เนื้อเพลง Tear Da Roof Off คำอ่านไทย Busta Rhymes

Yea, Hmmm
( เย , ฮึม)
Alright now
(ออลไร๊ท นาว)
Yea
(เย)
After the ultimate world blast that ended all things
(แอ๊ฟเท่อร ดิ อั๊ลทิเหมท เวิลด บลาสทํ แดท เอ็นด ออล ทริง)
this is how we rebuilt sh*t from the underground up
(ดิส ซิส ฮาว วี รีบิ้ว ฌะ *ที ฟรอม ดิ อันเดิกเรานด อั๊พ)

Bounce n*gga bounce bounce bounce n*gga bounce bounce
(เบ๊าสฺ เอ็น *gga เบ๊าสฺ เบ๊าสฺ เบ๊าสฺ เอ็น *gga เบ๊าสฺ เบ๊าสฺ)
When I come THROUGH, hit y’all with the one TWO
(เว็น นาย คัม ทรู , ฮิท ยอล วิธ ดิ วัน ทู)
Break y’all n*ggas that y’all n*ggas won’t even know what to DO
(เบร๊ค ยอล เอ็น *ggas แดท ยอล เอ็น *ggas ว็อนท อี๊เฝ่น โนว์ ว๊อท ทู ดู)
Break fool, make all y’all people wanna come TO
(เบร๊ค ฟูล , เม้ค ออล ยอล พี๊เพิ่ล วอนนา คัม ทู)
Feel the force of my sh*t kickin’ like it was Kung FU
(ฟีล เดอะ ฟอร์ซ อ็อฝ มาย ฌะ *ที คิคคิน ไล๊ค กิด วอส ครัง ฟู)
Blast THROUGH, don’t these corny n*ggas harass YOU
(บลาสทํ ทรู , ด้อนท์ ฑิส คอนิ เอ็น *ggas ฮาราสส ยู)
Set a tone in the streets where even the fans blast YOU
(เซ็ท ดา โทน อิน เดอะ สทรีท แวร์ อี๊เฝ่น เดอะ แฟน บลาสทํ ยู)
Ask YOU n*ggas, do y’all really want the brand NEW?
(อาสคฺ ยู เอ็น *ggas , ดู ยอล ริแอ็ลลิ ว้อนท เดอะ แบรนดฺ นิว)
Corny n*ggas just finish your time and over pass DU
(คอนิ เอ็น *ggas จั๊สท ฟิ๊หนิช ยุร ไทม์ แอนด์ โอ๊เฝ่อร เพซ ดื)
HE HA What HO, think it’s way pass your CURFEW
(ฮี ฮา ว๊อท โฮ , ทริ๊งค อิทซ เวย์ เพซ ยุร เค๊อร์ฟิว)
Hit you with some sh*t that make doctors come have to nurse YOU
(ฮิท ยู วิธ ซัม ฌะ *ที แดท เม้ค ด๊อคเท่อร์ คัม แฮ็ฝ ทู เนิร์ส ยู)
YOU YOU YOU
(ยู ยู ยู)
I’m rollin’ with my whole CREW
(แอม โรลลิน วิธ มาย โฮล ครู)
Bounce threw n*ggas when ever we surround YOU
(เบ๊าสฺ ธรู เอ็น *ggas เว็น เอ๊เฝ่อร์ วี เซอร์ราวนด์ ยู)
Flipmode role THICK, and you know we don’t QUIT
(ฟริพโหมด โรล ทริ๊ค , แอนด์ ยู โนว์ วี ด้อนท์ ควิท)
Hit you with some more HITS that make y’all wanna
(ฮิท ยู วิธ ซัม โม ฮิท แดท เม้ค ยอล วอนนา)
go SH*T SH*T SH*T
(โก ฌะ *ที ฌะ *ที ฌะ *ที)
YO make y’all n*ggas jump BACK
(โย เม้ค ยอล เอ็น *ggas จั๊มพ แบ็ค)
Hit that hurry and pass the rest of the weed BLACK
(ฮิท แดท เฮ๊อร์รี่ แอนด์ เพซ เดอะ เรสท อ็อฝ เดอะ วี แบล๊ค)

[Chorus[2x]:]
([ ค๊อรัส [ 2x ] : ])
Rep my crew yo, Flipmode hit you off
(เร็พ มาย ครู โย , ฟริพโหมด ฮิท ยู ออฟฟ)
YO Y’all know what to do ok, TEAR DA ROOF OFF
(โย ยอล โนว์ ว๊อท ทู ดู โอเค , เทียร์ ดา รู๊ฟ ออฟฟ)
OFF OFF OFF, TEAR DA ROOF OFF, YO
(ออฟฟ ออฟฟ ออฟฟ , เทียร์ ดา รู๊ฟ ออฟฟ , โย)
Y’all know what do I’m sayin’ TEAR DA ROOF OFF
(ยอล โนว์ ว๊อท ดู แอม เซย์อิน เทียร์ ดา รู๊ฟ ออฟฟ)

