เนื้อเพลง Only Fear Of Death คำอ่านไทย 2Pac

Pssst… psssssst… aiyyo
( Pssst psssssst เออายเอว)
Are you afraid to die, or do you wanna live forever
(อาร์ ยู อะเฟรด ทู ดาย , ออ ดู ยู วอนนา ไล้ฝ ฟอเร๊เฝ่อร)
Tell me, which one?
(เทลล มี , วิช วัน)

They wanna bury me, I’m worried — I’m losin my mind
(เด วอนนา เบ๊อรี่ มี , แอม ว๊อร์รี่ แอม ลูซิน มาย ไมนด์)
Look down the barrel of my nine and my vision’s blurry
(ลุ๊ค เดาน เดอะ บ๊าร์เรล อ็อฝ มาย ไนน แอนด์ มาย ฝิ๊ชั่น บลูรี)
Fallin to pieces, am I guilty? I pray to the Lord
(แฟลลิน ทู พี๊ซ , แอ็ม ไอ กีลทิ ไอ เพรย์ ทู เดอะ หลอร์ด)
but he ignores me unfortunately cause I’m guilty
(บั๊ท ฮี อิกโน มี อันฟอชุนิทลิ ค๊อส แอม กีลทิ)
Show me a miracle, I’m hopeless — I’m chokin off
(โชว์ มี อะ มิ๊ราเคิ่ล , แอม โฮพเล็ซ แอม โชคกิน ออฟฟ)
marijuana smoke, with every toke it’s like I’m losin focus
(มาริฮวานา สโม๊ค , วิธ เอ๊เฝอร์รี่ โทกคฺ อิทซ ไล๊ค แอม ลูซิน โฟ๊คัส)
Fallin to sleep while I’m at service, when will I die?
(แฟลลิน ทู สลี๊พ ไวล์ แอม แอ็ท เซ๊อร์ฝิซ , เว็น วิล ไอ ดาย)
Forever paranoid and nervous because I’m high
(ฟอเร๊เฝ่อร พารานอย แอนด์ เนอฝัซ บิคอส แอม ไฮฮ)
Don’t mention funerals I’m stressin, and goin nutty
(ด้อนท์ เม๊นชั่น ฟิ๊วเนอร่อล แอม สเตสซิน , แอนด์ โกอิน นัททิ)
And reminiscin bout them n*ggaz that murdered my buddy
(แอนด์ reminiscin เบาท เด็ม เอ็น *ggaz แดท เม๊อร์เด้อร์ มาย บั๊ดดี้)
I wonder when will I be happy, ain’t nothin funny
(ไอ วั๊นเด้อร เว็น วิล ไอ บี แฮ๊พพี่ , เอน นอทติน ฟันนิ)
Flashbacks of bustin caps, anything for money
(แฟล๊ชแบค อ็อฝ บัสติน แค๊พ , เอนอิธิง ฟอร์ มั๊นนี่)
Where am I goin I discovered, can’t nothin save me
(แวร์ แอ็ม ไอ โกอิน นาย ดิสโค๊ฟเฝ่อร์ , แค็นท นอทติน เซฝ มี)
My next door neighbor’s havin convo with undercovers
(มาย เน๊กซท ดอร์ เนเบอะ เฮฝวิน convo วิธ อันเดอะคัฝเออะ)
Put a surprise in the mailbox, hope she get it
(พุท ดา เซอร์ไพร๊ส อิน เดอะ เมล์บอค , โฮพ ชี เก็ท ดิธ)
Happy birthday b*tch, you know you shouldn’ta did it
(แฮ๊พพี่ เบริ์ดเดย์ บี *tch , ยู โนว์ ยู ชูทดา ดิด ดิท)
Everybody’s dyin am I next, who can I trust?
(เอวี่บอดี้ ดายอิน แอ็ม ไอ เน๊กซท , ฮู แคน นาย ทรัสท)
Will they be G’s, and they look at me before they bust?
(วิล เด บี จีส , แอนด์ เด ลุ๊ค แกท มี บีฟอร์ เด บัซท)
Or will they kill me while I’m sleepin, two to the head
(ออ วิล เด คิลล์ มี ไวล์ แอม สลีฟปิน , ทู ทู เดอะ เฮด)
while I’m in bed, leakin blood on my satin sheets
(ไวล์ แอม อิน เบ๊ด , ลีคิน บลัด ออน มาย แซทอิน ฌีท)
Is there a heaven for a baller? I’m gettin suspicious
(อีส แดร์ อะ เฮ๊ฝเฝ่น ฟอร์ รา บอลเลอ แอม เกดดิน ซัซพิฌอัซ)
of this b*tch the line busy everytime I call her
(อ็อฝ ดิส บี *tch เดอะ ไลน์ บี๊ซี่ เอ๊รี่ไทม์ ไอ คอลลํ เฮอ)
Now she’s tellin me to visit, who else is home?
(นาว ชี เทลลิน มี ทู ฝิ๊สิท , ฮู เอ๊ลส อีส โฮม)
I check the house before I bone, so we all alone
(ไอ เช็ค เดอะ เฮ้าส บีฟอร์ ไอ โบน , โซ วี ออล อะโลน)
After I nut I hit the highway, see ya later
(แอ๊ฟเท่อร ไอ นัท ไอ ฮิท เดอะ ไฮฮเวย์ , ซี ยา เลทเออะ)
To all the players watch the fly way a n*gga played her
(ทู ออล เดอะ เพย์เยอร์ ว๊อทช เดอะ ฟลาย เวย์ อะ เอ็น *gga เพลย์ เฮอ)
The b*tch is tellin all her homies — that I can f*ck her
(เดอะ บี *tch อีส เทลลิน ออล เฮอ โฮมี แดท ไอ แคน ฟัค เฮอ)
like no other now them other b*tches wanna bone me
(ไล๊ค โน อ๊อเธ่อร์ นาว เด็ม อ๊อเธ่อร์ บี *tches วอนนา โบน มี)
I’m under pressure gettin drunk, somebody help me
(แอม อั๊นเด้อร พเรฌเออะ เกดดิน ดรั๊งค , ซัมบอดี้ เฮ้ลพ มี)
I drink a fifth of Hennesey I don’t think it’s healthy
(ไอ ดริ๊งค กา ฟิฟธ อ็อฝ Hennesey ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค อิทซ เฮลธิ)
I see my enemies they creepin, don’t make me blast
(ไอ ซี มาย อียีมีสฺ เด คลีพปิน , ด้อนท์ เม้ค มี บลาสทํ)
I watch the five-oh’s roll, the motherf*ckers pass
(ไอ ว๊อทช เดอะ ไฟฝ โอสฺ โรลล , เดอะ motherf*ckers เพซ)
by me like they know me, smilin as they laugh
(บาย มี ไล๊ค เด โนว์ มี , สไมลิน แอส เด ล๊าฟ)
I put up my middle finger then I dash
(ไอ พุท อั๊พ มาย มิ๊ดเดิ้ล ฟิ๊งเก้อร เด็น นาย แด็ฌ)
N*ggaz don’t like me cause I’m Thuggin, and every day
(เอ็น *ggaz ด้อนท์ ไล๊ค มี ค๊อส แอม ตั๊กกิน , แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
I’m a hustler lookin to get paid
(แอม มา ฮัซเลอะ ลุคกิน ทู เก็ท เพลด)

