เนื้อเพลง Call Me Call Me คำอ่านไทย Yoko Kanno

I close my eyes and I keep seeing things:
( ไอ โคลส มาย อาย แซน ดาย คี๊พ ซีอิง ทริง :)
Rainbow waterfalls,
(เรนโบว์ วอเตอร์ฟอล ,)
Sunny liquid dreams.
(ซันนิ ลิ๊ควิด ดรีม)
Confusion creeps inside me rainin’ down;
(ค็อนฟยูฉัน ครีพ อิ๊นไซด์ มี เรนนิน เดาน 😉
Got to get to you,
(ก็อท ทู เก็ท ทู ยู ,)
But I don’t know how.
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว)

Call me, call me,
(คอลลํ มี , คอลลํ มี ,)
Let me know it’s all right.
(เล็ท มี โนว์ อิทซ ซอร์ ไร๊ท)
Call me, call me,
(คอลลํ มี , คอลลํ มี ,)
Don’cha think it’s ’bout time?
(Doncha ทริ๊งค อิทซ เบาท ไทม์)

Please won’t you call and…
(พลีซ ว็อนท ยู คอลลํ แอนด์)

Ease my mind?
(อี๊ส มาย ไมนด์)
Reasons… for me to find you.
(รี๊ซั่น ฟอร์ มี ทู ไฟนด์ ยู)
Peace of mind
(พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
What can I do…
(ว๊อท แคน นาย ดู)
…to get me to you?
(ทู เก็ท มี ทู ยู)

I had your number quite some time ago,
(ไอ แฮ็ด ยุร นั๊มเบ้อร์ ไคว๊ ซัม ไทม์ อะโก ,)
Back when we were young,
(แบ็ค เว็น วี เวอ ยัง ,)
But I had to go.
(บั๊ท ไอ แฮ็ด ทู โก)
Ten thousand years I’ve searched it seems and now,
(เท็น เธ๊าซั่นด เยียร์ แอฝ เซิร์ช ดิท ซีม แซน นาว ,)
Got to get to you,
(ก็อท ทู เก็ท ทู ยู ,)
Won’t you tell me how?
(ว็อนท ยู เทลล มี ฮาว)

Call me, call me,
(คอลลํ มี , คอลลํ มี ,)
Let me know you are there.
(เล็ท มี โนว์ ยู อาร์ แดร์)
Call me, call me,
(คอลลํ มี , คอลลํ มี ,)
I wanna know you still care.
(ไอ วอนนา โนว์ ยู สทิลล แคร์)

C’mon now won’t you…
(ซีมอน นาว ว็อนท ยู)

Ease my mind?
(อี๊ส มาย ไมนด์)
Reasons for me to find you
(รี๊ซั่น ฟอร์ มี ทู ไฟนด์ ยู)
Peace of mind
(พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
What can I do…
(ว๊อท แคน นาย ดู)
…to get me to you?
(ทู เก็ท มี ทู ยู)

C’mon now won’t you…
(ซีมอน นาว ว็อนท ยู)

EASE MY MIND?
(อี๊ส มาย ไมนด์)
REASONS FOR ME TO FIND YOU [For me to find…]
(รี๊ซั่น ฟอร์ มี ทู ไฟนด์ ยู [ ฟอร์ มี ทู ไฟนด์ ])
PEACE OF MIND [Ease…]
(พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์ [ อี๊ส ])
REASONS… FOR LIVING MY LIFE.
(รี๊ซั่น ฟอร์ ลีฝอิง มาย ไล๊ฟ)

Ease my mind…
(อี๊ส มาย ไมนด์)
Reasons… for me to know you.
(รี๊ซั่น ฟอร์ มี ทู โนว์ ยู)
Peace of mind
(พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
What can I do…
(ว๊อท แคน นาย ดู)
…to get me to you?
(ทู เก็ท มี ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Call Me Call Me คำอ่านไทย Yoko Kanno

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น