เนื้อเพลง Maybe I Won’t Look Back คำอ่านไทย Stacie Orrico

I woke up from dreaming
( ไอ โวค อั๊พ ฟรอม ดรีมมิง)
I returned a call from a friend of mine, she sounded really lonely
(ไอ รีเทิร์น อะ คอลลํ ฟรอม มา เฟรน อ็อฝ ไมน์ , ชี ซาวน์ด ริแอ็ลลิ โลนลิ)
But I had somewhere to be
(บั๊ท ไอ แฮ็ด ซัมแวร์ ทู บี)
I said I’ll call you later
(ไอ เซ็ด อิลล คอลลํ ยู เลทเออะ)
‘Cause I really need to go, I can’t be late, she’ll be okay, this is important
(ค๊อส ไอ ริแอ็ลลิ นี๊ด ทู โก , ไอ แค็นท บี เหลท , เชลล์ บี โอเค , ดิส ซิส อิมพอแท็นท)
Then I forgot completely
(เด็น นาย เฟาะกอท ค็อมพลีทลี)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
You can be who you choose to be
(ยู แคน บี ฮู ยู ชู๊ส ทู บี)
But whether you do, or whether you don’t
(บั๊ท ฮเวทเออะ ยู ดู , ออ ฮเวทเออะ ยู ด้อนท์)
Depends on your priority
(ดีเพ็นดํ ออน ยุร พไรออริทิ)
And I know that it’s not easy
(แอนด์ ดาย โนว์ แดท อิทซ น็อท อีสอิ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I’m looking for the peace to find some sleep tonight
(แอม ลุคอิง ฟอร์ เดอะ พี๊ซ ทู ไฟนด์ ซัม สลี๊พ ทูไน๊ท)
‘Cause I’m
(ค๊อส แอม)
Not very proud of the way I have lived today
(น็อท เฝ๊รี่ พเราด อ็อฝ เดอะ เวย์ ไอ แฮ็ฝ ไล้ฝ ทูเดย์)
But if I choose to
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย ชู๊ส ทู)
Follow Him along the way
(ฟ๊อลโล่ว ฮิม อะลอง เดอะ เวย์)
Then maybe I won’t look back
(เด็น เมบี ไอ ว็อนท ลุ๊ค แบ็ค)
Feel like time is gonna pass me by
(ฟีล ไล๊ค ไทม์ อีส กอนนะ เพซ มี บาย)
Then maybe I won’t look back
(เด็น เมบี ไอ ว็อนท ลุ๊ค แบ็ค)

[Bridge 2:]
([ บริดจ 2 : ])
On those days I could of said something
(ออน โฑส เดย์ ซาย เคิด อ็อฝ เซ็ด ซัมติง)
In those times when help was needed I was busy
(อิน โฑส ไทม์ เว็น เฮ้ลพ วอส นี๊ด ดาย วอส บี๊ซี่)
I was within the words to see the moment is good
(ไอ วอส วิธอิน เดอะ เวิร์ด ทู ซี เดอะ โม๊เม้นท อีส กู๊ด)
In some way I could have been something
(อิน ซัม เวย์ ไอ เคิด แฮ็ฝ บีน ซัมติง)
I thought I was done with a simple smile, but I was selfish
(ไอ ธอท ไอ วอส ดัน วิธ อะ ซิ๊มเพิ่ล สไมล์ , บั๊ท ไอ วอส เซลฟิส)
But if I change my heart today, tomorrow it may be okay
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย เช้งจํ มาย ฮาร์ท ทูเดย์ , ทูม๊อโร่ว อิท เมย์ บี โอเค)
And maybe I won’t look back
(แอนด์ เมบี ไอ ว็อนท ลุ๊ค แบ็ค)

I woke up from a nightmare
(ไอ โวค อั๊พ ฟรอม มา ไนท์แมร์)
Where I was talking down this street, invisible and no one else could see me
(แวร์ ไอ วอส ทอคอิง เดาน ดิส สทรีท , อินฝิ๊ซิเบิ้ล แอนด์ โน วัน เอ๊ลส เคิด ซี มี)
All my chances were gone
(ออล มาย แช้นซํ เวอ กอน)
I can’t get your attention
(ไอ แค็นท เก็ท ยุร แอ็ทเทนฌัน)
I’ve had many things to say, but never tried, afraid you wouldn’t listen
(แอฝ แฮ็ด เมนอิ ทริง ทู เซย์ , บั๊ท เน๊เฝ่อร์ ทไร , อะเฟรด ยู วูดดึ่น ลิ๊สซึ่น)
Should of done it all differently
(เชิด อ็อฝ ดัน อิท ดอร์ ดีฟเฟอะเร็นทลิ)

[Bridge]
([ บริดจ ])
You can be who you choose to be
(ยู แคน บี ฮู ยู ชู๊ส ทู บี)
But whether you do, or whether you don’t
(บั๊ท ฮเวทเออะ ยู ดู , ออ ฮเวทเออะ ยู ด้อนท์)
Depends on your priority
(ดีเพ็นดํ ออน ยุร พไรออริทิ)
Lord help me to choose wisely
(หลอร์ด เฮ้ลพ มี ทู ชู๊ส ไวสลิ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’m looking for the peace to find some sleep tonight
(แอม ลุคอิง ฟอร์ เดอะ พี๊ซ ทู ไฟนด์ ซัม สลี๊พ ทูไน๊ท)
‘Cause I’m
(ค๊อส แอม)
Not very proud of the way I have lived today
(น็อท เฝ๊รี่ พเราด อ็อฝ เดอะ เวย์ ไอ แฮ็ฝ ไล้ฝ ทูเดย์)
But if I choose to
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย ชู๊ส ทู)
Follow Him along the way
(ฟ๊อลโล่ว ฮิม อะลอง เดอะ เวย์)
Then maybe I won’t look back
(เด็น เมบี ไอ ว็อนท ลุ๊ค แบ็ค)
Feel like time is gonna pass me by
(ฟีล ไล๊ค ไทม์ อีส กอนนะ เพซ มี บาย)
Then maybe I won’t look back
(เด็น เมบี ไอ ว็อนท ลุ๊ค แบ็ค)