They wanna bury me, I’m worried — no need to lie
(เด วอนนา เบ๊อรี่ มี , แอม ว๊อร์รี่ โน นี๊ด ทู ไล)
I pray to God I don’t scream when it’s time to fry
(ไอ เพรย์ ทู ก๊อด ดาย ด้อนท์ สครีม เว็น อิทซ ไทม์ ทู ฟไร)
Nowhere to rest I’m losin homies, ain’t that a b*tch
(โนแวร์ ทู เรสท แอม ลูซิน โฮมี , เอน แดท ดา บี *tch)
When I was rich I had clout, now a n*gga’s lonely
(เว็น นาย วอส ริ๊ช ไอ แฮ็ด เคาทฺ , นาว อะ เอ็น *ggas โลนลิ)
I put the pistol to my head, and say a prayer
(ไอ พุท เดอะ พิ๊สท่อล ทู มาย เฮด , แอนด์ เซย์ อะ พเรเออะ)
I see visions of me dead, Lord are you there?
(ไอ ซี ฝิ๊ชั่น อ็อฝ มี เด้ด , หลอร์ด อาร์ ยู แดร์)
Then tell me am I lost cause I’m lonely
(เด็น เทลล มี แอ็ม ไอ ล็อซท ค๊อส แอม โลนลิ)
I thought I had friends but in the end a n*gga dies lonely
(ไอ ธอท ไอ แฮ็ด เฟรน บั๊ท อิน ดิ เอ็นด อะ เอ็น *gga ดาย โลนลิ)
Nowhere to run I’m in terror, and no one cares
(โนแวร์ ทู รัน แอม อิน เท๊อร์เร่อร์ , แอนด์ โน วัน แคร์)
A closed casket at my funeral and no one’s there
(อะ โคลส แคซเค็ท แอ็ท มาย ฟิ๊วเนอร่อล แอนด์ โน วัน แดร์)
Is there a future for a killer? I change my ways
(อีส แดร์ อะ ฟิ๊วเช่อร์ ฟอร์ รา คีลเลอะ ไอ เช้งจํ มาย เวย์)
But still that don’t promise me the next day
(บั๊ท สทิลล แดท ด้อนท์ พรอมอิซ มี เดอะ เน๊กซท เดย์)
So I stay Thuggin with a passion, forever blastin
(โซ ไอ สเทย์ ตั๊กกิน วิธ อะ แพ๊ชชั่น , ฟอเร๊เฝ่อร แบลซจิน)
I’m bustin on these motherf*ckers in my madness
(แอม บัสติน ออน ฑิส motherf*ckers ซิน มาย แมดเน็ซ)
They wonder if I’m hellbound… well Hell
(เด วั๊นเด้อร อิ๊ฟ แอม เฮวบอนทฺ เวลล เฮ็ลล)
can’t be worse than this, cause I’m in Hell now
(แค็นท บี เวิ๊ร์ส แฑ็น ดิส , ค๊อส แอม อิน เฮ็ลล นาว)
Don’t make me hurt you I don’t want to, but I will
(ด้อนท์ เม้ค มี เฮิร์ท ยู ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู , บั๊ท ไอ วิล)
See motherf*ckers killed over phone bills
(ซี motherf*ckers คิลล์ โอ๊เฝ่อร โฟน บิลล์)
Never will I die, I’ll be back
(เน๊เฝ่อร์ วิล ไอ ดาย , อิลล บี แบ็ค)
Reincarnated as a motherf*ckin mack
(รีอินคาเน็ท แอส ซา motherf*ckin แมกคฺ)
I love it cause in heaven there’s no shortage on G’s
(ไอ ลัฝ อิท ค๊อส อิน เฮ๊ฝเฝ่น แดร์ โน ฌอทิจ ออน จีส)
I’m tellin you now, you motherf*ckers don’t know me
(แอม เทลลิน ยู นาว , ยู motherf*ckers ด้อนท์ โนว์ มี)

