เนื้อเพลง Blowin’ Trees คำอ่านไทย Nappy Roots

Yes sir…
( เย็ซ เซ่อร์)
Nappy Roots…
(แนพพิ รู๊ท)
Well.. I gotta go..
(เวลล ไอ กอททะ โก)
Aww.. alright..
(อาวว ออลไร๊ท)

[R. Prophit]
([ อาร์ Prophit ])
I find myself up in the sky again, fly-in
(ไอ ไฟนด์ ไมเซลฟ อั๊พ อิน เดอะ สกาย อะเกน , ฟลาย อิน)
So sincere, my dear, when I leave I cry within
(โซ ซินเซียร์ , มาย เดียร์ , เว็น นาย ลี๊ฝ ไอ คราย วิธอิน)
It’s lonesome here, candy painted oh so clear
(อิทซ โลนซัม เฮียร , แค๊นดี้ เพ้นท โอ โซ เคลียร์)
Represent the slums, Nappy through most of the year [Nappy Roots!]
(รีเพรสเซ่นท เดอะ สลัม , แนพพิ ทรู โมซท อ็อฝ เดอะ เยียร์ [ แนพพิ รู๊ท ! ])
Shouts out to Aaliyah, live the life and very career
(เช๊าท เอ๊าท ทู แอลรีแยซ , ไล้ฝ เดอะ ไล๊ฟ แอนด์ เฝ๊รี่ แคร์เรีย)
On my wall I gotcha picture, God pray witcha
(ออน มาย วอลล์ ไอ ก๊อดชา พิ๊คเจ้อร์ , ก๊อด เพรย์ วิทชา)
It’s all on us, Nappy Boys ‘In God We Trust’
(อิทซ ซอร์ ออน อัซ , แนพพิ บอย ซิน ก๊อด วี ทรัสท)
Regardless what, this ya boy R. Prophit whassup?!
(ริกาดเล็ซ ว๊อท , ดิส ยา บอย อาร์ Prophit ฮวัดสับ !)

[Hook: Big V]
([ ฮุ๊ค : บิ๊ก วี ])
Nappy head and all, is the life for me
(แนพพิ เฮด แอนด์ ออล , อีส เดอะ ไล๊ฟ ฟอร์ มี)
Grab my yea and we blowin trees
(แกร๊บ มาย เย แอนด์ วี โบลวิน ทรี)
This is the life God chose for me, chose for me
(ดิส ซิส เดอะ ไล๊ฟ ก๊อด โชส ฟอร์ มี , โชส ฟอร์ มี)
Nappy head and all, is the life for me
(แนพพิ เฮด แอนด์ ออล , อีส เดอะ ไล๊ฟ ฟอร์ มี)
Grab my yea and we blowin trees
(แกร๊บ มาย เย แอนด์ วี โบลวิน ทรี)
This is the life God chose for me, chose for me, chose for me
(ดิส ซิส เดอะ ไล๊ฟ ก๊อด โชส ฟอร์ มี , โชส ฟอร์ มี , โชส ฟอร์ มี)

[Ron Clutch]
([ รอน คลัทซ์ ])
I love my applecorn home, gave my favorite brush away
(ไอ ลัฝ มาย applecorn โฮม , เกฝ มาย เฟเฝอะริท บรัช อะเวย์)
Went from baldheaded to all-dreaded, to just enough to braid
(เว็นท ฟรอม baldheaded ทู ออล เดรด , ทู จั๊สท อีน๊าฟ ทู บเรด)
It could be my lucky day, Nappy shirted up the shades
(อิท เคิด บี มาย ลัคคิ เดย์ , แนพพิ เชิ๊ร์ท อั๊พ เดอะ เฉด)
Think I’m frontin, I’m cuttin somethin.. with my trucks and blades
(ทริ๊งค แอม ฟ้อนดิน , แอม คัทดิน ซัมติน วิธ มาย ทรั๊ค แซน เบลด)

[Scales]
([ สเคล ])
Let that man speak, step up – grab all my meat
(เล็ท แดท แมน สพี๊ค , สเท็พ อั๊พ แกร๊บ ออล มาย มี๊ท)
Greet you with my balls and my word in every handshake
(กรีท ยู วิธ มาย บอล แซน มาย เวิร์ด อิน เอ๊เฝอร์รี่ แฮนเชค)
You damn straight, you worthless queer, price this landscape
(ยู แดมนํ สเทร๊ท , ยู เวิธเล็ซ เควียร์ , ไพร๊ซ์ ดิส แรนสเคป)
Awake, to a plate – of a homemade pancake
(อะเว้ค , ทู อะ เพล๊ท อ็อฝ อะ homemade pancake)
Used to picture myself at the NFL Draft
(ยู๊ส ทู พิ๊คเจ้อร์ ไมเซลฟ แอ็ท เดอะ NFL ดรัฟท)
I just couldn’t remove the lens cap
(ไอ จั๊สท คูดซึ่น รีมู๊ฝ เดอะ เล็นส แค๊พ)
but I still kept my mouthpiece and my chinstrap
(บั๊ท ไอ สทิลล เค็พท มาย mouthpiece แอนด์ มาย chinstrap)

