เนื้อเพลง Hellrazor คำอ่านไทย 2Pac feat Stretch

Major! Hell motherf*ckin yeah
( เม๊เจ้อร์ ! เฮ็ลล motherf*ckin เย่)
This one goes out to my n*gga Mike Coolin, hell yeah
(ดิส วัน โกซ เอ๊าท ทู มาย เอ็น *gga ไมค Coolin , เฮ็ลล เย่)
Mama raised a hellrazor… born thuggin
(มามะ เร้ส อะ hellrazor บอน ตั๊กกิน)
Heartless and mean, muggin at sixteen
(ฮาทเลส แซน มีน , muggin แอ็ท ซิคซทีน)
On the scene watchin fiends buggin
(ออน เดอะ ซีน วันชิน ฟีนด บักกิน)
Kickin up dust with the older G’s
(คิคคิน อั๊พ ดัสท วิธ ดิ โอลเดอะ จีส)
Soakin up the game that was told to me
(Soakin อั๊พ เดอะ เกม แดท วอส โทลด ทู มี)
I ain’t never touched a gat that I couldn’t shoot, I learned
(ไอ เอน เน๊เฝ่อร์ ทั๊ช อะ แกท แดท ไอ คูดซึ่น ชู๊ท , ไอ เลิร์น)
not to trust the b*tch from the prostitutes, was taught lessons
(น็อท ทู ทรัสท เดอะ บี *tch ฟรอม เดอะ พร๊อซซิทิ้วท , วอส ทอท เล๊ซซั่น)
A young n*gga askin questions while other s*ckers was guessin
(อะ ยัง เอ็น *gga แอสกิน เคว๊สชั่น ไวล์ อ๊อเธ่อร์ เอส *ckers วอส เกสซิน)
I was ganked for sexin
(ไอ วอส แกง ฟอร์ เซกซิน)
Elementary wasn’t meant for me, can’t regret it
(เอลิเมนทะริ วอสซึ้น เม็นท ฟอร์ มี , แค็นท รีเกร๊ท ดิธ)
I’m headed for the penitentiary, I’m cuttin class
(แอม เฮด ฟอร์ เดอะ เพนิเทนฌะริ , แอม คัทดิน คลาสสํ)
and I’m buckin blastin, straight mashin
(แอนด์ แอม buckin แบลซจิน , สเทร๊ท แมชเชน)
Mobbin through the overpass laughin
(มอบบิน ทรู ดิ โอเฝอะพาซ เลอกิน)
While these other motherf*ckers try to figure out, no doubt
(ไวล์ ฑิส อ๊อเธ่อร์ motherf*ckers ธราย ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท , โน เดาท)
They jealous of a n*gga’s clout, tell me Lord
(เด เจลอัซ อ็อฝ อะ เอ็น *ggas เคาทฺ , เทลล มี หลอร์ด)
Can ya feel me? I keep my finger in the trigger
(แคน ยา ฟีล มี ไอ คี๊พ มาย ฟิ๊งเก้อร อิน เดอะ ทริ๊กเก้อร์)
Cause some n*gga tried to kill me
(ค๊อส ซัม เอ็น *gga ทไร ทู คิลล์ มี)
and mama raised a hellraizor, everyday gettin paid
(แอนด์ มามะ เร้ส อะ hellraizor , เอวี่เดย์ เกดดิน เพลด)
Police on my pager, straight stressin
(โพลิ๊ซ ออน มาย เฝน , สเทร๊ท สเตสซิน)
A fugitive my occupation is under question
(อะ ฟู๊จิถีฝ มาย ออคิวเพฌัน อีส อั๊นเด้อร เคว๊สชั่น)
Wanted for investigation, and even though
(ว้อนท ฟอร์ อินเฝซทิเกฌัน , แอนด์ อี๊เฝ่น โธ)
I’m marked for death, I’ma spark til I lose my breath
(แอม ม๊าร์ค ฟอร์ เด้ท , แอมอา สพ๊าร์ค ทิล ไอ ลู้ส มาย บรี๊ทฺรฺ)
Motherf*ckers, every time I see the paper
(Motherf*ckers , เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ซี เดอะ เพ๊เพ่อร์)
I see my picture, when a n*gga’s gettin richer
(ไอ ซี มาย พิ๊คเจ้อร์ , เว็น อะ เอ็น *ggas เกดดิน รีเชอ)
They come to get ya, it’s like a motherf*ckin trap
(เด คัม ทู เก็ท ยา , อิทซ ไล๊ค เก motherf*ckin แถร๊บ)
And they wonder why it’s hard bein black
(แอนด์ เด วั๊นเด้อร วาย อิทซ ฮาร์ด บีนโพล แบล๊ค)
Dear Lord can ya feel me, gettin major, unhh
(เดียร์ หลอร์ด แคน ยา ฟีล มี , เกดดิน เม๊เจ้อร์ , unhh)

