เนื้อเพลง Reset คำอ่านไทย Outkast feat Khujo Goodie, Cee-Lo

[Big Boi]
( [ บิ๊ก บอย ])
Nah nah nah
(นาห์ นาห์ นาห์)
That’s part of the
(แด้ท พาร์ท อ็อฝ เดอะ)
That’s, yeah
(แด้ท , เย่)
I got ya good that time, shawty
(ไอ ก็อท ยา กู๊ด แดท ไทม์ , ชาวดี้)

[Debra Killings]
([ Debra คีลลิง ])
Start over again
(สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร อะเกน)
Everything happens for a reason
(เอ๊วี่ติง แฮ๊พเพ่น ฟอร์ รา รี๊ซั่น)
Good doesn’t come without pain
(กู๊ด ดัสอินท คัม วิธเอ๊าท เพน)
Start over again
(สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร อะเกน)
Everything happens for a reason
(เอ๊วี่ติง แฮ๊พเพ่น ฟอร์ รา รี๊ซั่น)

[Big Boi]
([ บิ๊ก บอย ])
Ain’t it funny how you’re born and then your life begins
(เอน ดิธ ฟันนิ ฮาว ยัวร์ บอน แอนด์ เด็น ยุร ไล๊ฟ บีกิน)
Just like a baby all alone, that’s if you wasn’t a twin
(จั๊สท ไล๊ค เก เบ๊บี้ ออล อะโลน , แด้ท อิ๊ฟ ยู วอสซึ้น ดา ทวิน)
You must begin to fend for self when the umbilical’s cut
(ยู มัสท์ บีกิน ทู เฟ็นด ฟอร์ เซลฟ์ เว็น ดิ อัมบิวลีเคิล คัท)
The doctor put you under the heating lamp, your spirit is touched
(เดอะ ด๊อคเท่อร์ พุท ยู อั๊นเด้อร เดอะ ฮีดิง แล็มพ , ยุร สพีหริท อีส ทั๊ช)
You know what, I take that back, why? You was alive
(ยู โนว์ ว๊อท , ไอ เท้ค แดท แบ็ค , วาย ยู วอส อะไล๊ฝ)
Date of conception, interception cause the sperm did collide
(เดท อ็อฝ ค็อนเซพฌัน , อินเทอะเซพฌัน ค๊อส เดอะ ซเพิม ดิด คอลไลด์)
From T ‘n A to DNA, feelings turn to children
(ฟรอม ที เอ็น อะ ทู DNA , ฟีลอิง เทิร์น ทู ชีลดเร็น)
The morning after pill didn’t put a halt to our very existance
(เดอะ ม๊อร์นิ่ง แอ๊ฟเท่อร พิลล์ ดิ๊นอิน พุท ดา ฮอลท์ ทู เอ๊า เฝ๊รี่ เอ๊กซิซเทน)
We livin, breathin, soon we’ll be teethin
(วี ลีฝอิน , บีตดิน , ซูน เวลล บี teethin)
Our granny got a gold and now we want one for that reason
(เอ๊า กแรนนิ ก็อท ดา โกลด์ แอนด์ นาว วี ว้อนท วัน ฟอร์ แดท รี๊ซั่น)
An adolescent mind is so impressionable in those stages
(แอน แอโดะเลซเซ็นท ไมนด์ อีส โซ impressionable อิน โฑส สเท๊จ)
But parents got to parent their kids to keep them out of cages
(บั๊ท พ๊าร์เร้นท ก็อท ทู พ๊าร์เร้นท แดร์ คิด ทู คี๊พ เด็ม เอ๊าท อ็อฝ เค้จ)
Cell therapists beware of this lugie that I spit
(เซล ทรีราพิต บีแวร์ อ็อฝ ดิส lugie แดท ไอ ซพิท)
Incarceration without rehabilitation really don’t mean sh*t
(อินคาเซอะเรฌัน วิธเอ๊าท รีฮะบิลิเทฌัน ริแอ็ลลิ ด้อนท์ มีน ฌะ *ที)
Little Ricky’s home, he gotta serve probation for six months
(ลิ๊ทเทิ่ล ริกกี้ โฮม , ฮี กอททะ เซิร์ฝ โพร๊เบชั่น ฟอร์ ซิกซ์ มั้นธ)
But Uncle Donnel and Ol’ Dirty Bastard still in the joint
(บั๊ท อั๊งเคิ่ล Donnel แอนด์ Ol เดอทิ แบซเทิด สทิลล อิน เดอะ จอยนท)
Reset
(รีเซ็ท)

[Debra Killings]
([ Debra คีลลิง ])
Start over again
(สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร อะเกน)
Everything happens for a reason
(เอ๊วี่ติง แฮ๊พเพ่น ฟอร์ รา รี๊ซั่น)
Good doesn’t come without pain
(กู๊ด ดัสอินท คัม วิธเอ๊าท เพน)
Start over again
(สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร อะเกน)
Everything happens for a reason
(เอ๊วี่ติง แฮ๊พเพ่น ฟอร์ รา รี๊ซั่น)
Start over again
(สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร อะเกน)
Everything happens for a reason
(เอ๊วี่ติง แฮ๊พเพ่น ฟอร์ รา รี๊ซั่น)
Good doesn’t come without pain
(กู๊ด ดัสอินท คัม วิธเอ๊าท เพน)
Start over again
(สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร อะเกน)
Everything happens for a reason
(เอ๊วี่ติง แฮ๊พเพ่น ฟอร์ รา รี๊ซั่น)

