เนื้อเพลง Step into my life คำอ่านไทย Incognito

[J.P. Maunick/P. Hinds/R. Bull]
( [ เจ พี Maunick/พี ไฮนด /อาร์ บูลล ])

Ba da dwee ba dibbe da dwee
(บา ดา dwee บา dibbe ดา dwee)
Ba da dwee ba dibbe da dwee
(บา ดา dwee บา dibbe ดา dwee)
Skibi be di dibbi de dwea
(Skibi บี ได dibbi ดี dwea)

Birds are singing
(เบิร์ด แซร์ ซิงกิง)
Early morning melody floating
(เอ๊อรํลี่ ม๊อร์นิ่ง เมลโอะดิ ฟโลทอิง)
My heart is calling
(มาย ฮาร์ท อีส คอลลิง)
Wanting you needing you
(วอนทิง ยู นี๊ดดิง ยู)
Ba da dwee ba dibbe da dwee
(บา ดา dwee บา dibbe ดา dwee)

Cool and brezzy [Dibi de di dibbi de dwea]
(คูล แอนด์ brezzy [ Dibi ดี ได dibbi ดี dwea ])
Blue horizons in my mind flowing [Ba da dwee ba dibbe da dwee]
(บลู ฮอไร๊ซั่น ซิน มาย ไมนด์ ฟโลอิง [ บา ดา dwee บา dibbe ดา dwee ])
Slowly moving [Skibi be di dibbi de dwea]
(ซโลลิ มูฝอิง [ Skibi บี ได dibbi ดี dwea ])
Like shifting sand through my hair
(ไล๊ค เชฟติง แซนด์ ทรู มาย แฮร์)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Closer
(โคลเซอร์)
Step into my life
(สเท็พ อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ)
Move closer
(มู๊ฝ โคลเซอร์)
Step into my life
(สเท็พ อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ)

Don’t go changing
(ด้อนท์ โก เช้งจิ้นส)
This warm and melow move your giving
(ดิส วอร์ม แอนด์ melow มู๊ฝ ยุร กีฝวิง)
I am so excited
(ไอ แอ็ม โซ เอ็กไซ๊ทํ)
Holding you a dream come true [A dream come true yea]
(โฮลดิง ยู อะ ดรีม คัม ทรู [ อะ ดรีม คัม ทรู เย ])
Ba da dwee ba dibbe da dwee
(บา ดา dwee บา dibbe ดา dwee)

My world is spinning [Skibi be di dibbi de dwea]
(มาย เวิลด อีส สปินนิ่ง [ Skibi บี ได dibbi ดี dwea ])
I see visions in my mind unfolding [Ba da dwee ba dibbe da dwee]
(ไอ ซี ฝิ๊ชั่น ซิน มาย ไมนด์ อันโฟลดิง [ บา ดา dwee บา dibbe ดา dwee ])
Freely falling [Skibi be di dibbi de dwea]
(ฟรีลิ ฟ๊อลิง [ Skibi บี ได dibbi ดี dwea ])
Like shifting sand through my hair
(ไล๊ค เชฟติง แซนด์ ทรู มาย แฮร์)

Closer
(โคลเซอร์)
Step into my life
(สเท็พ อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ)
Move closer
(มู๊ฝ โคลเซอร์)
Step into my life [Step into my life]
(สเท็พ อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ [ สเท็พ อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ ])
Step into my life
(สเท็พ อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ)

Ba da dwee ba dibbe da dwee
(บา ดา dwee บา dibbe ดา dwee)
Da doobee dea dwee
(ดา doobee dea dwee)
Skibi be di dibbi de dwea
(Skibi บี ได dibbi ดี dwea)

Closer
(โคลเซอร์)
Step into my life
(สเท็พ อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ)
Move closer
(มู๊ฝ โคลเซอร์)
Step into my life
(สเท็พ อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ)
Step into my life [Shwbee dwee be dibbi de dwea]
(สเท็พ อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ [ Shwbee dwee บี dibbi ดี dwea ])

Shdib be dibbi de de dwea
(Shdib บี dibbi ดี ดี dwea)
De di d d daw d daw da
(ดี ได ดี ดี daw ดี daw ดา)

Closer
(โคลเซอร์)
Step into my life
(สเท็พ อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ)
Move closer [Hey]
(มู๊ฝ โคลเซอร์ [ เฮ ])
Step into my life [Step on Step on Step on Ohhhh]
(สเท็พ อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ [ สเท็พ ออน สเท็พ ออน สเท็พ ออน โอ้ ])
Closer [Bada dwee be dibbi de dwea]
(โคลเซอร์ [ บาดา dwee บี dibbi ดี dwea ])
Step into my life [Bada dwee be dibbi de dwea]
(สเท็พ อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ [ บาดา dwee บี dibbi ดี dwea ])
Move closer [Bada dwee be dibbi de dwea]
(มู๊ฝ โคลเซอร์ [ บาดา dwee บี dibbi ดี dwea ])
Step into my life [Shwbee dwee be dibbi de dwea]
(สเท็พ อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ [ Shwbee dwee บี dibbi ดี dwea ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Step into my life คำอ่านไทย Incognito

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น