เนื้อเพลง Another Day คำอ่านไทย Mest

[VERSE:]
( [ เฝิซ : ])
Another day gone by
(อะน๊าเทร่อร์ เดย์ กอน บาย)
And still no reason why
(แอนด์ สทิลล โน รี๊ซั่น วาย)
You say goodbye but then you cry
(ยู เซย์ กู๊ดบาย บั๊ท เด็น ยู คราย)
A million miles apart we lie
(อะ มิ๊ลเลี่ยน ไมล อะพาร์ท วี ไล)

I opened every door to you
(ไอ โอ๊เพ่น เอ๊เฝอร์รี่ ดอร์ ทู ยู)
I put all my trust in you
(ไอ พุท ดอร์ มาย ทรัสท อิน ยู)
You took advantage of it why?
(ยู ทุค แอดแฝ๊นเทจ อ็อฝ อิท วาย)
Was every word you said a lie?
(วอส เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด ยู เซ็ด อะ ไล)

[CHORUS:]
([ ค๊อรัส : ])
It’s just another day, that didn’t go my way
(อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เดย์ , แดท ดิ๊นอิน โก มาย เวย์)
It’s just another day
(อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
Cause times change, your mind’s rearranged
(ค๊อส ไทม์ เช้งจํ , ยุร ไมนด์ รีโอเรง)
You walked away cause you started feeling strange
(ยู ว๊อล์ค อะเวย์ ค๊อส ยู สท๊าร์ท ฟีลอิง สเทร๊งจ)
You knew from the start that this wasn’t for you
(ยู นยู ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท แดท ดิส วอสซึ้น ฟอร์ ยู)
But your feelings can’t control, the things that you do
(บั๊ท ยุร ฟีลอิง แค็นท คอนโทรล , เดอะ ทริง แดท ยู ดู)
That you do
(แดท ยู ดู)

[VERSE:]
([ เฝิซ : ])
I sit in here with all this fear
(ไอ ซิท อิน เฮียร วิธ ออล ดิส เฟียร์)
Empty thoughts and a blank stare
(เอ๊มพที่ ธอท แซน อะ แบล๊งค สแทร์)
Trying to find, a reason why
(ทไรอิง ทู ไฟนด์ , อะ รี๊ซั่น วาย)
The ones you trust, are the ones that lie
(ดิ วัน ยู ทรัสท , อาร์ ดิ วัน แดท ไล)

And was I wrong, for trusting you
(แอนด์ วอส ซาย รอง , ฟอร์ ทรัซทิง ยู)
You said you just don’t know what to do
(ยู เซ็ด ยู จั๊สท ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ดู)
When you’re with him, you think of me
(เว็น ยัวร์ วิธ ฮิม , ยู ทริ๊งค อ็อฝ มี)
Cause change means losing security
(ค๊อส เช้งจํ มีน โรซิง ซิคยูริทิ)

[CHORUS:]
([ ค๊อรัส : ])
It’s just another day, that you’re living life this way
(อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เดย์ , แดท ยัวร์ ลีฝอิง ไล๊ฟ ดิส เวย์)
It’s just another day
(อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
Cause times change, your mind’s rearranged
(ค๊อส ไทม์ เช้งจํ , ยุร ไมนด์ รีโอเรง)
You walked away cause you started feeling strange
(ยู ว๊อล์ค อะเวย์ ค๊อส ยู สท๊าร์ท ฟีลอิง สเทร๊งจ)
You knew from the start that this wasn’t for you
(ยู นยู ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท แดท ดิส วอสซึ้น ฟอร์ ยู)
But your feelings can’t control, the things that you do
(บั๊ท ยุร ฟีลอิง แค็นท คอนโทรล , เดอะ ทริง แดท ยู ดู)
That you do
(แดท ยู ดู)

[BRIDGE:]
([ บริดจ : ])
You say there’s too much past with him
(ยู เซย์ แดร์ ทู มัช พาสท์ วิธ ฮิม)
You can’t throw it all away
(ยู แค็นท โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
But the past is all you have with him
(บั๊ท เดอะ พาสท์ อีส ซอร์ ยู แฮ็ฝ วิธ ฮิม)
History means security
(ฮิสทรี่ มีน ซิคยูริทิ)
That’s what I say, it’s just another day
(แด้ท ว๊อท ไอ เซย์ , อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เดย์)

[CHORUS:]
([ ค๊อรัส : ])
Cause times change, your mind’s rearranged
(ค๊อส ไทม์ เช้งจํ , ยุร ไมนด์ รีโอเรง)
You walked away cause you started feeling strange
(ยู ว๊อล์ค อะเวย์ ค๊อส ยู สท๊าร์ท ฟีลอิง สเทร๊งจ)
You knew from the start that this wasn’t for you
(ยู นยู ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท แดท ดิส วอสซึ้น ฟอร์ ยู)
But your feelings can’t control, the things that you do
(บั๊ท ยุร ฟีลอิง แค็นท คอนโทรล , เดอะ ทริง แดท ยู ดู)

Cause times change, your mind’s rearranged
(ค๊อส ไทม์ เช้งจํ , ยุร ไมนด์ รีโอเรง)
You walked away cause you started feeling strange
(ยู ว๊อล์ค อะเวย์ ค๊อส ยู สท๊าร์ท ฟีลอิง สเทร๊งจ)
You knew from the start that this wasn’t for you
(ยู นยู ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท แดท ดิส วอสซึ้น ฟอร์ ยู)
But your feelings can’t control, the things that you do
(บั๊ท ยุร ฟีลอิง แค็นท คอนโทรล , เดอะ ทริง แดท ยู ดู)
That you do
(แดท ยู ดู)
It’s just another day
(อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Another Day คำอ่านไทย Mest

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น