[Ron Clutch]
([ รอน คลัทซ์ ])
I dread it all for a pimp hat
(ไอ เดรด ดิท ออล ฟอร์ รา พิมพ แฮ็ท)
Big body hog, new rag-top, pitch black
(บิ๊ก บ๊อดี้ ฮ็อก , นิว แร๊ก ท๊อพ , พิช แบล๊ค)

[Big V talking]
([ บิ๊ก วี ทอคอิง ])
Being average is ok, being different is alright
(บีอิง แอ๊ฝเฝอร์เหรจ อีส โอเค , บีอิง ดีฟเฟอะเร็นท อีส ออลไร๊ท)
Long as you stay in your means
(ลอง แอส ยู สเทย์ อิน ยุร มีน)
Then you know you keepin it real with yo’self
(เด็น ยู โนว์ ยู คริพปิน หนิด เรียล วิธ yoself)
And that’s Nappy right there…
(แอนด์ แด้ท แนพพิ ไร๊ท แดร์)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

[B. Stille]
([ บี Stille ])
I’m in the ’81 ‘Lac Seville, but got spend
(แอม อิน เดอะ 81 แล็ค Seville , บั๊ท ก็อท สเพ็นด)
Limo tint, but see we ridin it like it’s a Benz
(ลิมโม ทินท , บั๊ท ซี วี ริดอิน หนิด ไล๊ค อิทซ ซา เบนซฺ)
Clamp somethin like a [?] [Puff somethin like a pimp]
(คแล็มพ ซัมติน ไล๊ค เก [ ] [ พัฟ ซัมติน ไล๊ค เก พิมพ ])
I’m cuttin corners most players won’t attempt
(แอม คัทดิน ค๊อร์เน่อร์ โมซท เพย์เยอร์ ว็อนท แอทเท๊มพท)

[Skinny DeVille]
([ ซคีนอิ ดีฝเวล ])
Skinny slum type, betcha bottom dollar that’s fa sure
(ซคีนอิ สลัม ไท๊พ , เบทชา บ๊อทท่อม ดอลเลอะ แด้ท ฟา ชัวร์)
Nappy gonna be alright, through ups and downs and back and fer’
(แนพพิ กอนนะ บี ออลไร๊ท , ทรู อัพสฺ แซน เดาน แซน แบ็ค แอนด์ fer)
What the hell ya talkin bout? How much it cost to floss and ball
(ว๊อท เดอะ เฮ็ลล ยา ทอคกิ่น เบาท ฮาว มัช อิท คอสทํ ทู ฟล็อซ แซน บอล)
We did it on a budget, rep the country till we fall
(วี ดิด ดิท ออน อะ บั๊ดเจ๊ท , เร็พ เดอะ คั๊นทรี่ ทิลล์ วี ฟอลล์)

[B. Stille]
([ บี Stille ])
Playa we in [Nappy!] enter this biz
(พอลเย วี อิน [ แนพพิ ! ] เอ๊นเท่อร์ ดิส บิซ)
My love is in the slums and the people that’s near
(มาย ลัฝ อีส ซิน เดอะ สลัม แซน เดอะ พี๊เพิ่ล แด้ท เนียร์)
They love me dawg, do anything for me dawg
(เด ลัฝ มี ดาว , ดู เอนอิธิง ฟอร์ มี ดาว)
Make a livin outta whattchu call ugly dawg!
(เม้ค เก ลีฝอิน เอ๊าตา whattchu คอลลํ อั๊กลี่ ดาว !)

[Skinny DeVille]
([ ซคีนอิ ดีฝเวล ])
With nothin left to lose, we get it in,
(วิธ นอทติน เล๊ฟท ทู ลู้ส , วี เก็ท ดิธ อิน ,)
but Nappy Roots done paid the dues
(บั๊ท แนพพิ รู๊ท ดัน เพลด เดอะ ดิว)
Hustlin, backwards-ass n*gga this one here’s for you
(ฮัสลิน , แบคเวิด อาซ เอ็น *gga ดิส วัน เฮียร ฟอร์ ยู)
You in the way, get out the game
(ยู อิน เดอะ เวย์ , เก็ท เอ๊าท เดอะ เกม)
We comin through, with sh*t to prove
(วี คัมอิน ทรู , วิธ ฌะ *ที ทู พรู๊ฝ)
Ain’t nan thing you can tell me ‘fore observin what we bout to do
(เอน nan ทริง ยู แคน เทลล มี โฟร์ observin ว๊อท วี เบาท ทู ดู)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

[music fades out]
([ มิ๊วสิค เฟด เอ๊าท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blowin’ Trees คำอ่านไทย Nappy Roots

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น