เนื้อเพลง Can’t Stop คำอ่านไทย Hanson

Oh Yeah
( โอ เย่)

Can’t Stop Thinkin’ About You
(แค็นท สท๊อพ ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู)
Can’t Stop Thinkin’ About You
(แค็นท สท๊อพ ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู)

Morning Day Or Night
(ม๊อร์นิ่ง เดย์ ออ ไน๊ท)
I Tremble At Your Site
(ไอ เทมเบิล แอ็ท ยุร ไซ๊ท)
It’s Impossible To Fight
(อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู ไฟ้ท)
I’ve Tried
(แอฝ ทไร)

Now You’re In My Head
(นาว ยัวร์ อิน มาย เฮด)
And Your Mind I’ve Read
(แอนด์ ยุร ไมนด์ แอฝ รี๊ด)
Could Recite The Words You Said
(เคิด ริไซท เดอะ เวิร์ด ยู เซ็ด)
Now I
(นาว ไอ)

Chorus
(ค๊อรัส)
Can’t Stop Thinkin’ About You
(แค็นท สท๊อพ ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู)
Can’t Get You Off Of My Mind
(แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ อ็อฝ มาย ไมนด์)
No Can’t Stop Thinkin’ About You
(โน แค็นท สท๊อพ ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู)
Thinkin’ About You All The Time
(ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู ออล เดอะ ไทม์)
Can’t Stop Thinkin’ About You
(แค็นท สท๊อพ ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู)
No Can’t Get You Off Of My Mind
(โน แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ อ็อฝ มาย ไมนด์)
Can’t Stop Thinkin’ About You
(แค็นท สท๊อพ ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู)
Think’ About You All The Time
(ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู ออล เดอะ ไทม์)

Cupid’s Dart Seeped Through
(คยูพิด ดาท ซีพ ทรู)
And All Along You Knew
(แอนด์ ออล อะลอง ยู นยู)
I Just Want You To Be Mine
(ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ทู บี ไมน์)
Nothin’ I Can Do
(นอทติน นาย แคน ดู)
I’m All Wrapped Up Within You
(แอม ออล แร็พท อั๊พ วิธอิน ยู)
Even If I Wanted To
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ฟาย ว้อนท ทู)
I’m Out Of Time
(แอม เอ๊าท อ็อฝ ไทม์)

Can’t Stop Thinkin’ About You
(แค็นท สท๊อพ ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู)
Can’t Get You Off Of My Mind
(แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ อ็อฝ มาย ไมนด์)
No Can’t Stop Thinkin’ About You
(โน แค็นท สท๊อพ ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู)
I’m Thinkin’ About You All The Time
(แอม ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู ออล เดอะ ไทม์)
Can’t Stop Thinkin’ About You
(แค็นท สท๊อพ ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู)
Can’t Get You Off Of My Mind
(แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ อ็อฝ มาย ไมนด์)
No Can’t Stop Thinkin’ About You
(โน แค็นท สท๊อพ ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู)
Think’ About You All The Time
(ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู ออล เดอะ ไทม์)

I Want To Know
(ไอ ว้อนท ทู โนว์)
I Said Why Is It So
(ไอ เซ็ด วาย อีส ซิท โซ)
Can’t Stop Thinking
(แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง)
Ooh I
(อู้ ไอ)
I Want To Know
(ไอ ว้อนท ทู โนว์)
I Said Why Is It So
(ไอ เซ็ด วาย อีส ซิท โซ)
Can’t Stop Thinking
(แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง)
Ooh I
(อู้ ไอ)

Yeah
(เย่)

Tick Tock Tick Tock Goes The Clock
(ทิค ทอก ทิค ทอก โกซ เดอะ คล๊อค)
Not A Second Pases I Can’t Stop
(น็อท ดา เซ๊คคั่น Pases ซาย แค็นท สท๊อพ)
Tick Tock Tick Tock Goes The Clock
(ทิค ทอก ทิค ทอก โกซ เดอะ คล๊อค)
Not A Second Pases I Can’t Stop
(น็อท ดา เซ๊คคั่น Pases ซาย แค็นท สท๊อพ)
Tick Tock Tick Tock Goes The Clock
(ทิค ทอก ทิค ทอก โกซ เดอะ คล๊อค)
Not A Second Pases I Can’t Stop
(น็อท ดา เซ๊คคั่น Pases ซาย แค็นท สท๊อพ)
Tick Tock Tick Tock Goes The Clock
(ทิค ทอก ทิค ทอก โกซ เดอะ คล๊อค)
Not A Second Pases I Can’t Stop
(น็อท ดา เซ๊คคั่น Pases ซาย แค็นท สท๊อพ)