One more time I hit y’all with a crime
(วัน โม ไทม์ ไอ ฮิท ยอล วิธ อะ ไคร์ม)
WHILE I be in my rhyme I hear that a drop of a dime
(ไวล์ ไอ บี อิน มาย ไรม ไอ เฮียร แดท ดา ดรอพ อ็อฝ อะ ไดม)
WILDIN’ all in my Tim BOOTS
(วิวดิน ออล อิน มาย ทิม บู๊ท)
Now we stackin’ mad LOOT
(นาว วี สทาคกิน แม้ด ลูท)
Everybody holdin and 21 gun soLUTE
(เอวี่บอดี้ โฮดดิน แอนด์ 21 กัน soLUTE)
Anyway any HOW, I’ma give it to you NOW
(เอนอิเว เอ๊นี่ ฮาว , แอมอา กี๊ฝ อิท ทู ยู นาว)
You ain’t wildin my n*gga, that is something I won’t ALLOW
(ยู เอน วิวดิน มาย เอ็น *gga , แดท อีส ซัมติง ไอ ว็อนท อะลาว)
One Two Three Four, I be knockin’ at your DOOR
(วัน ทู ทรี โฟ , ไอ บี นอคคิน แอ็ท ยุร ดอร์)
Hit y’all n*ggas with an effect that y’all never felt beFORE
(ฮิท ยอล เอ็น *ggas วิธ แอน เอฟเฟ็ค แดท ยอล เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท บีฟอร์)
OR leave you with someMORE freaky d*cky metaPHOR
(ออ ลี๊ฝ ยู วิธ someMORE ฟรีคกี้ ดี *cky เม๊ทะฟอร์)
Rep for all my n*ggas who stay reppin’ the h*rdCORE
(เร็พ ฟอร์ ออล มาย เอ็น *ggas ฮู สเทย์ เพพพิน เดอะ เฮส *rdCORE)
Slug it out, bugging out, all off my n*ggas THUG IT OUT
(ซลัก อิท เอ๊าท , บักกิง เอ๊าท , ออล ออฟฟ มาย เอ็น *ggas ธัก อิท เอ๊าท)
Tired of all these weak n*ggas now I’ma RUB YOU OUT
(ไทร์ อ็อฝ ออล ฑิส วี๊ค เอ็น *ggas นาว แอมอา รับ ยู เอ๊าท)
Yo, what you talkin BOUT, make y’all n*ggas scream and SHOUT
(โย , ว๊อท ยู ทอคกิ่น เบาท , เม้ค ยอล เอ็น *ggas สครีม แอนด์ เช๊าท)
Yo, we bout to blast you out the spot my n*gga no DOUBT
(โย , วี เบาท ทู บลาสทํ ยู เอ๊าท เดอะ สพอท มาย เอ็น *gga โน เดาท)
DOUBT DOUBT DOUBT
(เดาท เดาท เดาท)
Yo you know we always stay ON
(โย ยู โนว์ วี ออลเว สเทย์ ออน)
Keep wildin’ before you know it the entire day is GONE
(คี๊พ วิวดิน บีฟอร์ ยู โนว์ อิท ดิ เอ็นไทรํ เดย์ อีส กอน)
Left RIGHT left, YO no ned to hold your breath
(เล๊ฟท ไร๊ท เล๊ฟท , โย โน ned ทู โฮลด์ ยุร บรี๊ทฺรฺ)
YO, better chill your body up while we beat you to death
(โย , เบ๊ทเท่อร์ ชิล ยุร บ๊อดี้ อั๊พ ไวล์ วี บีท ยู ทู เด้ท)
DEATH DEATH DEATH DEATH
(เด้ท เด้ท เด้ท เด้ท)
Blast you right threw your chest
(บลาสทํ ยู ไร๊ท ธรู ยุร เชสทํ)
YO you know we runnin’ sh*t and we never settle for less
(โย ยู โนว์ วี รูนนิน ฌะ *ที แอนด์ วี เน๊เฝ่อร์ เซ็ทเทิ่ล ฟอร์ เลซ)
YO
(โย)

[Chorus[4x]]
([ ค๊อรัส [ 4x ] ])

Yea motherf*ckers
(เย motherf*ckers)
Flipmode Squad eternally imperial, powerful, universal
(ฟริพโหมด ซคว็อด อิเทอแน็ลลิ อิมพี๊เรี่ยล , เพาเออะฟุล , ยูนิเฝอแซ็ล)
Flipmode Squad, from the underground up motherf*ckers
(ฟริพโหมด ซคว็อด , ฟรอม ดิ อันเดิกเรานด อั๊พ motherf*ckers)
Always remember that
(ออลเว รีเม๊มเบ่อร์ แดท)
From the underground up
(ฟรอม ดิ อันเดิกเรานด อั๊พ)
We gonna rebuild this whole sh*t
(วี กอนนะ รีบิ้ว ดิส โฮล ฌะ *ที)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tear Da Roof Off คำอ่านไทย Busta Rhymes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น