เนื้อเพลง Bewitched (Bothered And Bewildered) คำอ่านไทย Barbra Streisand

I’m wild again,
( แอม ไวลด์ อะเกน ,)
Beguiled again
(บิไกล อะเกน)
A simpering,
(อะ simperings ,)
Whimpering child again
(ฮวีมเพอะริง ชายลํดํ อะเกน)
Bewitched, bothered and bewildered
(บิวีช , บ๊อเทร่อรฺ แอนด์ บิวีลเดอะ)
Am I…
(แอ็ม ไอ)
Could not sleep,
(เคิด น็อท สลี๊พ ,)
Would not sleep
(เวิด น็อท สลี๊พ)
Till love came and told me
(ทิลล์ ลัฝ เคม แอนด์ โทลด มี)
I should not sleep
(ไอ เชิด น็อท สลี๊พ)
Bothered and bewildered am I…
(บ๊อเทร่อรฺ แอนด์ บิวีลเดอะ แอ็ม ไอ)
Lost my heart, so what of it?
(ล็อซท มาย ฮาร์ท , โซ ว๊อท อ็อฝ อิท)
He was cold, I agree,
(ฮี วอส โคลด์ , ไอ อะกรี ,)
He can laugh and I love it
(ฮี แคน ล๊าฟ แอนด์ ดาย ลัฝ อิท)
Although the laugh’s on me;
(ออลโทร เดอะ ล๊าฟ ออน มี 😉
I’ll sing to him,
(อิลล ซิง ทู ฮิม ,)
Each spring to him
(อีช สพริง ทู ฮิม)
And long for the day when I’ll cling to him,
(แอนด์ ลอง ฟอร์ เดอะ เดย์ เว็น อิลล คลิ๊ง ทู ฮิม ,)
Bewitched, bothered so bewildered am I…
(บิวีช , บ๊อเทร่อรฺ โซ บิวีลเดอะ แอ็ม ไอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bewitched (Bothered And Bewildered) คำอ่านไทย Barbra Streisand

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น