เนื้อเพลง Make It Hot คำอ่านไทย LL Cool J

Intro:
( อินโทร :)

Aha , y’nahmean?
(อะฮา , ynahmean)
Word up, just wanna bring em to it real
(เวิร์ด อั๊พ , จั๊สท วอนนา บริง เอ็ม ทู อิท เรียล)
Real rugged like, uhh, man
(เรียล รักกิด ไล๊ค , อา , แมน)
Make me feel like I’m method out and all that, y’nahmean?
(เม้ค มี ฟีล ไล๊ค แอม เม๊ธถอท เอ๊าท แอนด์ ออล แดท , ynahmean)
Go diggin, uhh check it
(โก ดิคกิน , อา เช็ค อิท)

I bring the b*tter, huh
(ไอ บริง เดอะ บี *tter , ฮู)
Make you wanna creep up on one another, huh
(เม้ค ยู วอนนา ครีพ อั๊พ ออน วัน อะน๊าเทร่อร์ , ฮู)
I’m mad sharp like a box cutter, huh
(แอม แม้ด ชาร์พ ไล๊ค เก บ๊อกซฺ คัทเทอะ , ฮู)
I got the fam rollin like brothers, huh
(ไอ ก็อท เดอะ แฟม โรลลิน ไล๊ค บร๊าเท่อรํ , ฮู)
We in the mecca, Moey, rollie glistenin
(วี อิน เดอะ เมกคา , Moey , rollie กิ๊ดซืนิน)
Rainin on n*ggas so bad they think it’s drizzlin
(เรนนิน ออน เอ็น *ggas โซ แบ้ด เด ทริ๊งค อิทซ drizzlin)
Ground zero funk track it’s mega
(กราวนด์ ซี๊โร่ ฟังค แทร็ค อิทซ เมกอะ)
Doin wild damage to your arm, legga legga
(โดย ไวลด์ แด๊เหมจ ทู ยุร อาร์ม , legga legga)
Who’s that? The bawla, the player, the mister with the techniques
(ฮู แดท เดอะ bawla , เดอะ เพย์เยอร์ , เดอะ มิ๊สเทอร์ วิธ เดอะ เท็คนีค)
pumpin blends, creepin up the backstreets
(พัมปิน เบลนดฺ , คลีพปิน อั๊พ เดอะ แบคสตีท)
Throw your rocks up high and let em gleam
(โธรว์ ยุร ร๊อค อั๊พ ไฮฮ แอนด์ เล็ท เอ็ม กลีม)
It’s the Uncle what? Uncle L makes a wild scene
(อิทซ ดิ อั๊งเคิ่ล ว๊อท อั๊งเคิ่ล แอล เม้ค ซา ไวลด์ ซีน)
And I be blowin all the rookies out the frame
(แอนด์ ดาย บี โบลวิน ออล เดอะ รูคอิ เอ๊าท เดอะ เฟรม)
and they be knowin Uncle’s flowin in the game
(แอนด์ เด บี โนว์อิน อั๊งเคิ่ล โฟว์วิน อิน เดอะ เกม)
Queens to uptown I’m gettin down for my crown
(ควีน ทู อั๊พทาวน์ แอม เกดดิน เดาน ฟอร์ มาย คราวน์)
When you see me comin thru just gimme a pound
(เว็น ยู ซี มี คัมอิน ธรู จั๊สท กีมมิ อะ เพานด)
And say….
(แอนด์ เซย์)

Yeah
(เย่)
I’m bout to wet it up, get it up
(แอม เบาท ทู เว๊ท ดิธ อั๊พ , เก็ท ดิธ อั๊พ)
Take a track, drape it in jewels and set it up
(เท้ค เก แทร็ค , ดเรพ อิท อิน จิ๊วเอ็ล แซน เซ็ท ดิธ อั๊พ)
I’m so nasty with mines, I warm it up like raw liquor
(แอม โซ นาซทิ วิธ ไมน์ , ไอ วอร์ม อิท อั๊พ ไล๊ค รอว์ ลิ๊เคว่อร)
Dime pieces throw it at me like a free picker
(ไดม พี๊ซ โธรว์ อิท แอ็ท มี ไล๊ค เก ฟรี picker)
I’m open, I let the funk soak in
(แอม โอ๊เพ่น , ไอ เล็ท เดอะ ฟังค โซค อิน)
I taste like an eighth, ya freeze and start chokin
(ไอ เท๊ซท ไล๊ค แอน เอธ , ยา ฟรีส แอนด์ สท๊าร์ท โชคกิน)
Yeah son I’m all up in ya mix
(เย่ ซัน แอม ออล อั๊พ อิน ยา มิกซ์)
Ya callin in your clique, I’m bawlin wit’cha trick
(ยา คอลลิน อิน ยุร คลีค , แอม บอวลิน วิทชา ทริ๊ค)
Golden rocks fallin off my neck and wrists
(โกลเด็น ร๊อค แฟลลิน ออฟฟ มาย เน็ค แอนด์ ริ๊ซท)
When I breeze by, you be groovin in the midst
(เว็น นาย บร๊ซ บาย , ยู บี กรูฝวิน อิน เดอะ มิซท)
of my cycle, every move I make is vital
(อ็อฝ มาย ไซ๊เคิ้ล , เอ๊เฝอร์รี่ มู๊ฝ ไอ เม้ค อีส ไฝ๊ท่อล)
Crucial, official, brothers sayin ” L we miss you ”
(ครู๊เชี่ยล , อ๊อฟิซเชี่ยล , บร๊าเท่อรํ เซย์อิน ” แอล วี มิซ ยู “)
Much love to all the shooby doobies and cliques
(มัช ลัฝ ทู ออล เดอะ ชูบี doobies แซน คลีค)
While you’re bawlin in the coupe you know I had to get the six
(ไวล์ ยัวร์ บอวลิน อิน เดอะ คูเพ ยู โนว์ ไอ แฮ็ด ทู เก็ท เดอะ ซิกซ์)
Get your swerve on boo, chill wit me
(เก็ท ยุร ซเวิฝ ออน บู , ชิล วิท มี)
Get me, I want the CREAM, baby hit me
(เก็ท มี , ไอ ว้อนท เดอะ ครีม , เบ๊บี้ ฮิท มี)