Can’t Stop I Can’t Stop
(แค็นท สท๊อพ ไอ แค็นท สท๊อพ)
Can’t Stop It
(แค็นท สท๊อพ อิท)
Can’t Stop I Can’t Stop
(แค็นท สท๊อพ ไอ แค็นท สท๊อพ)
Can’t Stop It
(แค็นท สท๊อพ อิท)
Can’t Stop I Can’t Stop
(แค็นท สท๊อพ ไอ แค็นท สท๊อพ)
Can’t Stop It
(แค็นท สท๊อพ อิท)
Can’t Stop I Can’t Stop
(แค็นท สท๊อพ ไอ แค็นท สท๊อพ)
Can’t Stop It
(แค็นท สท๊อพ อิท)
Can’t Stop I Can’t Stop
(แค็นท สท๊อพ ไอ แค็นท สท๊อพ)
Can’t Stop It
(แค็นท สท๊อพ อิท)
Can’t Stop I Can’t Stop
(แค็นท สท๊อพ ไอ แค็นท สท๊อพ)
Can’t Stop It
(แค็นท สท๊อพ อิท)
Can’t Stop I Can’t Stop
(แค็นท สท๊อพ ไอ แค็นท สท๊อพ)
Can’t Stop It
(แค็นท สท๊อพ อิท)
Can’t Stop I Can’t Stop
(แค็นท สท๊อพ ไอ แค็นท สท๊อพ)
Can’t Stop It
(แค็นท สท๊อพ อิท)

Take Me To A Place
(เท้ค มี ทู อะ เพลส)
Where I Can Always See Your Face
(แวร์ ไอ แคน ออลเว ซี ยุร เฟซ)
I’ve Really Lost My Way This Time
(แอฝ ริแอ็ลลิ ล็อซท มาย เวย์ ดิส ไทม์)
Tell Me What It Means
(เทลล มี ว๊อท ดิธ มีน)
I’m Burstin’ At The Seams
(แอม Burstin แอ็ท เดอะ ซีม)
You’re In My Thoughts My Dreams
(ยัวร์ อิน มาย ธอท มาย ดรีม)
Yeah I
(เย่ ไอ)

Can’t Stop Thinkin’ About You
(แค็นท สท๊อพ ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู)
I Can’t Get You Off Of My Mind
(ไอ แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ อ็อฝ มาย ไมนด์)
Can’t Stop Thinkin’ About You
(แค็นท สท๊อพ ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู)
I’m Thinkin’ About You All The Time
(แอม ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู ออล เดอะ ไทม์)
Can’t Stop Thinkin’ About You
(แค็นท สท๊อพ ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู)
I Can’t Get You Off Of My Mind
(ไอ แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ อ็อฝ มาย ไมนด์)
Can’t Stop Thinkin’ About You
(แค็นท สท๊อพ ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู)
I’m Thinkin’ About You All The Time
(แอม ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู ออล เดอะ ไทม์)

I Want To Know
(ไอ ว้อนท ทู โนว์)
I Said Why Is It So
(ไอ เซ็ด วาย อีส ซิท โซ)
Can’t Stop Thinking
(แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง)
Ooh I
(อู้ ไอ)
I Want To Know
(ไอ ว้อนท ทู โนว์)
I Said Why Is It So
(ไอ เซ็ด วาย อีส ซิท โซ)
Can’t Stop Thinking
(แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง)
Ooh I
(อู้ ไอ)
I Want To Know
(ไอ ว้อนท ทู โนว์)
I Said Why Is It So
(ไอ เซ็ด วาย อีส ซิท โซ)
Can’t Stop Thinking
(แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง)
Ooh I
(อู้ ไอ)
I Want To Know
(ไอ ว้อนท ทู โนว์)
Is Said Why Is It So
(อีส เซ็ด วาย อีส ซิท โซ)
Can’t Stop Thinking
(แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง)
Ooh I
(อู้ ไอ)

Can’t Stop It
(แค็นท สท๊อพ อิท)
Can’t
(แค็นท)
Stop
(สท๊อพ)
Can’t
(แค็นท)
Stop
(สท๊อพ)
Whoa
(โว้ว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Stop คำอ่านไทย Hanson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น