เนื้อเพลง Heartz Of Men คำอ่านไทย 2Pac

Ahh, Suge what I tell you n*gga,
( อา , Suge ว๊อท ไอ เทลล ยู เอ็น *gga ,)
when I come out of jail what was I gonna do
(เว็น นาย คัม เอ๊าท อ็อฝ เจล ว๊อท วอส ซาย กอนนะ ดู)
I was gonna start diggin’ into these n*ggas chest, right
(ไอ วอส กอนนะ สท๊าร์ท ดิคกิน อิ๊นทู ฑิส เอ็น *ggas เชสทํ , ไร๊ท)
Watch this, hey Quik let me see them binoculars, n*gga
(ว๊อทช ดิส , เฮ Quik เล็ท มี ซี เด็ม บินอคอิวเลอะ , เอ็น *gga)
The binoculars
(เดอะ บินอคอิวเลอะ)

Ha ha ha ha, yeah n*gga time to ride
(ฮา ฮา ฮา ฮา , เย่ เอ็น *gga ไทม์ ทู ไรด์)
Grab your bulletproof vest n*gga
(แกร๊บ ยุร บอลเลดพรูฝ เฝ็ซท เอ็น *gga)
cause its gonna be a long one
(ค๊อส อิทซ กอนนะ บี อะ ลอง วัน)
Now me and Quik gonna show you n*ggas what it’s like on this side
(นาว มี แอนด์ Quik กอนนะ โชว์ ยู เอ็น *ggas ว๊อท อิทซ ไล๊ค ออน ดิส ไซด์)
The real side
(เดอะ เรียล ไซด์)
Now, on this ride there’s gonna be some real mutha-f*ckas
(นาว , ออน ดิส ไรด์ แดร์ กอนนะ บี ซัม เรียล มาตดา ฟัคas)
and there’s gonna be some p*ssys
(แอนด์ แดร์ กอนนะ บี ซัม พี *ssys)
Now the real n*ggas gonna be the ones with money and b*tches
(นาว เดอะ เรียล เอ็น *ggas กอนนะ บี ดิ วัน วิธ มั๊นนี่ แอนด์ บี *tches)
The p*ssys are gonna be the n*ggas on the floor bleedin’
(เดอะ พี *ssys แซร์ กอนนะ บี เดอะ เอ็น *ggas ออน เดอะ ฟลอร์ บลีดิน)
Now everybody keep your eyes on the prize cause the ride get tricky
(นาว เอวี่บอดี้ คี๊พ ยุร อาย ออน เดอะ ไพร๊ซ์ ค๊อส เดอะ ไรด์ เก็ท ทรีคคิ)
See you got some n*ggas on your side
(ซี ยู ก็อท ซัม เอ็น *ggas ออน ยุร ไซด์)
That say they’re your friends
(แดท เซย์ เดรว ยุร เฟรน)
But in real life they your enemies
(บั๊ท อิน เรียล ไล๊ฟ เด ยุร อียีมีสฺ)
And then you got some mutha-f*ckas that say they your enemies
(แอนด์ เด็น ยู ก็อท ซัม มาตดา ฟัคas แดท เซย์ เด ยุร อียีมีสฺ)
But in real life they eyes is on your money
(บั๊ท อิน เรียล ไล๊ฟ เด อาย ซิส ออน ยุร มั๊นนี่)
See the enemies will say they true
(ซี ดิ อียีมีสฺ วิล เซย์ เด ทรู)
But in real life those n*ggas will be the snitches
(บั๊ท อิน เรียล ไล๊ฟ โฑส เอ็น *ggas วิล บี เดอะ สนิทเชด)
Its a dirty game y’all
(อิทซ ซา เดอทิ เกม ยอล)
Y’all got ta be careful about who you f*ck with and who you don’t f*ck with
(ยอล ก็อท ทา บี แค๊ร์ฟูล อะเบ๊าท ฮู ยู ฟัค วิธ แอนด์ ฮู ยู ด้อนท์ ฟัค วิธ)
Cause the sh*t get wild y’all
(ค๊อส เดอะ ฌะ *ที เก็ท ไวลด์ ยอล)
Keep your mind on your riches, Baby
(คี๊พ ยุร ไมนด์ ออน ยุร ริชอิส , เบ๊บี้)
Keep your mind on your riches
(คี๊พ ยุร ไมนด์ ออน ยุร ริชอิส)

