เนื้อเพลง Dirty คำอ่านไทย TLC

Uh
( อา)
Say what say what [uh uh]
(เซย์ ว๊อท เซย์ ว๊อท [ อา อา ])
-2003
-2003
Uh
(อา)
It don’t get better then this [what]
(อิท ด้อนท์ เก็ท เบ๊ทเท่อร์ เด็น ดิส [ ว๊อท ])

Here I come
(เฮียร ไอ คัม)
Here I come
(เฮียร ไอ คัม)
Here I come [T-Boz]
(เฮียร ไอ คัม [ ที บอส ])
Here I come
(เฮียร ไอ คัม)

A-T-L
(อะ ที แอล)
I’m an Atlanta girl [woo]
(แอม แอน แอทแรนทา เกิร์ล [ วู ])
I’ve been born and raised
(แอฝ บีน บอน แอนด์ เร้ส)
To come and rock ya world
(ทู คัม แอนด์ ร๊อค ยา เวิลด)
I don’t wanna hurt nobody [nobody]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮิร์ท โนบอดี้ [ โนบอดี้ ])
I just came to move your bodies
(ไอ จั๊สท เคม ทู มู๊ฝ ยุร บอดีสฺ)

T – Time to get the place wide up
(ที ไทม์ ทู เก็ท เดอะ เพลส ไวด์ อั๊พ)
L – Rest well until we all meet up
(แอล เรสท เวลล อันทิล วี ออล มี๊ท อั๊พ)
C – Come on and get the speakers boomin’
(ซี คัมมอน แอนด์ เก็ท เดอะ ซพีคเออะ บูมิน)
Stop what you’re doin’
(สท๊อพ ว๊อท ยัวร์ โดย)
‘Cause we’re about to ruin [come on]
(ค๊อส เวอ อะเบ๊าท ทู รูอิน [ คัมมอน ])

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Uh oh uh oh
(อา โอ อา โอ)
Move to the right now [uh oh uh oh]
(มู๊ฝ ทู เดอะ ไร๊ท นาว [ อา โอ อา โอ ])
Move to the left now [uh oh uh oh]
(มู๊ฝ ทู เดอะ เล๊ฟท นาว [ อา โอ อา โอ ])
Stand real still now [uh oh uh oh]
(สแทนด์ เรียล สทิลล นาว [ อา โอ อา โอ ])
Now break it down [uh oh uh oh]
(นาว เบร๊ค อิท เดาน [ อา โอ อา โอ ])
Break it down [uh oh uh oh]
(เบร๊ค อิท เดาน [ อา โอ อา โอ ])
Break it down [uh oh uh oh]
(เบร๊ค อิท เดาน [ อา โอ อา โอ ])
Move to the right now [uh oh uh oh]
(มู๊ฝ ทู เดอะ ไร๊ท นาว [ อา โอ อา โอ ])
Move to the left now [uh oh uh oh]
(มู๊ฝ ทู เดอะ เล๊ฟท นาว [ อา โอ อา โอ ])
Stand real still now [uh oh uh oh]
(สแทนด์ เรียล สทิลล นาว [ อา โอ อา โอ ])
Now break it down [uh oh uh oh]
(นาว เบร๊ค อิท เดาน [ อา โอ อา โอ ])
Break it down [uh oh uh oh]
(เบร๊ค อิท เดาน [ อา โอ อา โอ ])
Break it down
(เบร๊ค อิท เดาน)

Ohhh dirty
(โอ้ เดอทิ)

Dirty dirty
(เดอทิ เดอทิ)
Where the South is
(แวร์ เดอะ เซ๊าธ อีส)
I been waitin’ on Tim to bring the beat in [uh huh]
(ไอ บีน เว๊ทดิน ออน ทิม ทู บริง เดอะ บีท อิน [ อา ฮู ])
TLC the club’s shakin’
(TLC เดอะ คลับ เชคกิน)
Bounce to the ounce
(เบ๊าสฺ ทู ดิ อันซ)
Like a lot of baby makin’
(ไล๊ค เก ล็อท อ็อฝ เบ๊บี้ เมกิน)

A – Already sweatin’ from the music
(อะ ออลเร๊ดี้ สเวเดน ฟรอม เดอะ มิ๊วสิค)
T – Too many drinks don’t abuse it
(ที ทู เมนอิ ดริ๊งค ด้อนท์ อะบิ๊วส อิท)
L – Let the folks outside in
(แอล เล็ท เดอะ โฟล้ค เอ๊าทไซ้ด อิน)
Come on on [come on]
(คัมมอน ออน [ คัมมอน ])

Chorus
(ค๊อรัส)

Yo Missy
(โย มีซซิ)
TLC is forever [yeah]
(TLC อีส ฟอเร๊เฝ่อร [ เย่ ])
So when you come up in this club here [what]
(โซ เว็น ยู คัม อั๊พ อิน ดิส คลับ เฮียร [ ว๊อท ])
Get your back up off the wall
(เก็ท ยุร แบ็ค อั๊พ ออฟฟ เดอะ วอลล์)

