เนื้อเพลง Do you Really Like it? คำอ่านไทย Dj Pied Piper

Do you really like it?
( ดู ยู ริแอ็ลลิ ไล๊ค กิด)
Do you really like it?
(ดู ยู ริแอ็ลลิ ไล๊ค กิด)
We’re lovin’ it
(เวีย ลัฝวิน หนิด)
Lovin’ it, lovin’ it
(ลัฝวิน หนิด , ลัฝวิน หนิด)
We’re lovin’ it
(เวีย ลัฝวิน หนิด)
Like this
(ไล๊ค ดิส)
Do you really like it?
(ดู ยู ริแอ็ลลิ ไล๊ค กิด)
Is it, is it wicked?
(อีส ซิท , อีส ซิท วิค)
We’re lovin’ it
(เวีย ลัฝวิน หนิด)
Lovin’ it, lovin’ it
(ลัฝวิน หนิด , ลัฝวิน หนิด)
We’re lovin’ it like that
(เวีย ลัฝวิน หนิด ไล๊ค แดท)
H*rdcore
(เฮส *rdcore)
You know the score
(ยู โนว์ เดอะ สคอร์)
Rhymes so quick
(ไรม โซ ควิค)
I deserve an award
(ไอ ดิเสิฝ แอน อะหวอร์ด)
Worry that
(ว๊อร์รี่ แดท)
Black star will bring
(แบล๊ค สทาร์ วิล บริง)
Will make you laugh
(วิล เม้ค ยู ล๊าฟ)
Like you were
(ไล๊ค ยู เวอ)
A little child again
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ชายลํดํ อะเกน)
Smooth, that’s how I grow
(สมู๊ธ , แด้ท ฮาว ไอ โกรว์)
I’ve got so much soul that
(แอฝ ก็อท โซ มัช โซล แดท)
When I step into the party
(เว็น นาย สเท็พ อิ๊นทู เดอะ พ๊าร์ที่)
I wanna move somebody
(ไอ วอนนา มู๊ฝ ซัมบอดี้)
I wanna move somebody
(ไอ วอนนา มู๊ฝ ซัมบอดี้)

Play the masters
(เพลย์ เดอะ ม๊าสเต้อร์)
Of the ceremony
(อ็อฝ เดอะ เซิ๊ริโมนี่)
What does it take
(ว๊อท โด ซิท เท้ค)
To be a garage MC?
(ทู บี อะ กะราฉ เอมซี)
Personality
(เพอร์ซันแน๊ลิที่)
Originality
(Originality)
On a microphone
(ออน อะ ไมคโระโฟน)
And got zippity
(แอนด์ ก็อท zippity)

You and the K.N.O
(ยู แอนด์ เดอะ เค เอ็น โอ)
Will get down
(วิล เก็ท เดาน)
Represent that London town
(รีเพรสเซ่นท แดท ลันดัน ทาวน์)
My life is on the decks
(มาย ไล๊ฟ อีส ออน เดอะ เด็ค)
Rock the disco people
(ร๊อค เดอะ ดิสโค พี๊เพิ่ล)
I’m back in a sec
(แอม แบ็ค อิน อะ เซค)

This one’s for
(ดิส วัน ฟอร์)
The heads out there
(เดอะ เฮด เอ๊าท แดร์)
Party people
(พ๊าร์ที่ พี๊เพิ่ล)
Can you hear me clear?
(แคน ยู เฮียร มี เคลียร์)
If you like it
(อิ๊ฟ ยู ไล๊ค กิด)
Let me see your
(เล็ท มี ซี ยุร)
Hands in the air
(แฮนด์ ซิน ดิ แอร์)
If you don’t
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์)
Y’all get the hell
(ยอล เก็ท เดอะ เฮ็ลล)
Out of here
(เอ๊าท อ็อฝ เฮียร)

Bass is kickin’
(แบ็ซ ซิส คิคคิน)
Drums is drummin’
(ดรัม ซิส drummin)
When you hear ” d-d-d ”
(เว็น ยู เฮียร ” ดี ดี ดี “)
I’m comin’
(แอม คัมอิน)
Sharky represents
(Sharky รีเพรสเซ่นท)
The west of London
(เดอะ เว๊สท อ็อฝ ลันดัน)
DJ Piper, Melody and unknown
(ดีเจ พายเพอร์ , เมลโอะดิ แอนด์ อันโนน)

We’re lovin’ it
(เวีย ลัฝวิน หนิด)
Lovin’ it, lovin’ it
(ลัฝวิน หนิด , ลัฝวิน หนิด)
We’re lovin’ it
(เวีย ลัฝวิน หนิด)
Like this
(ไล๊ค ดิส)
We’re lovin’ it
(เวีย ลัฝวิน หนิด)
Lovin’ it, lovin’ it
(ลัฝวิน หนิด , ลัฝวิน หนิด)
We’re lovin’ it like that
(เวีย ลัฝวิน หนิด ไล๊ค แดท)
DJ Melody, Sharky, P
(ดีเจ เมลโอะดิ , Sharky , พี)
Enough to make you rock
(อีน๊าฟ ทู เม้ค ยู ร๊อค)
Sing we come to sing
(ซิง วี คัม ทู ซิง)
And dance till we drop
(แอนด์ แด๊นซ์ ทิลล์ วี ดรอพ)