9-1-1 its a emergency cowards tried to murder me
(9 1 1 อิทซ ซา อีเม๊อร์เจนซี่ โค๊หวาร์ด ทไร ทู เม๊อร์เด้อร์ มี)
From hood to the ‘burbs, everyone of you n*ggas heard of me
(ฟรอม ฮุด ทู เดอะ burbs , เอ๊วี่วัน อ็อฝ ยู เอ็น *ggas เฮิด อ็อฝ มี)
Sh*t I’m legendary n*ggas scary and paralyzed
(ฌะ *ที แอม เลจเอ็นเดริ เอ็น *ggas สเกลี่ แอนด์ แพระไลส)
Nothing more I despise than a liar
(นัธอิง โม ไอ ดิซไพส แฑ็น อะ ไลอ้าร)
cowards die
(โค๊หวาร์ด ดาย)
My mama told me When I was to see
(มาย มามะ โทลด มี เว็น นาย วอส ทู ซี)
Just a vicious mutha f*cker while these devils left me free
(จั๊สท ดา ฝิ๊เคี๊ยส มาตดา ฟัคer ไวล์ ฑิส เด๊ฝิ้ล เล๊ฟท มี ฟรี)
I proceed to make them shiver
(ไอ โพรซี๊ด ทู เม้ค เด็ม ชีฝเฝ่อร์)
when I deliver
(เว็น นาย ดีลิ๊เฝ่อร์)
Criminal lyrics
(ครีมอิแน็ล ลีริค)
from a world wide mob figure
(ฟรอม มา เวิลด ไวด์ ม๊อบ ฟิ๊กเก้อร)
Thug n*ggas from everywhere Mr. Mackaveli
(ธัก เอ็น *ggas ฟรอม เอวี่แวร์ มีซเทอะ Mackaveli)
N*ggas is waiting for some thug sh*t, thats what they tell me
(เอ็น *ggas ซิส เวททิง ฟอร์ ซัม ธัก ฌะ *ที , แด้ท ว๊อท เด เทลล มี)
So many rumors but I’m infinitely Immortal Outlaw
(โซ เมนอิ รู๊เม่อร์ บั๊ท แอม อีนฟินิทลิ อิมอแท็ล เอาทลอ)
Switching up on you ordinary b*tches
(สวิทชิง อั๊พ ออน ยู อ๊อร์ดินารี่ บี *tches)
like a south paw you get let
(ไล๊ค เก เซ๊าธ พอ ยู เก็ท เล็ท)
And every breath I breathe untill the moment I’m deceased
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ บรี๊ทฺรฺ ไอ บรีฑ อันธิล เดอะ โม๊เม้นท แอม ดิซีซ)
Will be another moment ballin’ as a ‘G’
(วิล บี อะน๊าเทร่อร์ โม๊เม้นท บอลลิน แอส ซา จี)
I rip the crowd, then I start again
(ไอ ริพ เดอะ คราวดํ , เด็น นาย สท๊าร์ท อะเกน)
Internally I live in sin
(อินเทอแน็ลลิ ไอ ไล้ฝ อิน ซิน)
untill the moment that they let me breathe again
(อันธิล เดอะ โม๊เม้นท แดท เด เล็ท มี บรีฑ อะเกน)
The heartz of men
(เดอะ heartz อ็อฝ เม็น)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

The Heartz of Men
(เดอะ Heartz อ็อฝ เม็น)

My lyrical verse with so much pain
(มาย ลีริแค็ล เฝิซ วิธ โซ มัช เพน)
that to some n*ggas it hurts
(แดท ทู ซัม เอ็น *ggas ซิท เฮิร์ท)
My guns bust
(มาย กัน บัซท)
And if you ain’t one of us
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เอน วัน อ็อฝ อัซ)
it gets worse
(อิท เก็ท เวิ๊ร์ส)
B*tch n*ggas get their eyes swoll
(บี *tch เอ็น *ggas เก็ท แดร์ อาย swoll)
in fly mode
(อิน ฟลาย โหมด)
I’m a homicidal outlaw
(แอม มา ฮอมิไซดแอ็ล เอาทลอ)
and five-o, get your lights on, fight long
(แอนด์ ไฟฝ โอ , เก็ท ยุร ไล๊ท ออน , ไฟ้ท ลอง)
tonights gonna be a f*ckin’ fight
(ทูไน๊ท กอนนะ บี อะ ฟัคin ไฟ้ท)
so we might roll
(โซ วี ไมท โรลล)
My own homies say I’m heartless
(มาย โอว์น โฮมี เซย์ แอม ฮาทเลส)
But I’m a ‘G’ to this ’til the day I’m gone that’s regardless
(บั๊ท แอม มา จี ทู ดิส ทิล เดอะ เดย์ แอม กอน แด้ท ริกาดเล็ซ)
Drive-by, n*ggas bow down
(ไดร๊ฝ บาย , เอ็น *ggas บาว เดาน)
thought I’d rot in jail, paid bail, well n*ggas out now
(ธอท อาย ร๊อท อิน เจล , เพลด เบล , เวลล เอ็น *ggas เอ๊าท นาว)
Throw up your hands if you thugged out
(โธรว์ อั๊พ ยุร แฮนด์ อิ๊ฟ ยู ตัง เอ๊าท)
First n*gga act up
(เฟิร์สท เอ็น *gga แอ๊คท อั๊พ)
first n*gga gettin’ drugged out
(เฟิร์สท เอ็น *gga เกดดิน ดรัง เอ๊าท)
I can be a villian if ya let me
(ไอ แคน บี อะ เวียวเรียน อิ๊ฟ ยา เล็ท มี)
I’ll Muthaf*ck ya
(อิลล Muthaf*ck ยา)
if ya do upset me
(อิ๊ฟ ยา ดู อั๊พเซ็ท มี)
tell the cops to come and get me
(เทลล เดอะ ค็อพ ทู คัม แอนด์ เก็ท มี)
rip the crowd like a phone number
(ริพ เดอะ คราวดํ ไล๊ค เก โฟน นั๊มเบ้อร์)
Then start again, don’t have no muthaf*ckin’ friends n*gga
(เด็น สท๊าร์ท อะเกน , ด้อนท์ แฮ็ฝ โน muthaf*ckin เฟรน เอ็น *gga)
Look inside the heartz of men
(ลุ๊ค อิ๊นไซด์ เดอะ heartz อ็อฝ เม็น)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