[Chorus: Stretch]
([ ค๊อรัส : สเทร๊ทช ])

Mama raised a hellrazor, stress gettin major
(มามะ เร้ส อะ hellrazor , สเทรสส เกดดิน เม๊เจ้อร์)
Lord be my savior, unnh
(หลอร์ด บี มาย เซฝเยอะ , unnh)
[Repeat 4X]
([ รีพี๊ท 4X ])
Mama raised a hellrazor
(มามะ เร้ส อะ hellrazor)
[2Pac] Dear Lord can ya feel me
([ 2Pac ] เดียร์ หลอร์ด แคน ยา ฟีล มี)
Stress gettin major, unnh
(สเทรสส เกดดิน เม๊เจ้อร์ , unnh)
Mama raised a hellrazor, stress gettin major
(มามะ เร้ส อะ hellrazor , สเทรสส เกดดิน เม๊เจ้อร์)

Tell me Lord can ya feel me, show a sign
(เทลล มี หลอร์ด แคน ยา ฟีล มี , โชว์ อะ ซายน)
Damn near running outta time, everybody’s dyin
(แดมนํ เนียร์ รันนิง เอ๊าตา ไทม์ , เอวี่บอดี้ ดายอิน)
Mama raised a hellrazor, can’t figure
(มามะ เร้ส อะ hellrazor , แค็นท ฟิ๊กเก้อร)
Why you let the police beat down n*ggaz
(วาย ยู เล็ท เดอะ โพลิ๊ซ บีท เดาน เอ็น *ggaz)
I’m startin to think all the rich in the world is safe
(แอม สตาร์ดิน ทู ทริ๊งค ออล เดอะ ริ๊ช อิน เดอะ เวิลด อีส เซฟ)
While the po’ babies restin in the early graves
(ไวล์ เดอะ โพ เบบีสฺ เรสติน อิน ดิ เอ๊อรํลี่ เกรฝ)
God come save the youth
(ก๊อด คัม เซฝ เดอะ ยู๊ธ)
Ain’t nothin else to do but have faith in you
(เอน นอทติน เอ๊ลส ทู ดู บั๊ท แฮ็ฝ เฟท อิน ยู)
Dear Lord I live the life of a Thug, hope you understand
(เดียร์ หลอร์ด ดาย ไล้ฝ เดอะ ไล๊ฟ อ็อฝ อะ ธัก , โฮพ ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
Forgive me for my mistakes, I gotta play my hand
(ฟอร์กี๊ฝ มี ฟอร์ มาย มิสเท้ค , ไอ กอททะ เพลย์ มาย แฮนด์)
And my hand’s on the sixteen-shot, semi-automatic
(แอนด์ มาย แฮนด์ ออน เดอะ ซิคซทีน ฌ็อท , เซมอิ ออโทะแมทอิค)
crooked cop killin Glock, tell me Lord
(ครุค ค็อพ คิลลิน คล็อก , เทลล มี หลอร์ด)
Can ya feel me? Show a way
