอร์ ยู ทู ซี ,)
But now I’m pointing the finger at police, instead of the motherf*ckers blamin’ me.
(บั๊ท นาว แอม พอยนทิง เดอะ ฟิ๊งเก้อร แรท โพลิ๊ซ , อินสเท๊ด อ็อฝ เดอะ motherf*ckers เบรมมิน มี)
I got the right to bear pistol. And when the punk motherf*ckers get to trippin’ I got sh*t too.
(ไอ ก็อท เดอะ ไร๊ท ทู แบร์ พิ๊สท่อล แอนด์ เว็น เดอะ พรัค motherf*ckers เก็ท ทู ทริพพิน นาย ก็อท ฌะ *ที ทู)
And maybe then you see the truth. But until then I gotta do what I do and stay a crooked n*gga too.
(แอนด์ เมบี เด็น ยู ซี เดอะ ทรู๊ธ บั๊ท อันทิล เด็น นาย กอททะ ดู ว๊อท ไอ ดู แอนด์ สเทย์ อะ ครุค เอ็น *gga ทู)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
It’s all up to you
(อิทซ ซอร์ อั๊พ ทู ยู)
But until then I gotta do what I do
(บั๊ท อันทิล เด็น นาย กอททะ ดู ว๊อท ไอ ดู)
And stay a crooked n*gga too
(แอนด์ สเทย์ อะ ครุค เอ็น *gga ทู)
And maybe then you see the truth [aah]
(แอนด์ เมบี เด็น ยู ซี เดอะ ทรู๊ธ [ aah ])
But until then I gotta do what I do
(บั๊ท อันทิล เด็น นาย กอททะ ดู ว๊อท ไอ ดู)
And stay a crooked n*gga too
(แอนด์ สเทย์ อะ ครุค เอ็น *gga ทู)
It’s all up to you
(อิทซ ซอร์ อั๊พ ทู ยู)
But until then I gotta do what I do
(บั๊ท อันทิล เด็น นาย กอททะ ดู ว๊อท ไอ ดู)
And stay a crooked n*gga too
(แอนด์ สเทย์ อะ ครุค เอ็น *gga ทู)
And maybe then you see the truth [aah]
(แอนด์ เมบี เด็น ยู ซี เดอะ ทรู๊ธ [ aah ])
Ooh, you can’t f*ck with the crew
(อู้ , ยู แค็นท ฟัค วิธ เดอะ ครู)
A crooked n*gga too
(อะ ครุค เอ็น *gga ทู)

Verse 2:
(เฝิซ 2 :)
You know you really can’t say that you blame n*ggaz.
(ยู โนว์ ยู ริแอ็ลลิ แค็นท เซย์ แดท ยู เบลม เอ็น *ggaz)
F*ck being tame, set a flame, time to aim triggers.
(ฟัค บีอิง เทม , เซ็ท ดา เฟลม , ไทม์ ทู เอม ทริ๊กเก้อร์)
Tupac will spark a revolution, f*ck the constitution.
(ทูแปค วิล สพ๊าร์ค กา เร๊ฝโฝลูชั่น , ฟัค เดอะ คอนสทิยูฌัน)
I wan’t my bucks on restitution. This time you got a bigger problem.
(ไอ ว้อนท มาย บั๊ค ออน เรซทิทยูฌัน ดิส ไทม์ ยู ก็อท ดา บี๊กเกอร์ โพร๊เบล่ม)
Time to face the n*ggaz in South Central, Oakland, Brooklyn and Harlem
(ไทม์ ทู เฟซ เดอะ เอ็น *ggaz อิน เซ๊าธ เซนทแร็ล , โอคแรน , บรูกคิน แอนด์ ฮาร์เล็ม)
And we ain’t shootin’ at each other, that’s a motherf*ckin’ brother
(แอนด์ วี เอน ชูดทิน แอ็ท อีช อ๊อเธ่อร์ , แด้ท ซา motherf*ckin บร๊าเท่อรํ)
So they too, run for cover. And other b*tches from the clan.
(โซ เด ทู , รัน ฟอร์ โค๊ฝเฝ่อร์ แอนด์ อ๊อเธ่อร์ บี *tches ฟรอม เดอะ คแล็น)
Come feel the wrath of a black man. That doesn’t smoke crack
(คัม ฟีล เดอะ แร็ธ อ็อฝ อะ แบล๊ค แมน แดท ดัสอินท สโม๊ค แคร๊ค)
And I don’t drink Saint Ides, [f*ck that]
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ดริ๊งค เซ๊นท ไอดี , [ ฟัค แดท ])
Genuine Draft, Ganja Ganja and my f*cking tech nine.
(เจ๊นนิวอีน ดรัฟท , Ganja Ganja แอนด์ มาย เอฟ *คิง ทิค ไนน)
They know they scared to see us sober [aah] cobra.
(เด โนว์ เด ซคา ทู ซี อัซ โซเบอะ [ aah ] ค๊อบร้า)
And n*ggaz ‘ll take the world over. It’s all up to you.
(แอนด์ เอ็น *ggaz ll เท้ค เดอะ เวิลด โอ๊เฝ่อร อิทซ ซอร์ อั๊พ ทู ยู)
Blame the korean [uhh f*ck that] I’ll be a crooked n*gga too.