[Bridge 2]
([ บริดจ 2 ])
On those days I could of said something
(ออน โฑส เดย์ ซาย เคิด อ็อฝ เซ็ด ซัมติง)
In those times when help was needed I was busy
(อิน โฑส ไทม์ เว็น เฮ้ลพ วอส นี๊ด ดาย วอส บี๊ซี่)
I was within the words to see the moment is good
(ไอ วอส วิธอิน เดอะ เวิร์ด ทู ซี เดอะ โม๊เม้นท อีส กู๊ด)
In some way I could have been something
(อิน ซัม เวย์ ไอ เคิด แฮ็ฝ บีน ซัมติง)
I thought I was done with a simple smile, but I was selfish
(ไอ ธอท ไอ วอส ดัน วิธ อะ ซิ๊มเพิ่ล สไมล์ , บั๊ท ไอ วอส เซลฟิส)
But if I change my heart today, tomorrow it may be okay
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย เช้งจํ มาย ฮาร์ท ทูเดย์ , ทูม๊อโร่ว อิท เมย์ บี โอเค)
And maybe I won’t look back
(แอนด์ เมบี ไอ ว็อนท ลุ๊ค แบ็ค)

[Rap:]
([ แร็พ : ])
I can’t hold back, I can’t be shy
(ไอ แค็นท โฮลด์ แบ็ค , ไอ แค็นท บี ชาย)
This is my big chance to be living the life, I gotta
(ดิส ซิส มาย บิ๊ก แช้นซํ ทู บี ลีฝอิง เดอะ ไล๊ฟ , ไอ กอททะ)
Stand up strong and take the ride
(สแทนด์ อั๊พ สทรอง แอนด์ เท้ค เดอะ ไรด์)
Throw all those useless excuses aside
(โธรว์ ออล โฑส ยูสเหลด เอ็กซคิ้วส อะไซ๊ดฺ)
So much to do, I got a lot to say
(โซ มัช ทู ดู , ไอ ก็อท ดา ล็อท ทู เซย์)
I don’t always understand but I’ll gonna follow anyway
(ไอ ด้อนท์ ออลเว อั๊นเด้อรสแทนด บั๊ท อิลล กอนนะ ฟ๊อลโล่ว เอนอิเว)
‘Cause there is a bigger plan, a destiny
(ค๊อส แดร์ อีส ซา บี๊กเกอร์ แพลน , อะ เดซทินิ)
I can’t waste this precious time
(ไอ แค็นท เวซท ดิส พรีเชี๊ยส ไทม์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’m looking for the peace to find some sleep tonight
(แอม ลุคอิง ฟอร์ เดอะ พี๊ซ ทู ไฟนด์ ซัม สลี๊พ ทูไน๊ท)
‘Cause I’m
(ค๊อส แอม)
Not very proud of the way I have lived today
(น็อท เฝ๊รี่ พเราด อ็อฝ เดอะ เวย์ ไอ แฮ็ฝ ไล้ฝ ทูเดย์)
But if I choose to
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย ชู๊ส ทู)
Follow Him along the way
(ฟ๊อลโล่ว ฮิม อะลอง เดอะ เวย์)
Then maybe I won’t look back
(เด็น เมบี ไอ ว็อนท ลุ๊ค แบ็ค)
Feel like time is gonna pass me by
(ฟีล ไล๊ค ไทม์ อีส กอนนะ เพซ มี บาย)
Then maybe I won’t look back
(เด็น เมบี ไอ ว็อนท ลุ๊ค แบ็ค)

[Bridge 2]
([ บริดจ 2 ])
On those days I could of said something
(ออน โฑส เดย์ ซาย เคิด อ็อฝ เซ็ด ซัมติง)
In those times when help was needed I was busy
(อิน โฑส ไทม์ เว็น เฮ้ลพ วอส นี๊ด ดาย วอส บี๊ซี่)
I was within the words to see the moment is good
(ไอ วอส วิธอิน เดอะ เวิร์ด ทู ซี เดอะ โม๊เม้นท อีส กู๊ด)
In some way I could have been something
(อิน ซัม เวย์ ไอ เคิด แฮ็ฝ บีน ซัมติง)
I thought I was done with a simple smile, but I was selfish
(ไอ ธอท ไอ วอส ดัน วิธ อะ ซิ๊มเพิ่ล สไมล์ , บั๊ท ไอ วอส เซลฟิส)
But if I change my heart today, tomorrow it may be okay
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย เช้งจํ มาย ฮาร์ท ทูเดย์ , ทูม๊อโร่ว อิท เมย์ บี โอเค)
And maybe I won’t look back
(แอนด์ เมบี ไอ ว็อนท ลุ๊ค แบ็ค)

Then maybe I won’t look back [x2]
(เด็น เมบี ไอ ว็อนท ลุ๊ค แบ็ค [ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Maybe I Won’t Look Back คำอ่านไทย Stacie Orrico

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น