เนื้อเพลง Check Yo Self คำอ่านไทย Ice Cube feat Das EFX

Yeah! Word is bond!
( เย่ ! เวิร์ด อีส บอนดฺ !)
Das EFX in this yaknowhatI’msayin
(ดาด EFX อิน ดิส yaknowhatImsayin)
Straight from the sewer, word is bond!
(สเทร๊ท ฟรอม เดอะ ซยูเออะ , เวิร์ด อีส บอนดฺ !)
Yeah! Yah! Ah-yeah! We doin this with my n*gga
(เย่ ! ยา ! อา เย่ ! วี โดย ดิส วิธ มาย เอ็น *gga)
Where my n*gga? Ice Cube in the motherf*cker
(แวร์ มาย เอ็น *gga ไอ๊ซ์ คิ้วบํ อิน เดอะ motherf*cker)
Word is bond! [Yeah!]
(เวิร์ด อีส บอนดฺ ! [ เย่ ! ])

[Verse One: Ice Cube]
([ เฝิซ วัน : ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])

You better check yo self before you wreck yo self
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เช็ค โย เซลฟ์ บีฟอร์ ยู เร๊ค โย เซลฟ์)
Cos I’m bad for your health, I come real stealth
(คอซ แอม แบ้ด ฟอร์ ยุร เฮ็ลธ , ไอ คัม เรียล ซเท็ลธ)
Droppin bombs on ya moms, f*ck car alarms
(ดรอพปิน บอมบฺ ออน ยา มัม , ฟัค คารํ อะลาร์ม)
Doin foul crime, I’m that n*gga wit’cha Alpine
(โดย เฟาล ไคร์ม , แอม แดท เอ็น *gga วิทชา แอลไพน)
Sold it for a six-o, always let tricks know
(โซลด ดิท ฟอร์ รา ซิกซ์ โอ , ออลเว เล็ท ทริ๊ค โนว์)
And friends know, we got the indo
(แอนด์ เฟรน โนว์ , วี ก็อท ดิ อีนโดะ)
No I’m not a s*cker, sittin in a House of Pain
(โน แอม น็อท ดา เอส *cker , ซิทดิน อิน อะ เฮ้าส อ็อฝ เพน)
And no I’m not the butler, I’ll cut ya [Uh!]
(แอนด์ โน แอม น็อท เดอะ บัทเลอะ , อิลล คัท ยา [ อา ! ])
Headb*tt ya, you say you can’t touch this
(Headb*tt ยา , ยู เซย์ ยู แค็นท ทั๊ช ดิส)
And I wouldn’t touch ya, in fact motherf*ck ya
(แอนด์ ดาย วูดดึ่น ทั๊ช ยา , อิน แฟคท motherf*ck ยา)
Here to let you know boy, oh boy
(เฮียร ทู เล็ท ยู โนว์ บอย , โอ บอย)
I make dough but don’t call me DoughBoy
(ไอ เม้ค โด บั๊ท ด้อนท์ คอลลํ มี DoughBoy)
This ain’t no f*ckin motion picture
(ดิส เอน โน ฟัคin โมฌัน พิ๊คเจ้อร์)
A guy or b*tch-a, I’ll get wit’cha
(อะ กาย ออ บี *tch อะ , อิลล เก็ท วิทชา)
And hit ya, takin that yack to the neck
(แอนด์ ฮิท ยา , ทอคกิ่น แดท yack ทู เดอะ เน็ค)
So you better run a check
(โซ ยู เบ๊ทเท่อร์ รัน อะ เช็ค)

[Chorus One: Das EFX and Ice Cube]
([ ค๊อรัส วัน : ดาด EFX แอนด์ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])