In The Heartz of Men
(อิน เดอะ Heartz อ็อฝ เม็น)
In The Heartz of Men
(อิน เดอะ Heartz อ็อฝ เม็น)

To all my n*ggas engaged in making money in the fifty states
(ทู ออล มาย เอ็น *ggas เอ็นเกจ อิน เมคอิง มั๊นนี่ อิน เดอะ ฟีฟทิ สเทท)
Keep your mind on your chips and f*ck a punk b*tch
(คี๊พ ยุร ไมนด์ ออน ยุร ชิพ แซน ฟัค กา พรัค บี *tch)
No longer living in fear
(โน ลองเงอ ลีฝอิง อิน เฟียร์)
my pistol close in hand
(มาย พิ๊สท่อล โคลส อิน แฮนด์)
Convinced this is my year
(คอนฝิ๊นซํ ดิส ซิส มาย เยียร์)
like I’m the chosen man
(ไล๊ค แอม เดอะ โชเซ่น แมน)
Give me my money and label me as a god
(กี๊ฝ มี มาย มั๊นนี่ แอนด์ เล๊เบ้ล มี แอส ซา ก๊อด)
If n*ggas is having problems
(อิ๊ฟ เอ็น *ggas ซิส แฮฝวิ่ง โพร๊เบล่ม)
smoke’em, fire and bomb
(smokeem , ไฟเออะร แอนด์ บอมบฺ)
I died and came back,
(ไอ ดาย แอนด์ เคม แบ็ค ,)
I hustle with these lyrics as if it’s a game of crack
(ไอ เฮสเซล วิธ ฑิส ลีริค แอส อิ๊ฟ อิทซ ซา เกม อ็อฝ แคร๊ค)
Thugin’ is in my spirit
(Thugin อีส ซิน มาย สพีหริท)
I’m lost and not knowing
(แอม ล็อซท แอนด์ น็อท โนอิง)
scar’d up
(scard อั๊พ)
but still flowing
(บั๊ท สทิลล ฟโลอิง)
energized and still going
(เอนเออะไจส แอนด์ สทิลล โกอิ้ง)
Uhh, can it be fate
(อา , แคน หนิด บี เฟ้ท)
that makes a sick muthaf*cka break
(แดท เม้ค ซา ซิ๊ค muthaf*cka เบร๊ค)
On these jealous ass coward cuz they evil and fake
(ออน ฑิส เจลอัซ อาซ โค๊หวาร์ด คัซ เด อี๊ฝิ่ล แอนด์ เฟ้ค)
What will it take ?
(ว๊อท วิล อิท เท้ค)
Give me that bass line
(กี๊ฝ มี แดท แบ็ซ ไลน์)
I’m feeling bombed
(แอม ฟีลอิง บอมบฺ)
Deathrow baby, don’t be alarmed
(Deathrow เบ๊บี้ , ด้อนท์ บี อะลาร์ม)
The homie Quik gave a n*gga a beat and let me start again
(เดอะ โฮมี Quik เกฝ อะ เอ็น *gga อะ บีท แอนด์ เล็ท มี สท๊าร์ท อะเกน)
Represent
(รีเพรสเซ่นท)
cause I’ve been sent
(ค๊อส แอฝ บีน เซ็นท)
The heartz of men
(เดอะ heartz อ็อฝ เม็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heartz Of Men คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น