เนื้อเพลง Showdown คำอ่านไทย Black Eyed Peas

Yeah, yeah, yeah
( เย่ , เย่ , เย่)
Yo, yo, yo
(โย , โย , โย)
This is how we do it
(ดิส ซิส ฮาว วี ดู อิท)
This is how we go
(ดิส ซิส ฮาว วี โก)
This is how we rock
(ดิส ซิส ฮาว วี ร๊อค)
This is how we roll
(ดิส ซิส ฮาว วี โรลล)
This is how we do it, do it
(ดิส ซิส ฮาว วี ดู อิท , ดู อิท)
Do, do it, do it, do it
(ดู , ดู อิท , ดู อิท , ดู อิท)

It’s going down now
(อิทซ โกอิ้ง เดาน นาว)
And not a tad bit later
(แอนด์ น็อท ดา tad บิท เลทเออะ)
All around the world
(ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)
Both sides of the equator
(โบทรฺ ไซด์ อ็อฝ ดิ อิคเวเตอะ)
Terrorize the phunk
(เทเรอะไรส เดอะ ฟังค์)
Call me booty alquaeda
(คอลลํ มี บูทิ alquaeda)
I’ll verify that I got lots of hootchies on data
(อิลล เฝ๊อริฟาย แดท ไอ ก็อท ล็อท อ็อฝ hootchies ออน เด๊ท่า)
Lovin’ California
(ลัฝวิน แคลิฟอร์เนีย)
Black eyed peas the terminators
(แบล๊ค อาย พี เดอะ terminators)
We the exterminators
(วี ดิ exterminators)
Invade ya like the radars
(อินเฝด ยา ไล๊ค เดอะ เรดา)
Ignore all the haters
(อิกโน ออล เดอะ เฮเดอ)
Inform all the ladies
(อินฟอร์ม ออล เดอะ เลดิส)
It’s going down now
(อิทซ โกอิ้ง เดาน นาว)
And not a tab bit later
(แอนด์ น็อท ดา แท็บ บิท เลทเออะ)

In ten, nine, eight
(อิน เท็น , ไนน , เอท)
Seven, six, five, four
(เซเฝ่น , ซิกซ์ , ไฟฝ , โฟ)
Three, two, one
(ทรี , ทู , วัน)
One [One]
(วัน [ วัน ])
One [One]
(วัน [ วัน ])
One [One]
(วัน [ วัน ])
One [One]
(วัน [ วัน ])
One [One]
(วัน [ วัน ])

You ready, you ready? [Hah]
(ยู เร๊ดี้ , ยู เร๊ดี้ [ ฮ๊า ])
Get ready for the showdown
(เก็ท เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ โชว์ดาวนฺ)
Get ready for the showdown
(เก็ท เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ โชว์ดาวนฺ)
Yo, what’s about to go down
(โย , ว๊อท อะเบ๊าท ทู โก เดาน)
Yo, what’s about to go, go down
(โย , ว๊อท อะเบ๊าท ทู โก , โก เดาน)

Apl’s in the building
(Apls ซิน เดอะ บีลดิง)
And I’m here to motivate you
(แอนด์ แอม เฮียร ทู โมทิเฝท ยู)
Show you how we do it, do it
(โชว์ ยู ฮาว วี ดู อิท , ดู อิท)
We still demonstrators
(วี สทิลล เดมอันซทเรเทอะ)
The phunk for your trunk
(เดอะ ฟังค์ ฟอร์ ยุร ทรังค)
Take you high like elevators
(เท้ค ยู ไฮฮ ไล๊ค เอลอิเฝเทอะ)
Give you what you want
(กี๊ฝ ยู ว๊อท ยู ว้อนท)
[?]
([ ])
We breakin’ down them barriers
(วี เบรกกิ้น เดาน เด็ม แบ๊ริเอ้อร์)
Call us the penetrators
(คอลลํ อัซ เดอะ penetrators)
Electrify your area
(อิเลคทริไฟ ยุร แอ๊เรีย)
Zzz-zap hey ya
(Zzz zap เฮ ยา)
Go ahead and hate us
(โก อะเฮด แอนด์ เฮท อัซ)
It only makes us greater
(อิท โอ๊นลี่ เม้ค อัซ กเรทเออะ)
It’s going down now
(อิทซ โกอิ้ง เดาน นาว)
And not a tab bit later
(แอนด์ น็อท ดา แท็บ บิท เลทเออะ)

