เนื้อเพลง He About to Lose Me คำอ่านไทย Britney Spears

I’m touching hands with someone seriously beautiful
( แอม ทัชชิง แฮนด์ วิธ ซัมวัน ซีเรียซลิ บยูทิฟุล)
I feel it burning and I know I’m standing far too close
(ไอ ฟีล อิท เบรินนิง แอนด์ ดาย โนว์ แอม ซแทนดิง ฟาร์ ทู โคลส)
I’m telling lies and if it shows I see that he don’t care
(แอม เทลลิง ไล แซน อิ๊ฟ อิท โชว์ ซาย ซี แดท ฮี ด้อนท์ แคร์)
I know he wants to take me home and get on out of here
(ไอ โนว์ ฮี ว้อนท ทู เท้ค มี โฮม แอนด์ เก็ท ออน เอ๊าท อ็อฝ เฮียร)

I got someone waiting at home
(ไอ ก็อท ซัมวัน เวททิง แอ็ท โฮม)
He says he in love but lately I just don’t know
(ฮี เซย์ ฮี อิน ลัฝ บั๊ท เลทลิ ไอ จั๊สท ด้อนท์ โนว์)
He don’t see me or make me feel hot
(ฮี ด้อนท์ ซี มี ออ เม้ค มี ฟีล ฮอท)
Banging in the club with all of my ladies and he don’t know that
(แบงกิง อิน เดอะ คลับ วิธ ออล อ็อฝ มาย เลดิส แซน ฮี ด้อนท์ โนว์ แดท)

He about to lose, about to lose, about to lose me
(ฮี อะเบ๊าท ทู ลู้ส , อะเบ๊าท ทู ลู้ส , อะเบ๊าท ทู ลู้ส มี)
He about to lose me
(ฮี อะเบ๊าท ทู ลู้ส มี)
He about to lose, about to lose, about to lose me
(ฮี อะเบ๊าท ทู ลู้ส , อะเบ๊าท ทู ลู้ส , อะเบ๊าท ทู ลู้ส มี)
He about to lose me
(ฮี อะเบ๊าท ทู ลู้ส มี)

I feel my body is in focus as he touches me
(ไอ ฟีล มาย บ๊อดี้ อีส ซิน โฟ๊คัส แอส ฮี ทูช มี)
And I should go but I can’t overcome this chemistry
(แอนด์ ดาย เชิด โก บั๊ท ไอ แค็นท โอเฝ่อร์คัม ดิส เคมอิซทริ)
He pulls me close before he whispers something in my ear
(ฮี พูลล มี โคลส บีฟอร์ ฮี วิสเพ่อร์ ซัมติง อิน มาย เอียร)
He says he wants to take me home and get me out of here
(ฮี เซย์ ฮี ว้อนท ทู เท้ค มี โฮม แอนด์ เก็ท มี เอ๊าท อ็อฝ เฮียร)

I got someone waiting at home
(ไอ ก็อท ซัมวัน เวททิง แอ็ท โฮม)
He says he in love but lately I just don’t know
(ฮี เซย์ ฮี อิน ลัฝ บั๊ท เลทลิ ไอ จั๊สท ด้อนท์ โนว์)
He don’t see me or make me feel hot
(ฮี ด้อนท์ ซี มี ออ เม้ค มี ฟีล ฮอท)
Banging in the club with all of my ladies and he don’t know that
(แบงกิง อิน เดอะ คลับ วิธ ออล อ็อฝ มาย เลดิส แซน ฮี ด้อนท์ โนว์ แดท)

He about to lose, about to lose, about to lose me
(ฮี อะเบ๊าท ทู ลู้ส , อะเบ๊าท ทู ลู้ส , อะเบ๊าท ทู ลู้ส มี)
He about to lose me
(ฮี อะเบ๊าท ทู ลู้ส มี)
He about to lose, about to lose, about to lose me
(ฮี อะเบ๊าท ทู ลู้ส , อะเบ๊าท ทู ลู้ส , อะเบ๊าท ทู ลู้ส มี)
He about to lose me
(ฮี อะเบ๊าท ทู ลู้ส มี)

Someone by the bar keeps looking at us dancing
(ซัมวัน บาย เดอะ บาร์ คี๊พ ลุคอิง แอ็ท อัซ แด็นซิง)
I see him staring at me, I see what he wants to be
(ไอ ซี ฮิม ซแทริง แอ็ท มี , ไอ ซี ว๊อท ฮี ว้อนท ทู บี)
Someone by the bar keeps looking at us dancing
(ซัมวัน บาย เดอะ บาร์ คี๊พ ลุคอิง แอ็ท อัซ แด็นซิง)
I gotta, I gotta go
(ไอ กอททะ , ไอ กอททะ โก)
He don’t know that
(ฮี ด้อนท์ โนว์ แดท)

He about to lose, about to lose, about to lose me
(ฮี อะเบ๊าท ทู ลู้ส , อะเบ๊าท ทู ลู้ส , อะเบ๊าท ทู ลู้ส มี)
He about to lose me
(ฮี อะเบ๊าท ทู ลู้ส มี)
He about to lose, about to lose, about to lose me
(ฮี อะเบ๊าท ทู ลู้ส , อะเบ๊าท ทู ลู้ส , อะเบ๊าท ทู ลู้ส มี)
He about to lose me
(ฮี อะเบ๊าท ทู ลู้ส มี)
He about to lose, about to lose, about to lose me
(ฮี อะเบ๊าท ทู ลู้ส , อะเบ๊าท ทู ลู้ส , อะเบ๊าท ทู ลู้ส มี)
He about to lose me
(ฮี อะเบ๊าท ทู ลู้ส มี)
He about to lose, about to lose, about to lose me
(ฮี อะเบ๊าท ทู ลู้ส , อะเบ๊าท ทู ลู้ส , อะเบ๊าท ทู ลู้ส มี)
He about to lose me
(ฮี อะเบ๊าท ทู ลู้ส มี)

I’m touching hands with someone seriously beautiful
(แอม ทัชชิง แฮนด์ วิธ ซัมวัน ซีเรียซลิ บยูทิฟุล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง He About to Lose Me คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น