Now take it to the bridge
(นาว เท้ค กิด ทู เดอะ บริดจ)

Bridge:
(บริดจ :)

[Keep it comin baby]
([ คี๊พ อิท คัมอิน เบ๊บี้ ])
[Keep it comin baby]
([ คี๊พ อิท คัมอิน เบ๊บี้ ])
[Keep it comin baby]
([ คี๊พ อิท คัมอิน เบ๊บี้ ])
[Keep it comin baby] Keep on
([ คี๊พ อิท คัมอิน เบ๊บี้ ] คี๊พ ออน)
*repeat x3*
(*รีพี๊ท x3*)

Somebody tell me the way I keep comin up
(ซัมบอดี้ เทลล มี เดอะ เวย์ ไอ คี๊พ คัมอิน อั๊พ)
Funk runnin up and mad spots is blowin up
(ฟังค รูนนิน อั๊พ แอนด์ แม้ด สพอท ซิส โบลวิน อั๊พ)
It gets hot when I manifest melodies
(อิท เก็ท ฮอท เว็น นาย แม๊นิเฟสท เมโลดีสฺ)
Beatin n*ggas all in their heads, so what you tellin me?
(บีดิน เอ็น *ggas ซอร์ อิน แดร์ เฮด , โซ ว๊อท ยู เทลลิน มี)
Get your drink on, throw you mink on
(เก็ท ยุร ดริ๊งค ออน , โธรว์ ยู มิงค ออน)
Let your head nod, stick it out, that’s what I’m talkin bout
(เล็ท ยุร เฮด น็อด , สทิ๊ค อิท เอ๊าท , แด้ท ว๊อท แอม ทอคกิ่น เบาท)
I got ya deep deep down inside my mixture
(ไอ ก็อท ยา ดี๊พ ดี๊พ เดาน อิ๊นไซด์ มาย มีคซเชอะ)
Swervin curbs, servin as I fixed ya
(Swervin เคิบ , เซิฝวิน แอส ซาย ฟิกซ์ ยา)
Formulated and combinated, the people congregated
(ฟอมิวเลท แอนด์ combinated , เดอะ พี๊เพิ่ล คองกริเกท)
You frontin for nothin, your crew is overrated
(ยู ฟ้อนดิน ฟอร์ นอทติน , ยุร ครู อีส โอเฝอะเรท)
And I’ma take it on down to the AM
(แอนด์ แอมอา เท้ค กิด ออน เดาน ทู ดิ แอ็ม)
Keep the drama flowin til the party cave in
(คี๊พ เดอะ ดร๊าม่า โฟว์วิน ทิล เดอะ พ๊าร์ที่ เค๊ฝ อิน)
Uhh, I get you open, baby come and get a fix
(อา , ไอ เก็ท ยู โอ๊เพ่น , เบ๊บี้ คัม แอนด์ เก็ท ดา ฟิกซ์)
Yo, that’s word to mother I be droppin mad sh*t
(โย , แด้ท เวิร์ด ทู ม๊าเธ่อร์ ไอ บี ดรอพปิน แม้ด ฌะ *ที)
Let’s organise, bounce together for real son
(เล็ท organise , เบ๊าสฺ ทูเก๊ทเธ่อร์ ฟอร์ เรียล ซัน)
Trick a little though, sip a little Moe, peace one
(ทริ๊ค กา ลิ๊ทเทิ่ล โธ , ซิพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม , พี๊ซ วัน)

Outro:
(เอ๊าโต :)

[Keep it comin baby] Keep it goin baby
([ คี๊พ อิท คัมอิน เบ๊บี้ ] คี๊พ อิท โกอิน เบ๊บี้)
[Keep it comin baby] Keep it goin baby
([ คี๊พ อิท คัมอิน เบ๊บี้ ] คี๊พ อิท โกอิน เบ๊บี้)
[Keep it comin baby] Keep it goin baby
([ คี๊พ อิท คัมอิน เบ๊บี้ ] คี๊พ อิท โกอิน เบ๊บี้)
[Keep it comin baby] Keep on
([ คี๊พ อิท คัมอิน เบ๊บี้ ] คี๊พ ออน)
*repeat x4*
(*รีพี๊ท x4*)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Make It Hot คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น