เนื้อเพลง Everything is Broken คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

Broken lines, broken strings,
(บโรเค็น ไลน์ , บโรเค็น สทริง ,)
Broken threads, broken springs,
(บโรเค็น เทร๊ด , บโรเค็น สพริง ,)
Broken idols, broken heads,
(บโรเค็น ไอ๊ด้อล , บโรเค็น เฮด ,)
People sleeping in broken beds.
(พี๊เพิ่ล ซลีพพิง อิน บโรเค็น เบ๊ด)
Ain’t no use jiving
(เอน โน ยู๊ส จายวิ่ง)
Ain’t no use joking
(เอน โน ยู๊ส โจกิ้ง)
Everything is broken.
(เอ๊วี่ติง อีส บโรเค็น)

Broken bottles, broken plates,
(บโรเค็น บ๊อทเทิ่ล , บโรเค็น เพล๊ท ,)
Broken switches, broken gates,
(บโรเค็น สวิทเชท , บโรเค็น เกท ,)
Broken dishes, broken parts,
(บโรเค็น ดิสชิด , บโรเค็น พาร์ท ,)
Streets are filled with broken hearts.
(สทรีท แซร์ ฟิลล วิธ บโรเค็น ฮาร์ท)
Broken words never meant to be spoken,
(บโรเค็น เวิร์ด เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู บี ซโพเค็น ,)
Everything is broken.
(เอ๊วี่ติง อีส บโรเค็น)

Bridge: Seem like every time you stop and turn around
(บริดจ : ซีม ไล๊ค เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู สท๊อพ แอนด์ เทิร์น อะราวนฺดฺ)
Something else just hit the ground
(ซัมติง เอ๊ลส จั๊สท ฮิท เดอะ กราวนด์)

Broken cutters, broken saws,
(บโรเค็น คัทเทอะ , บโรเค็น ซอว์ ,)
Broken buckles, broken laws,
(บโรเค็น บัคเคิล , บโรเค็น ลอว์ ,)
Broken bodies, broken bones,
(บโรเค็น บอดีสฺ , บโรเค็น โบน ,)
Broken voices on broken phones.
(บโรเค็น ว๊อยซ์ ออน บโรเค็น โฟน)
Take a deep breath, feel like you’re chokin’,
(เท้ค เก ดี๊พ บรี๊ทฺรฺ , ฟีล ไล๊ค ยัวร์ โชคกิน ,)
Everything is broken.
(เอ๊วี่ติง อีส บโรเค็น)

Bridge: Every time you leave and go off someplace
(บริดจ : เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู ลี๊ฝ แอนด์ โก ออฟฟ ซัมเพรส)
Things fall to pieces in my face
(ทริง ฟอลล์ ทู พี๊ซ ซิน มาย เฟซ)

Broken hands on broken ploughs,
(บโรเค็น แฮนด์ ออน บโรเค็น พเลา ,)
Broken treaties, broken vows,
(บโรเค็น ทรีททิ , บโรเค็น โฝว ,)
Broken pipes, broken tools,
(บโรเค็น ไพพ , บโรเค็น ทูล ,)
People bending broken rules.
(พี๊เพิ่ล แบนดิง บโรเค็น รูล)
Hound dog howling, bull frog croaking,
(เฮานด ด้อกก เฮาลอิง , บูลล ฟร๊อก croakings ,)
Everything is broken.
(เอ๊วี่ติง อีส บโรเค็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everything is Broken คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น