เนื้อเพลง A Matter Of Feeling คำอ่านไทย Duran Duran

How does it feel when everyone surrounds you
( ฮาว โด ซิท ฟีล เว็น เอ๊วี่วัน เซอร์ราวนด์ ยู)
How do you deal the crowds just make you feel lonely
(ฮาว ดู ยู ดีล เดอะ คราวดํ จั๊สท เม้ค ยู ฟีล โลนลิ)
What do you say when people are gonna try and pin you down
(ว๊อท ดู ยู เซย์ เว็น พี๊เพิ่ล อาร์ กอนนะ ธราย แอนด์ พิน ยู เดาน)
Acquiantences smile but theres no understanding
(Acquiantences สไมล์ บั๊ท แดร์ โน อันเดิซแทนดิง)
How after awhile you keep falling off the same mountain
(ฮาว แอ๊ฟเท่อร อะวายลฺ ยู คี๊พ ฟ๊อลิง ออฟฟ เดอะ เซม เม๊าเท่น)
Try to explain it but nothing really gets them that high
(ธราย ทู เอ็กซเพลน หนิด บั๊ท นัธอิง ริแอ็ลลิ เก็ท เด็ม แดท ไฮฮ)

Steal away in the morning love’s already history to you
(สทีล อะเวย์ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง ลัฝ ออลเร๊ดี้ ฮิสทรี่ ทู ยู)
It’s a habit you’re forming this body’s desperate for something new
(อิทซ ซา แฮ๊บบิท ยัวร์ ฟอร์มิง ดิส บ๊อดี้ เด๊สเพอเหรท ฟอร์ ซัมติง นิว)
Just a matter of feeling this moments madness sure to pass
(จั๊สท ดา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ ฟีลอิง ดิส โม๊เม้นท แมดเน็ซ ชัวร์ ทู เพซ)
And tears will dry as you’re leaving who knows you might find something to last
(แอนด์ เทียร์ วิล ดราย แอส ยัวร์ ลีฝอิงส ฮู โนว์ ยู ไมท ไฟนด์ ซัมติง ทู ล๊าสท)

Emotion’s a game saved up for a rainy Monday
(อีโม๊ชั่น ซา เกม เซฝ อั๊พ ฟอร์ รา เรนอิ มันดิ)
But your laughter’s the same cause it’s been pouring on Sunday
(บั๊ท ยุร ลาฟเทอะ เดอะ เซม ค๊อส อิทซ บีน ช ออน ซันดิ)
Call up your numbers never let the zeros bring you down
(คอลลํ อั๊พ ยุร นั๊มเบ้อร์ เน๊เฝ่อร์ เล็ท เดอะ ซี๊โร่ บริง ยู เดาน)
How does it feel as time too heavy to hold
(ฮาว โด ซิท ฟีล แอส ไทม์ ทู เฮ๊ฝฝี่ ทู โฮลด์)
Whatever you desire for the moment is holy
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดีไซรํ ฟอร์ เดอะ โม๊เม้นท อีส โฮ๊ลี่)
Whenever you slow down to to see life is passing by
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู สโลว์ เดาน ทู ทู ซี ไล๊ฟ อีส พาซซิง บาย)

Steal away in the morning love’s alredy history to you
(สทีล อะเวย์ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง ลัฝ alredy ฮิสทรี่ ทู ยู)
It’s a habit you’re forming this body’s despearate for something new
(อิทซ ซา แฮ๊บบิท ยัวร์ ฟอร์มิง ดิส บ๊อดี้ despearate ฟอร์ ซัมติง นิว)
Just a matter of feeling this moments madness sure to past
(จั๊สท ดา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ ฟีลอิง ดิส โม๊เม้นท แมดเน็ซ ชัวร์ ทู พาสท์)
And tears will dry as your’re leaving who knows you might find something to last
(แอนด์ เทียร์ วิล ดราย แอส ยัวร์โอว ลีฝอิงส ฮู โนว์ ยู ไมท ไฟนด์ ซัมติง ทู ล๊าสท)

You can steal away in the morning love’s already history to you
(ยู แคน สทีล อะเวย์ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง ลัฝ ออลเร๊ดี้ ฮิสทรี่ ทู ยู)
It’s a habit you’re forming this body’s despearate for something new
(อิทซ ซา แฮ๊บบิท ยัวร์ ฟอร์มิง ดิส บ๊อดี้ despearate ฟอร์ ซัมติง นิว)
Just a matter of feeling this moments madness sure to pass
(จั๊สท ดา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ ฟีลอิง ดิส โม๊เม้นท แมดเน็ซ ชัวร์ ทู เพซ)
And tears will dry as you’re leaving who knows you might find something to last
(แอนด์ เทียร์ วิล ดราย แอส ยัวร์ ลีฝอิงส ฮู โนว์ ยู ไมท ไฟนด์ ซัมติง ทู ล๊าสท)
Oh, oh matter of feeling, oh matter of feeling
(โอ , โอ แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ ฟีลอิง , โอ แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ ฟีลอิง)
When it comes you’re still away matter of feeling
(เว็น หนิด คัม ยัวร์ สทิลล อะเวย์ แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ ฟีลอิง)
When it comes you’re still away matter of feeling
(เว็น หนิด คัม ยัวร์ สทิลล อะเวย์ แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ ฟีลอิง)
You know your tears run dry matter of feeling
(ยู โนว์ ยุร เทียร์ รัน ดราย แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ ฟีลอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Matter Of Feeling คำอ่านไทย Duran Duran

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น