Yo Missy [yeah]
(โย มีซซิ [ เย่ ])
Left Eye would want us to break it down
(เล๊ฟท อาย เวิด ว้อนท อัซ ทู เบร๊ค อิท เดาน)
Break it
(เบร๊ค อิท)
Break it down like this [like this, like this]
(เบร๊ค อิท เดาน ไล๊ค ดิส [ ไล๊ค ดิส , ไล๊ค ดิส ])
Say what
(เซย์ ว๊อท)
Come on now
(คัมมอน นาว)

Bridge:
(บริดจ :)
If you’re dancin’
(อิ๊ฟ ยัวร์ แดนซิน)
And you’re sweatin’ [yeah]
(แอนด์ ยัวร์ สเวเดน [ เย่ ])
Drippin’ wet from your neck to your chest is [aahh]
(ดริพปิน เว๊ท ฟรอม ยุร เน็ค ทู ยุร เชสทํ อีส [ aahh ])
Cause we’re pumpin’
(ค๊อส เวอ พัมปิน)
We keep it jumpin’ [what’d ya say]
(วี คี๊พ อิท จัมปิน [ เหวิด ยา เซย์ ])
TLC is bringin’ heat you gotta love this [bring the beat now]
(TLC อีส บริงอิน ฮีท ยู กอททะ ลัฝ ดิส [ บริง เดอะ บีท นาว ])
If you’re dancin’
(อิ๊ฟ ยัวร์ แดนซิน)
And you’re sweatin’ [ahhh girl]
(แอนด์ ยัวร์ สเวเดน [ อาห์ เกิร์ล ])
Drippin’ wet from your neck to your chest is [oohh]
(ดริพปิน เว๊ท ฟรอม ยุร เน็ค ทู ยุร เชสทํ อีส [ อู ])
Cause we’re pumpin’
(ค๊อส เวอ พัมปิน)
We keep it jumpin’ [ahh]
(วี คี๊พ อิท จัมปิน [ อา ])
TLC is bringin’ heat you gotta love this
(TLC อีส บริงอิน ฮีท ยู กอททะ ลัฝ ดิส)

Oh Oh Oh [oh]
(โอ โอ โอ [ โอ ])
That’s right baby we dirty [yeah]
(แด้ท ไร๊ท เบ๊บี้ วี เดอทิ [ เย่ ])
Oh Oh Oh [oh]
(โอ โอ โอ [ โอ ])
TLC we gon’ be right here [oooh]
(TLC วี ก็อน บี ไร๊ท เฮียร [ อู้ ])
Oh Oh Oh [yeah]
(โอ โอ โอ [ เย่ ])
We keep it crunk somebody [come on]
(วี คี๊พ อิท ครัก ซัมบอดี้ [ คัมมอน ])
Oh Oh Oh [oh]
(โอ โอ โอ [ โอ ])

Shhhhh….
(Shhhhh)
Left Eye gets a moment of silence [woo]
(เล๊ฟท อาย เก็ท ซา โม๊เม้นท อ็อฝ ไซเล็นซ [ วู ])

Uh [yeah]
(อา [ เย่ ])
Break it down now
(เบร๊ค อิท เดาน นาว)
One more time now
(วัน โม ไทม์ นาว)
Say what say what
(เซย์ ว๊อท เซย์ ว๊อท)
Come on
(คัมมอน)

A – Woo I like that
(อะ วู ไอ ไล๊ค แดท)
T – Uh a little louder
(ที อา อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลาวเดอ)
L – What come on
(แอล ว๊อท คัมมอน)
A-T-L
(อะ ที แอล)
A-T-L
(อะ ที แอล)
A-T
(อะ ที)
A – What
(อะ ว๊อท)
T – Woo alright now
(ที วู ออลไร๊ท นาว)
L – Woo go and flip it up
(แอล วู โก แอนด์ ฟลิพ อิท อั๊พ)

Alright
(ออลไร๊ท)
Flip it up
(ฟลิพ อิท อั๊พ)
Flip it up now
(ฟลิพ อิท อั๊พ นาว)

T – Yeah say what [what what]
(ที เย่ เซย์ ว๊อท [ ว๊อท ว๊อท ])
L – Come on break it down now
(แอล คัมมอน เบร๊ค อิท เดาน นาว)
C – Woo who da girls
(ซี วู ฮู ดา เกิร์ล)

Who da girls
(ฮู ดา เกิร์ล)
Who da girls
(ฮู ดา เกิร์ล)
Who da girls
(ฮู ดา เกิร์ล)

T – What uh
(ที ว๊อท อา)
L – Uh from the Dirty South
(แอล อา ฟรอม เดอะ เดอทิ เซ๊าธ)
C – Uh say what now
(ซี อา เซย์ ว๊อท นาว)
Alright yeah
(ออลไร๊ท เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dirty คำอ่านไทย TLC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น