(แคน ยา ฟีล มี โชว์ อะ เวย์)
I’m prayin but my enemies won’t go away
(แอม เพลย์อิน บั๊ท มาย อียีมีสฺ ว็อนท โก อะเวย์)
And everywhere I turn I see n*ggaz burn
(แอนด์ เอวี่แวร์ ไอ เทิร์น นาย ซี เอ็น *ggaz เบิร์น)
Every n*gga that I know’s on death row
(เอ๊เฝอร์รี่ เอ็น *gga แดท ไอ โนว์ ออน เด้ท โรว์)
My younger homie’s seventeen and he paid a price
(มาย ยังเกอะ โฮมี เซฝเอ็นทีน แอนด์ ฮี เพลด อะ ไพร๊ซ์)
Little young motherf*cker doin triple life
(ลิ๊ทเทิ่ล ยัง motherf*cker โดย ทริ๊พเพิ่ล ไล๊ฟ)
Though I tell him in his letters, it’s gettin better
(โธ ไอ เทลล ฮิม อิน ฮิส เล็ทเท่อร์ , อิทซ เกดดิน เบ๊ทเท่อร์)
If my n*gga knew the truth he’d hit the roof
(อิ๊ฟ มาย เอ็น *gga นยู เดอะ ทรู๊ธ ฮีด ฮิท เดอะ รู๊ฟ)
Just heard ya baby’s mama was smoked out, f*ck the drama
(จั๊สท เฮิด ยา เบ๊บี้ มามะ วอส สโม๊ค เอ๊าท , ฟัค เดอะ ดร๊าม่า)
Wanna break my Loc out, smokin blunts
(วอนนา เบร๊ค มาย Loc เอ๊าท , สโมกิน บลันท)
Gettin drunk off that Tanqueray gin
(เกดดิน ดรั๊งค ออฟฟ แดท แทงเคอเรย์ จิน)
Bout to break my n*gga out the f*ckin pen
(เบาท ทู เบร๊ค มาย เอ็น *gga เอ๊าท เดอะ ฟัคin เพ็น)
Mama raised a hellrazor, uhh, yeah
(มามะ เร้ส อะ hellrazor , อา , เย่)
C’mon, uhh, mama raised a hellrazor
(ซีมอน , อา , มามะ เร้ส อะ hellrazor)
Uhh, dear Lord can ya feel me, stress gettin major
(อา , เดียร์ หลอร์ด แคน ยา ฟีล มี , สเทรสส เกดดิน เม๊เจ้อร์)
[Lord be my savior, unnh]
([ หลอร์ด บี มาย เซฝเยอะ , unnh ])

[Chorus: Stretch]
([ ค๊อรัส : สเทร๊ทช ])

Mama raised a hellrazor, stress gettin major
(มามะ เร้ส อะ hellrazor , สเทรสส เกดดิน เม๊เจ้อร์)
Lord be my savior, unhh
(หลอร์ด บี มาย เซฝเยอะ , unhh)
[repeat 2X]
([ รีพี๊ท 2X ])
Mama raised a hellrazor, stress gettin major
(มามะ เร้ส อะ hellrazor , สเทรสส เกดดิน เม๊เจ้อร์)