Do you really like it?
(ดู ยู ริแอ็ลลิ ไล๊ค กิด)
Do you really like it?
(ดู ยู ริแอ็ลลิ ไล๊ค กิด)
We’re lovin’ it
(เวีย ลัฝวิน หนิด)
Lovin’ it, lovin’ it
(ลัฝวิน หนิด , ลัฝวิน หนิด)
We’re lovin’ it like this
(เวีย ลัฝวิน หนิด ไล๊ค ดิส)
Do you really like it?
(ดู ยู ริแอ็ลลิ ไล๊ค กิด)
Is it, is it wicked?
(อีส ซิท , อีส ซิท วิค)
We’re lovin’ it
(เวีย ลัฝวิน หนิด)
Lovin’ it, lovin’ it
(ลัฝวิน หนิด , ลัฝวิน หนิด)
We’re lovin’ it like that
(เวีย ลัฝวิน หนิด ไล๊ค แดท)

Do you really like it?
(ดู ยู ริแอ็ลลิ ไล๊ค กิด)
Do you really like it?
(ดู ยู ริแอ็ลลิ ไล๊ค กิด)
We’re lovin’ it
(เวีย ลัฝวิน หนิด)
Lovin’ it, lovin’ it
(ลัฝวิน หนิด , ลัฝวิน หนิด)
We’re lovin’ it like this
(เวีย ลัฝวิน หนิด ไล๊ค ดิส)
Do you really like it?
(ดู ยู ริแอ็ลลิ ไล๊ค กิด)
Is it, is it wicked?
(อีส ซิท , อีส ซิท วิค)
We’re lovin’ it
(เวีย ลัฝวิน หนิด)
Lovin’ it, lovin’ it
(ลัฝวิน หนิด , ลัฝวิน หนิด)
We’re lovin’ it like that
(เวีย ลัฝวิน หนิด ไล๊ค แดท)

Uh, I’lla up, I’lla muh
(อา , Illa อั๊พ , Illa muh)
I’lla us down, down, down
(Illa อัซ เดาน , เดาน , เดาน)
When the bomb’s
(เว็น เดอะ บอมบฺ)
Get fitness crew
(เก็ท ฟีทเน็ซ ครู)
Five four three two one zero
(ไฟฝ โฟ ทรี ทู วัน ซี๊โร่)
You know John
(ยู โนว์ จอน)
And Tuesday then go
(แอนด์ ทยูสดิ เด็น โก)
Typical, typical, typical go
(ทิ๊พิค่อล , ทิ๊พิค่อล , ทิ๊พิค่อล โก)
And when the one eight two
(แอนด์ เว็น ดิ วัน เอท ทู)
Isolator you know we could
(Isolator ยู โนว์ วี เคิด)
Gonna get down
(กอนนะ เก็ท เดาน)
Reach with the fun
(รี๊ช วิธ เดอะ ฟัน)
Eyes wide palms gonna
(อาย ไวด์ พาล์ม กอนนะ)
Make you hard to describe
(เม้ค ยู ฮาร์ด ทู เดสไครบํ)

Jump, don’t ever stop
(จั๊มพ , ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ สท๊อพ)
Hit ’em with this
(ฮิท เอ็ม วิธ ดิส)
Hit ’em with that
(ฮิท เอ็ม วิธ แดท)
Jump, don’t ever stop
(จั๊มพ , ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ สท๊อพ)
Hit ’em with this
(ฮิท เอ็ม วิธ ดิส)
Hit ’em with that
(ฮิท เอ็ม วิธ แดท)
Hit ’em with the fun
(ฮิท เอ็ม วิธ เดอะ ฟัน)
Hit ’em with the jokes
(ฮิท เอ็ม วิธ เดอะ โจ้ก)
Hit ’em with the jinx
(ฮิท เอ็ม วิธ เดอะ จิงคซ)
Hit ’em with the smoke
(ฮิท เอ็ม วิธ เดอะ สโม๊ค)
Jump, all the one-step crews
(จั๊มพ , ออล ดิ วัน สเท็พ ครู)
Let’s go, let’s go
(เล็ท โก , เล็ท โก)

Do you really like it?
(ดู ยู ริแอ็ลลิ ไล๊ค กิด)
Do you really like it?
(ดู ยู ริแอ็ลลิ ไล๊ค กิด)
We’re lovin’ it
(เวีย ลัฝวิน หนิด)
Lovin’ it, lovin’ it
(ลัฝวิน หนิด , ลัฝวิน หนิด)
We’re lovin’ it like this
(เวีย ลัฝวิน หนิด ไล๊ค ดิส)
Do you really like it?
(ดู ยู ริแอ็ลลิ ไล๊ค กิด)
Is it, is it wicked?
(อีส ซิท , อีส ซิท วิค)
We’re lovin’ it
(เวีย ลัฝวิน หนิด)
Lovin’ it, lovin’ it
(ลัฝวิน หนิด , ลัฝวิน หนิด)
We’re lovin’ it like that
(เวีย ลัฝวิน หนิด ไล๊ค แดท)

Uh, I’lla up, I’lla muh
(อา , Illa อั๊พ , Illa muh)
I’lla us, down
(Illa อัซ , เดาน)
Uh, I’lla up, I’lla muh
(อา , Illa อั๊พ , Illa muh)
I’lla us, down
(Illa อัซ , เดาน)
One Summertime crew, Cuban
(วัน ซัมเมอร์ไทม์ ครู , คยูแบ็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do you Really Like it? คำอ่านไทย Dj Pied Piper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น