(เบลม เดอะ โคะรีแอ็น [ อา ฟัค แดท ] อิลล บี อะ ครุค เอ็น *gga ทู)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
It’s all up to you
(อิทซ ซอร์ อั๊พ ทู ยู)
But until then I gotta do what I do
(บั๊ท อันทิล เด็น นาย กอททะ ดู ว๊อท ไอ ดู)
And stay a crooked n*gga too
(แอนด์ สเทย์ อะ ครุค เอ็น *gga ทู)
And maybe then you see the truth [aah]
(แอนด์ เมบี เด็น ยู ซี เดอะ ทรู๊ธ [ aah ])
But until then I gotta do what I do
(บั๊ท อันทิล เด็น นาย กอททะ ดู ว๊อท ไอ ดู)
And stay a crooked n*gga too
(แอนด์ สเทย์ อะ ครุค เอ็น *gga ทู)
It’s all up to you
(อิทซ ซอร์ อั๊พ ทู ยู)
But until then I gotta do what I do
(บั๊ท อันทิล เด็น นาย กอททะ ดู ว๊อท ไอ ดู)
And stay a crooked n*gga too
(แอนด์ สเทย์ อะ ครุค เอ็น *gga ทู)
And maybe then you see the truth [aah]
(แอนด์ เมบี เด็น ยู ซี เดอะ ทรู๊ธ [ aah ])
Ooh, you can’t f*ck with the crew
(อู้ , ยู แค็นท ฟัค วิธ เดอะ ครู)
A crooked n*gga too
(อะ ครุค เอ็น *gga ทู)

Verse 3:
(เฝิซ 3 :)
Pardon me. … try me.
(พ๊าร์ด่อน มี ธราย มี)
I’ll be damned if I die, come and look at the ways in my eyes G.
(อิลล บี แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ดาย , คัม แอนด์ ลุ๊ค แกท เดอะ เวย์ ซิน มาย อาย จี)
They got my homeys in the jail cell, now it’s the rebel and the devil
(เด ก็อท มาย โฮมี ซิน เดอะ เจล เซล , นาว อิทซ เดอะ เร๊เบ่ล แอนด์ เดอะ เด๊ฝิ้ล)
And one of us is going to hell. I got the whole placed covered.
(แอนด์ วัน อ็อฝ อัซ ซิส โกอิ้ง ทู เฮ็ลล ไอ ก็อท เดอะ โฮล เพลส โค๊ฝเฝ่อร์)
With lope out brothers, and nothin’ but love for each other.
(วิธ lope เอ๊าท บร๊าเท่อรํ , แอนด์ นอทติน บั๊ท ลัฝ ฟอร์ อีช อ๊อเธ่อร์)
So motherf*cker make a motion, I’ll give a f*ck, slice you up, and throw you’re ass in the ocean.
(โซ motherf*cker เม้ค เก โมฌัน , อิลล กี๊ฝ อะ ฟัค , สไล๊ซ ยู อั๊พ , แอนด์ โธรว์ ยัวร์ อาซ ซิน ดิ โอ๊เชี่ยน)
Temperature’s droppin’, see it’s cool to shoot a n*gga, but they hate it when we pop the cops.
(เท๊มเพอเรเจ้อร ดรอพปิน , ซี อิทซ คูล ทู ชู๊ท ดา เอ็น *gga , บั๊ท เด เฮท อิท เว็น วี พ็อพ เดอะ ค็อพ)
That’s when they gettin’ petrol. You’ll better watch your step or you’ll be left on death row.
(แด้ท เว็น เด เกดดิน เพทร็อล โยว เบ๊ทเท่อร์ ว๊อทช ยุร สเท็พ ออ โยว บี เล๊ฟท ออน เด้ท โรว์)
But I learned to look ahead of me, stay strapped, watch your back, keep your eyez on the enemy.
(บั๊ท ไอ เลิร์น ทู ลุ๊ค อะเฮด อ็อฝ มี , สเทย์ สแตปชฺ , ว๊อทช ยุร แบ็ค , คี๊พ ยุร eyez ออน ดิ เอ๊นนิมี่)
We blowin’ up precincts and ooh you can’t f*ck with the crew. A crooked n*gga too.
(วี โบลวิน อั๊พ พรีซิงท แซน อู้ ยู แค็นท ฟัค วิธ เดอะ ครู อะ ครุค เอ็น *gga ทู)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
It’s all up to you
(อิทซ ซอร์ อั๊พ ทู ยู)
But until then I gotta do what I do
(บั๊ท อันทิล เด็น นาย กอททะ ดู ว๊อท ไอ ดู)
And stay a crooked n*gga too
(แอนด์ สเทย์ อะ ครุค เอ็น *gga ทู)
And maybe then you see the truth
(แอนด์ เมบี เด็น ยู ซี เดอะ ทรู๊ธ)
But until then I gotta do what I do
(บั๊ท อันทิล เด็น นาย กอททะ ดู ว๊อท ไอ ดู)
And stay a crooked n*gga too
(แอนด์ สเทย์ อะ ครุค เอ็น *gga ทู)
It’s all up to you
(อิทซ ซอร์ อั๊พ ทู ยู)
But until then I gotta do what I do
(บั๊ท อันทิล เด็น นาย กอททะ ดู ว๊อท ไอ ดู)
And stay a crooked n*gga too
(แอนด์ สเทย์ อะ ครุค เอ็น *gga ทู)
And maybe then you see the truth
(แอนด์ เมบี เด็น ยู ซี เดอะ ทรู๊ธ)
Ooh, you can’t f*ck with the crew
(อู้ , ยู แค็นท ฟัค วิธ เดอะ ครู)
A crooked n*gga too
(อะ ครุค เอ็น *gga ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Crooked N*gga Too คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น