เนื้อเพลง Buy U a Drank (Shawty Snappin’) คำอ่านไทย T-PAIN feat Yung Joc

Shawty Snap [Yeah]
( ชาวดี้ ซแน็พ [ เย่ ])
T-Pain
(ที เพน)
Damn
(แดมนํ)
Shawty Snap
(ชาวดี้ ซแน็พ)
Yung Joc [Shawty]
(ยัง Joc [ ชาวดี้ ])

[Yung Joc:]
([ ยัง Joc : ])
Ay Ay
(ไอ ไอ)
She Snapping
(ชี สเนปปิง)
Ah She Snapping
(อา ชี สเนปปิง)
Shawty Snapping
(ชาวดี้ สเนปปิง)

[T-Pain:]
([ ที เพน : ])
Snap Your Fingers Do The Step You Can Do It All By Yourself
(ซแน็พ ยุร ฟิ๊งเก้อร ดู เดอะ สเท็พ ยู แคน ดู อิท ดอร์ บาย ยุรเซลฟ)

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
Baby Girl
(เบ๊บี้ เกิร์ล)
What’s Your Name?
(ว๊อท ยุร เนม)
Let Me Talk To You
(เล็ท มี ท๊อล์ค ทู ยู)
Let Me Buy You A Drink
(เล็ท มี บาย ยู อะ ดริ๊งค)
I’m T-Pain, You Know Me
(แอม ที เพน , ยู โนว์ มี)
Konvict Music nappy boy oh wee
(โคนวิคทฺ มิ๊วสิค แนพพิ บอย โอ วี)
I Know The Club Close At 3
(ไอ โนว์ เดอะ คลับ โคลส แอ็ท 3)
What’s the chance of you rolling With Me?
(ว๊อท เดอะ แช้นซํ อ็อฝ ยู โรลลิง วิธ มี)
Back To The Crib
(แบ็ค ทู เดอะ คริบ)
Show You How I Live
(โชว์ ยู ฮาว ไอ ไล้ฝ)
Let’s Get Drunk Forget What We Did
(เล็ท เก็ท ดรั๊งค ฟอร์เก๊ท ว๊อท วี ดิด)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I’mma Buy You A Drank
(แอมมา บาย ยู อะ ดแร็งค)
Then I’mma Take You Home With Me
(เด็น แอมมา เท้ค ยู โฮม วิธ มี)
I Got Money In The Bank
(ไอ ก็อท มั๊นนี่ อิน เดอะ แบ๊งค)
Shawty What you Think ‘Bout That?
(ชาวดี้ ว๊อท ยู ทริ๊งค เบาท แดท)
Find Me In The Grey Cadillac
(ไฟนด์ มี อิน เดอะ เกรย์ คาดิลแล)
We In The Bed Like
(วี อิน เดอะ เบ๊ด ไล๊ค)
Ooh Ooh Oh, Ooh Ooh
(อู้ อู้ โอ , อู้ อู้)
We In The Bed Like
(วี อิน เดอะ เบ๊ด ไล๊ค)
Ooh Ooh Ooh, Ooh Ooh
(อู้ อู้ อู้ , อู้ อู้)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
Talk To Me, I Talk Back
(ท๊อล์ค ทู มี , ไอ ท๊อล์ค แบ็ค)
Let’s Talk Money, I Talk That
(เล็ท ท๊อล์ค มั๊นนี่ , ไอ ท๊อล์ค แดท)
Crunk juice bottles
(ครัก จู้ยซ บ๊อทเทิ่ล)
Oakly Shades
(Oakly เฉด)
Shawty Got Class
(ชาวดี้ ก็อท คลาสสํ)
Oh Behave
(โอ บีแฮฝ)
Let’s Get Gone
(เล็ท เก็ท กอน)
Walk It Out [Now Walk It Out]
(ว๊อล์ค อิท เอ๊าท [ นาว ว๊อล์ค อิท เอ๊าท ])
Just Like That
(จั๊สท ไล๊ค แดท)
That’s What I’m Talking ‘Bout
(แด้ท ว๊อท แอม ทอคอิง เบาท)
We Gonna Have Fun
(วี กอนนะ แฮ็ฝ ฟัน)
You Gonna See
(ยู กอนนะ ซี)
On That Patron
(ออน แดท เพทรัน)
You Should Get Like Me
(ยู เชิด เก็ท ไล๊ค มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 3: Yung Joc]
([ เฝิซ 3 : ยัง Joc ])
Won’t You Meet Me At The Bar
(ว็อนท ยู มี๊ท มี แอ็ท เดอะ บาร์)
Respect Big Pimping
(เรสเพ๊คท บิ๊ก เพมปิง)
Tell Me How You Feel
(เทลล มี ฮาว ยู ฟีล)
Mama Tell Me What You Sipping?
(มามะ เทลล มี ว๊อท ยู ซิพปิง)
A Certified Dime Piece
(อะ เซอทิไฟ ไดม พี๊ซ)
Deserve Louy 1-3
(ดิเสิฝ Louy 1 3)
150 A Shot
(150 อะ ฌ็อท)
3 For You And 3 For Me
(3 ฟอร์ ยู แอนด์ 3 ฟอร์ มี)
I’m Checking Your Body Language
(แอม เช็คติ้ง ยุร บ๊อดี้ แล๊งเควจ)
I Love The Conversation
(ไอ ลัฝ เดอะ คอนเฝอะเซฌัน)
And When You Lick Your Lips
(แอนด์ เว็น ยู ลิค ยุร ลิพ)
I Get A Tingling Sensation
(ไอ เก็ท ดา ทิงงิง เซ็นเซฌัน)
Now We’re Both ‘Bout Tipsy
(นาว เวีย โบทรฺ เบาท ทีพซิ)
You Say You In The Mood
(ยู เซย์ ยู อิน เดอะ มู้ด)
All I Need Is ‘Bout A Hour
(ออล ไอ นี๊ด อีส เบาท ดา เอาเอ้อร์)
Better Yet Maybe Two
(เบ๊ทเท่อร์ เย๊ท เมบี ทู)
Let Me Take You Where I Live
(เล็ท มี เท้ค ยู แวร์ ไอ ไล้ฝ)
Ferrari Switch Gears
(เฟอรารี่ สวิทช์ เกียร์)
When I Whisper In Your Ear
(เว็น นาย วิสเพ่อร์ อิน ยุร เอียร)
Your Legs Hit The Chandilleer
(ยุร เล้ก ฮิท เดอะ Chandilleer)
Passion Fruit And Sex
(แพ๊ชชั่น ฟรุ๊ท แอนด์ เซ็กซ)
All In The Atmosphere
(ออล อิน ดิ แอ๊ทโมสเฟียรฺ)
I’mma Let T-Pain Sing It
(แอมมา เล็ท ที เพน ซิง อิท)
So He Can Make It Clear
(โซ ฮี แคน เม้ค กิด เคลียร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 4:]
([ เฝิซ 4 : ])
Let’s Get Gone
(เล็ท เก็ท กอน)
Walk It Out
(ว๊อล์ค อิท เอ๊าท)
[Now Walk It out, think about it, Ah Snap]
([ นาว ว๊อล์ค อิท เอ๊าท , ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ , อา ซแน็พ ])
Now Rock Rock Rock Rock
(นาว ร๊อค ร๊อค ร๊อค ร๊อค)
You Can Do It All By Yourself
(ยู แคน ดู อิท ดอร์ บาย ยุรเซลฟ)
[x2]
([ x2 ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Buy U a Drank (Shawty Snappin’) คำอ่านไทย T-PAIN feat Yung Joc

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น