เนื้อเพลง Radio Sound คำอ่านไทย William Tell

Take a breather, let your air out
( เท้ค เก บรีฑเออะ , เล็ท ยุร แอร์ เอ๊าท)
This can get you somewhere
(ดิส แคน เก็ท ยู ซัมแวร์)
She’s the queen of screaming it out
(ชี เดอะ ควีน อ็อฝ ซครีมอิง อิท เอ๊าท)
If she lets you stand there
(อิ๊ฟ ชี เล็ท ยู สแทนด์ แดร์)

She’s always going through my head
(ชี ออลเว โกอิ้ง ทรู มาย เฮด)
Running away with the keys
(รันนิง อะเวย์ วิธ เดอะ คีย์)
She’s always going through my head
(ชี ออลเว โกอิ้ง ทรู มาย เฮด)
Whatever happened to your song?
(ฮว็อทเอฝเออะ แฮ๊พเพ่น ทู ยุร ซ็อง)
It’s just how the radio sounds
(อิทซ จั๊สท ฮาว เดอะ เร๊ดิโอ ซาวน์ด)
We used to stay out all night long
(วี ยู๊ส ทู สเทย์ เอ๊าท ดอร์ ไน๊ท ลอง)
Living on radio sound
(ลีฝอิง ออน เร๊ดิโอ ซาวน์ด)

They’re so clever
(เดรว โซ เคล๊เฝ่อร์)
They stole love right out from underneath you
(เด ซโทล ลัฝ ไร๊ท เอ๊าท ฟรอม อันเดอะนีธ ยู)
Now you’re leaving, split this left coast,
(นาว ยัวร์ ลีฝอิงส , สพลิ๊ท ดิส เล๊ฟท โค้สท ,)
for what you can see through
(ฟอร์ ว๊อท ยู แคน ซี ทรู)

She’s always going through my head
(ชี ออลเว โกอิ้ง ทรู มาย เฮด)
Running away with the keys
(รันนิง อะเวย์ วิธ เดอะ คีย์)
She’s always going through my head
(ชี ออลเว โกอิ้ง ทรู มาย เฮด)
Whatever happened to your song?
(ฮว็อทเอฝเออะ แฮ๊พเพ่น ทู ยุร ซ็อง)
It’s just how the radio sounds
(อิทซ จั๊สท ฮาว เดอะ เร๊ดิโอ ซาวน์ด)
We used to stay out all night long
(วี ยู๊ส ทู สเทย์ เอ๊าท ดอร์ ไน๊ท ลอง)
Living on radio sound
(ลีฝอิง ออน เร๊ดิโอ ซาวน์ด)

She’s always going through my head
(ชี ออลเว โกอิ้ง ทรู มาย เฮด)
Whatever happened to your song?
(ฮว็อทเอฝเออะ แฮ๊พเพ่น ทู ยุร ซ็อง)
It’s just how the radio sounds
(อิทซ จั๊สท ฮาว เดอะ เร๊ดิโอ ซาวน์ด)
We used to stay out all night long
(วี ยู๊ส ทู สเทย์ เอ๊าท ดอร์ ไน๊ท ลอง)
Living on radio sound
(ลีฝอิง ออน เร๊ดิโอ ซาวน์ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Radio Sound คำอ่านไทย William Tell

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น