Dear Lord can ya hear me, it’s just me
(เดียร์ หลอร์ด แคน ยา เฮียร มี , อิทซ จั๊สท มี)
A young n*gga tryin to make it on these rough streets
(อะ ยัง เอ็น *gga ทายอิน ทู เม้ค กิด ออน ฑิส รั๊ฟ สทรีท)
I’m on my knees beggin please come and SAVE ME
(แอม ออน มาย นี เบคกิน พลีซ คัม แอนด์ เซฝ มี)
THE WHOLE WORLD done made a n*gga crazy!
(เดอะ โฮล เวิลด ดัน เมด อะ เอ็น *gga คเรสิ !)
I got my three-five-seven can’t control it
(ไอ ก็อท มาย ทรี ไฟฝ เซเฝ่น แค็นท คอนโทรล อิท)
Screamin die motherf*cker and he’s loaded
(สครีมมิน ดาย motherf*cker แอนด์ อีส โหลด)
Everybody run for cover, I cause sh*t
(เอวี่บอดี้ รัน ฟอร์ โค๊ฝเฝ่อร์ , ไอ ค๊อส ฌะ *ที)
Thug Life motherf*cker, duck quick
(ธัก ไล๊ฟ motherf*cker , ดั๊ค ควิค)
Now am I wrong if I am don’t worry me
(นาว แอ็ม ไอ รอง อิ๊ฟ ฟาย แอ็ม ด้อนท์ ว๊อร์รี่ มี)
Cause do or die gettin high til the bury me
(ค๊อส ดู ออ ดาย เกดดิน ไฮฮ ทิล เดอะ เบ๊อรี่ มี)
Dear Lord if ya hear me, tell me why
(เดียร์ หลอร์ด อิ๊ฟ ยา เฮียร มี , เทลล มี วาย)
Little girl like LaTasha, had to die
(ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล ไล๊ค ลาทาสชา , แฮ็ด ทู ดาย)
She never got to see the bullet, just heard the shot
(ชี เน๊เฝ่อร์ ก็อท ทู ซี เดอะ บัลเล่ , จั๊สท เฮิด เดอะ ฌ็อท)
Her little body couldn’t take it, it shook and dropped
(เฮอ ลิ๊ทเทิ่ล บ๊อดี้ คูดซึ่น เท้ค กิด , อิท ฌุค แอนด์ ดร็อพ)
And when I saw it on the news I see busta girl killin ‘Tasha
(แอนด์ เว็น นาย ซอว์ อิท ออน เดอะ นิว ซาย ซี บัสตร้า เกิร์ล คิลลิน Tasha)
Now I’m screamin f*ck the world, in the end
(นาว แอม สครีมมิน ฟัค เดอะ เวิลด , อิน ดิ เอ็นด)
it’s my friends, that flip-flop
(อิทซ มาย เฟรน , แดท ฟลิพ ฟล็อพ)
Lip-locked on my d*ck when my sh*t drop
(ลิพ ล๊อค ออน มาย ดี *ck เว็น มาย ฌะ *ที ดรอพ)
Thug Life motherf*cker I lick shots
(ธัก ไล๊ฟ motherf*cker ไอ ลิค ฌ็อท)
Every n*gga on my block dropped two cops
(เอ๊เฝอร์รี่ เอ็น *gga ออน มาย บล๊อค ดร็อพ ทู ค็อพ)
Dear Lord can ya hear me, when I die
(เดียร์ หลอร์ด แคน ยา เฮียร มี , เว็น นาย ดาย)
Let a n*gga be strapped, f*cked up, and high
(เล็ท ดา เอ็น *gga บี สแตปชฺ , ฟัคed อั๊พ , แอนด์ ไฮฮ)
with my hands on the trugger, Thug n*gga
(วิธ มาย แฮนด์ ออน เดอะ trugger , ธัก เอ็น *gga)
Stressin like a motherf*ckin drug dealer
(สเตสซิน ไล๊ค เก motherf*ckin ดรัก ดีลเออะ)
And even in the darkest nights, I’m a Thug for Life
(แอนด์ อี๊เฝ่น อิน เดอะ ดาร์คเนท ไน๊ท , แอม มา ธัก ฟอร์ ไล๊ฟ)
I got the heart to fight now
(ไอ ก็อท เดอะ ฮาร์ท ทู ไฟ้ท นาว)
Mama raised a hellraiser why cry
(มามะ เร้ส อะ hellraiser วาย คราย)
That’s just life in the ghetto, do or die
(แด้ท จั๊สท ไล๊ฟ อิน เดอะ เกทโท , ดู ออ ดาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hellrazor คำอ่านไทย 2Pac feat Stretch

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น