[Das] So come on and chickity-check yo self before you wreck yo self
([ ดาด ] โซ คัมมอน แอนด์ ชิกคีดี้ เช็ค โย เซลฟ์ บีฟอร์ ยู เร๊ค โย เซลฟ์)
Chickity-check yo self before you wreck yo self
(ชิกคีดี้ เช็ค โย เซลฟ์ บีฟอร์ ยู เร๊ค โย เซลฟ์)
Yeah, come on and check yo self before you wreck yo self
(เย่ , คัมมอน แอนด์ เช็ค โย เซลฟ์ บีฟอร์ ยู เร๊ค โย เซลฟ์)
[Ice] Cause shotgun bullets are bad for your health
([ ไอ๊ซ์ ] ค๊อส ชอทกัน บัลเล่ แซร์ แบ้ด ฟอร์ ยุร เฮ็ลธ)

[Hook: Das EFX]
([ ฮุ๊ค : ดาด EFX ])

Mic-mic-microphone check [One, two! Check it!]
(ไมคะ ไมคะ ไมคโระโฟน เช็ค [ วัน , ทู ! เช็ค อิท ! ])
[repeat 2X]
([ รีพี๊ท 2X ])

[Verse Two: Ice Cube]
([ เฝิซ ทู : ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])

Tricks wanna step to Cube and then they get played
(ทริ๊ค วอนนา สเท็พ ทู คิ้วบํ แอนด์ เด็น เด เก็ท เพลย์)
Cause they b*tchmade pullin out a switchblade
(ค๊อส เด บี *tchmade พลูลิน เอ๊าท ดา switchblade)
That’s kinda trifle, caise that’s a knife-o
(แด้ท กินดา trifle , caise แด้ท ซา ไน๊ฟ โอ)
AK-47, assault rifle
(AK 47 , แอสซั๊ลท ไร๊เฟิ่ล)
Hold the fifty, I’m nifty, pow
(โฮลด์ เดอะ ฟีฟทิ , แอม นีฟทิ , พาว)
I gotta new style, ” WATCH OUT NOW! ”
(ไอ กอททะ นิว สไทล์ , ” ว๊อทช เอ๊าท นาว ! “)
I hate motherf*ckers claimin that they foldin bank
(ไอ เฮท motherf*ckers คลีมมิน แดท เด foldin แบ๊งค)
But steady talkin sh*t in the holding tank
(บั๊ท สเท๊ดี้ ทอคกิ่น ฌะ *ที อิน เดอะ โฮลดิง แท๊งค)
First you wanna step to me
(เฟิร์สท ยู วอนนา สเท็พ ทู มี)
Now your ass screamin for the deputy
(นาว ยุร อาซ สครีมมิน ฟอร์ เดอะ เดพอิวทิ)
They send you to Charlie-Baker-Denver row
(เด เซ็นด ยู ทู ชาร์ริ เบคเออะ แดนเวอร์ โรว์)
Now they runnin up in ya slow
(นาว เด รูนนิน อั๊พ อิน ยา สโลว์)
You’re gone, used to be the Don Juan [Check that sh*t out!]
(ยัวร์ กอน , ยู๊ส ทู บี เดอะ ด็อน วอน [ เช็ค แดท ฌะ *ที เอ๊าท ! ])
Now your name is just Twan
(นาว ยุร เนม อีส จั๊สท Twan)
Switch it, snap it, rollin your eyes and neck
(สวิทช์ อิท , ซแน็พ อิท , โรลลิน ยุร อาย แซน เน็ค)
You better run a check
(ยู เบ๊ทเท่อร์ รัน อะ เช็ค)

[Chorus Two: Das EFX and Ice Cube]
([ ค๊อรัส ทู : ดาด EFX แอนด์ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])

[Das] So chickity-check yo self before you wreck yo self
([ ดาด ] โซ ชิกคีดี้ เช็ค โย เซลฟ์ บีฟอร์ ยู เร๊ค โย เซลฟ์)
Come on and check yo self before you wrickity-wreck yo self
(คัมมอน แอนด์ เช็ค โย เซลฟ์ บีฟอร์ ยู wrickity เร๊ค โย เซลฟ์)
So chickity-check yo self before you wreck yo self
(โซ ชิกคีดี้ เช็ค โย เซลฟ์ บีฟอร์ ยู เร๊ค โย เซลฟ์)
[Ice] Cause big d*cks up yo ass is bad for yo health
([ ไอ๊ซ์ ] ค๊อส บิ๊ก ดี *cks อั๊พ โย อาซ ซิส แบ้ด ฟอร์ โย เฮ็ลธ)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