In ten, nine, eight
(อิน เท็น , ไนน , เอท)
Seven, six, five, four
(เซเฝ่น , ซิกซ์ , ไฟฝ , โฟ)
Three, two, one
(ทรี , ทู , วัน)
One [One]
(วัน [ วัน ])
One [One]
(วัน [ วัน ])
One [One]
(วัน [ วัน ])
One [One]
(วัน [ วัน ])
One [One]
(วัน [ วัน ])

You ready, you ready? [Hah]
(ยู เร๊ดี้ , ยู เร๊ดี้ [ ฮ๊า ])
Get ready for the showdown
(เก็ท เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ โชว์ดาวนฺ)
Get ready for the showdown
(เก็ท เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ โชว์ดาวนฺ)
Yo, what’s about to go down
(โย , ว๊อท อะเบ๊าท ทู โก เดาน)
Yo, what’s about to go, go down
(โย , ว๊อท อะเบ๊าท ทู โก , โก เดาน)

It’s going down, it’s going down
(อิทซ โกอิ้ง เดาน , อิทซ โกอิ้ง เดาน)
Aha aha
(อะฮา อะฮา)
It’s going down, it’s going down
(อิทซ โกอิ้ง เดาน , อิทซ โกอิ้ง เดาน)
Aha aha
(อะฮา อะฮา)
It’s going down, it’s going down
(อิทซ โกอิ้ง เดาน , อิทซ โกอิ้ง เดาน)
Aha aha
(อะฮา อะฮา)
It’s comin’ yeah, it’s comin’ yo
(อิทซ คัมอิน เย่ , อิทซ คัมอิน โย)
Aha aha
(อะฮา อะฮา)

We the show stoppas
(วี เดอะ โชว์ stoppas)
Show rockas
(โชว์ รอคกา)
Show you how we rock
(โชว์ ยู ฮาว วี ร๊อค)
Sh*t, got ya
(ฌะ *ที , ก็อท ยา)
All open, no jokin’
(ออล โอ๊เพ่น , โน โจเคน)
When I rockin’ like this keep open
(เว็น นาย รอคกิน ไล๊ค ดิส คี๊พ โอ๊เพ่น)
Obama, no drama
(Obama , โน ดร๊าม่า)
Keep them [?]
(คี๊พ เด็ม [ ])
Be drummin’
(บี drummin)
We comin’
(วี คัมอิน)
We comin’
(วี คัมอิน)
We comin’
(วี คัมอิน)

In ten, nine, eight
(อิน เท็น , ไนน , เอท)
Seven, six, five, four
(เซเฝ่น , ซิกซ์ , ไฟฝ , โฟ)
Three, two, one
(ทรี , ทู , วัน)
One [One]
(วัน [ วัน ])
One [One]
(วัน [ วัน ])
One [One]
(วัน [ วัน ])
One [One]
(วัน [ วัน ])
One [One]
(วัน [ วัน ])

You ready, you ready? [Hah]
(ยู เร๊ดี้ , ยู เร๊ดี้ [ ฮ๊า ])
Get ready for the showdown
(เก็ท เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ โชว์ดาวนฺ)
Get ready for the showdown
(เก็ท เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ โชว์ดาวนฺ)
Yo, what’s about to go down
(โย , ว๊อท อะเบ๊าท ทู โก เดาน)
Yo, what’s about to go, go down
(โย , ว๊อท อะเบ๊าท ทู โก , โก เดาน)

Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Yo, yo, yo
(โย , โย , โย)
This is how we do it
(ดิส ซิส ฮาว วี ดู อิท)
This is how we go
(ดิส ซิส ฮาว วี โก)
This is how we rock
(ดิส ซิส ฮาว วี ร๊อค)
This is how we roll
(ดิส ซิส ฮาว วี โรลล)
This is how we do it, do it
(ดิส ซิส ฮาว วี ดู อิท , ดู อิท)
Do, do it, do it, do it
(ดู , ดู อิท , ดู อิท , ดู อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Showdown คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น