” Only fear of death.. ”
(” โอ๊นลี่ เฟียร์ อ็อฝ เด้ท “)
” You ghetto n*ggaz ”
(” ยู เกทโท เอ็น *ggaz “)
” Only fear of death is comin back reincarnated ”
(” โอ๊นลี่ เฟียร์ อ็อฝ เด้ท อีส คัมอิน แบ็ค รีอินคาเน็ท “)
[repeats continously w/ variations]
([ รีพี๊ท continously ดับบิว / แฝริเอฌัน ])

Hahaha, I ain’t scared to die
(ฮาฮาฮา , ไอ เอน ซคา ทู ดาย)
I ain’t scared to die
(ไอ เอน ซคา ทู ดาย)
To my homies in heaven
(ทู มาย โฮมี ซิน เฮ๊ฝเฝ่น)

I ain’t scared to die
(ไอ เอน ซคา ทู ดาย)
Do you wanna live forever?
(ดู ยู วอนนา ไล้ฝ ฟอเร๊เฝ่อร)
Are you scared, to die?
(อาร์ ยู ซคา , ทู ดาย)
Or will you scream, when you fry?
(ออ วิล ยู สครีม , เว็น ยู ฟไร)

I don’t fear death
(ไอ ด้อนท์ เฟียร์ เด้ท)
My only fear of death is comin back, reincarnated
(มาย โอ๊นลี่ เฟียร์ อ็อฝ เด้ท อีส คัมอิน แบ็ค , รีอินคาเน็ท)
This is dedicated to Mental, R.I.P.
(ดิส ซิส เด๊ดดิเขต ทู เม๊นท่อล , อาร์ ไอ พี)
And Big Kill, R.I.P.
(แอนด์ บิ๊ก คิลล์ , อาร์ ไอ พี)
And all you other O.G.’s, who go down
(แอนด์ ออล ยู อ๊อเธ่อร์ โอ จี เอส , ฮู โก เดาน)
I don’t fear death
(ไอ ด้อนท์ เฟียร์ เด้ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Only Fear Of Death คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น