[Verse Three: Ice Cube]
([ เฝิซ ทรี : ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])

If you’re foul, you better run a make on that license plate
(อิ๊ฟ ยัวร์ เฟาล , ยู เบ๊ทเท่อร์ รัน อะ เม้ค ออน แดท ไลเซ็นซ เพล๊ท)
You coulda had a V8
(ยู คอดา แฮ็ด อะ V8)
Instead of a tre-eight slug to the cranium [POOOOOW!]
(อินสเท๊ด อ็อฝ อะ tre เอท ซลัก ทู เดอะ คเรเนียม [ POOOOOW ! ])
I got six and I’m aimin em
(ไอ ก็อท ซิกซ์ แอนด์ แอม เอมิน เอ็ม)
Will I shoot or keep you guessin
(วิล ไอ ชู๊ท ออ คี๊พ ยู เกสซิน)
Cause f*ck you and that sh*t ya stressin
(ค๊อส ฟัค ยู แอนด์ แดท ฌะ *ที ยา สเตสซิน)
B*tch, get off the wood, you’re no good
(บี *tch , เก็ท ออฟฟ เดอะ วู๊ด , ยัวร์ โน กู๊ด)
There goes the neighbourhood hooker [Sl*t!]
(แดร์ โกซ เดอะ เนเบอะฮุด ฮุคเคอ [ Sl*ที ! ])
Go ahead and keep your drawers
(โก อะเฮด แอนด์ คี๊พ ยุร ดรอเออะ)
Givin up the claps and who needs applause
(กีฝอิน อั๊พ เดอะ คแล็พ แซน ฮู นี๊ด แอ็พลอส)
At a time like this, pop the coochie and ya dead
(แอ็ท ดา ไทม์ ไล๊ค ดิส , พ็อพ เดอะ คู๊ดฉี่ แอนด์ ยา เด้ด)
The b*tch is a Miami Hurricane hit
(เดอะ บี *tch อีส ซา มายเอมอี เฮอริเคน ฮิท)
Sprung, n*ggaz call her ‘Lips and Lungs’
(ซพรัง , เอ็น *ggaz คอลลํ เฮอ ลิพ แซน ลัง)
Nappy dugout, get the f*ck out
(แนพพิ dugout , เก็ท เดอะ ฟัค เอ๊าท)
Cause women like you gets no respect
(ค๊อส วีมเอิน ไล๊ค ยู เก็ท โน เรสเพ๊คท)
B*tch, you better run a check
(บี *tch , ยู เบ๊ทเท่อร์ รัน อะ เช็ค)

[Chorus Three: Das EFX and Ice Cube]
([ ค๊อรัส ทรี : ดาด EFX แอนด์ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])

[Das] So chickity-check yo self before you wreck yo self
([ ดาด ] โซ ชิกคีดี้ เช็ค โย เซลฟ์ บีฟอร์ ยู เร๊ค โย เซลฟ์)
So chickity-check yo self before you wreck yo self
(โซ ชิกคีดี้ เช็ค โย เซลฟ์ บีฟอร์ ยู เร๊ค โย เซลฟ์)
Come on and check yo self before you wrickity-wreck yo self
(คัมมอน แอนด์ เช็ค โย เซลฟ์ บีฟอร์ ยู wrickity เร๊ค โย เซลฟ์)
[Ice] Cause b*tches like you is bad for my health
([ ไอ๊ซ์ ] ค๊อส บี *tches ไล๊ค ยู อีส แบ้ด ฟอร์ มาย เฮ็ลธ)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

[Chorus Three]
([ ค๊อรัส ทรี ])

[Hook 3X]
([ ฮุ๊ค 3X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Check Yo Self คำอ่านไทย Ice Cube feat Das EFX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น