[Khujo]
([ Khujo ])
Good does not come without pain
(กู๊ด โด น็อท คัม วิธเอ๊าท เพน)
Meaning, before it gets better, it’s goin get worse
(มีนนิง , บีฟอร์ อิท เก็ท เบ๊ทเท่อร์ , อิทซ โกอิน เก็ท เวิ๊ร์ส)
Like my homies on the sick side still dyin over turf
(ไล๊ค มาย โฮมี ออน เดอะ ซิ๊ค ไซด์ สทิลล ดายอิน โอ๊เฝ่อร เทิฟ)
That don’t belong ot urse
(แดท ด้อนท์ บีลอง ot urse)
I mean us, left in the dust
(ไอ มีน อัซ , เล๊ฟท อิน เดอะ ดัสท)
Try to catch up with massah
(ธราย ทู แค็ทช อั๊พ วิธ massah)
I used to wanna wrap my hands around the esophagus of them crackers
(ไอ ยู๊ส ทู วอนนา แร๊พ มาย แฮนด์ อะราวนฺดฺ ดิ อิซอฟอะกัซ อ็อฝ เด็ม คแรคเคอะ)
But Ephesians 6:12 said it wasn’t flesh and blood that we wrestle against
(บั๊ท Ephesians 6 : 12 เซ็ด ดิท วอสซึ้น เฟลช แอนด์ บลัด แดท วี เร๊ซเซิ่ล อะเก๊นสท)
Principalities, powers of this world
(Principalities , พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ดิส เวิลด)
Rulers of darkness and spiritual wickedness
(รูลเออะ อ็อฝ ดาคเน็ซ แซน ซพีริชวล วีคคิดเน็ซ)
In high places, so throw that whole armor of righteousness
(อิน ไฮฮ เพลส , โซ โธรว์ แดท โฮล อาเมอะ อ็อฝ ไรชัซเน็ซ)
I spark this thang, but my name ain’t Bubba
(ไอ สพ๊าร์ค ดิส เตง , บั๊ท มาย เนม เอน Bubba)
I got a problem with racist cab drivers, like Glover
(ไอ ก็อท ดา โพร๊เบล่ม วิธ เรซิสทฺ แค๊บ ดไรฝเออะ , ไล๊ค กลัฝเออะ)
And brothers that wax fat an dforget all about the struggle
(แอนด์ บร๊าเท่อรํ แดท แว๊กซ แฟท แอน dforget ดอร์ อะเบ๊าท เดอะ สทรั๊กเกิ้ล)
Yeah, come on, come on
(เย่ , คัมมอน , คัมมอน)
Guess what, guess what
(เกสส ว๊อท , เกสส ว๊อท)
Time to reset this thang
(ไทม์ ทู รีเซ็ท ดิส เตง)

[Debra Killings]
([ Debra คีลลิง ])
Start over again
(สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร อะเกน)
Everything happens for a reason
(เอ๊วี่ติง แฮ๊พเพ่น ฟอร์ รา รี๊ซั่น)
Good doesn’t come without pain
(กู๊ด ดัสอินท คัม วิธเอ๊าท เพน)
Start over again
(สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร อะเกน)
Everything happens for a reason
(เอ๊วี่ติง แฮ๊พเพ่น ฟอร์ รา รี๊ซั่น)

[Cee-Lo]
([ ซี โล ])
Listen to me
(ลิ๊สซึ่น ทู มี)
I awaken to sunlight that’s beyond bright
(ไอ อะเวคเอ็น ทู ซันไลท์ แด้ท บียอนด์ ไบร๊ท)
This day will be done right
(ดิส เดย์ วิล บี ดัน ไร๊ท)
There is a war, just waiting on the other side of the door
(แดร์ อีส ซา วอร์ , จั๊สท เวททิง ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ อ็อฝ เดอะ ดอร์)
But I’ll be bringing God to the gunfight
(บั๊ท อิลล บี บริงกิง ก๊อด ทู เดอะ gunfight)
Can’t live forever, so have some fun, right
(แค็นท ไล้ฝ ฟอเร๊เฝ่อร , โซ แฮ็ฝ ซัม ฟัน , ไร๊ท)
Life’s a bowl of candy, you can have one, right
(ไล๊ฟ ซา โบลว์ อ็อฝ แค๊นดี้ , ยู แคน แฮ็ฝ วัน , ไร๊ท)
You can handle if tomorrow never comes, right
(ยู แคน แฮ๊นเดิ้ล อิ๊ฟ ทูม๊อโร่ว เน๊เฝ่อร์ คัม , ไร๊ท)
You’ll get used to singin if only for one night
(โยว เก็ท ยู๊ส ทู ซิงอิน อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ฟอร์ วัน ไน๊ท)
But I intend to raise two daughters and a son right
(บั๊ท ไอ อินเท็นด ทู เร้ส ทู ด๊อเท่อร์ แซน อะ ซัน ไร๊ท)
And I couldn’t have wrote this if I was hopeless
(แอนด์ ดาย คูดซึ่น แฮ็ฝ โรท ดิส อิ๊ฟ ฟาย วอส โฮพเล็ซ)
And see I focus to provoke this
(แอนด์ ซี ไอ โฟ๊คัส ทู โพรโฝ้ค ดิส)
So open wide for my opinionated opus
(โซ โอ๊เพ่น ไวด์ ฟอร์ มาย โอะพีนยะเนทิด opus)
Stop playin Go Fish, but not below this
(สท๊อพ เพลย์ยิน โก ฟิช , บั๊ท น็อท บีโลว์ ดิส)
Before I go, I thought that you all should know this
(บีฟอร์ ไอ โก , ไอ ธอท แดท ยู ออล เชิด โนว์ ดิส)
Recognize and realize before any regretting
(เร๊คคอกไน๊ซ์ แอนด์ รีแอะไลส บีฟอร์ เอ๊นี่ รีเกรสทิง)
Before you relapse, perhaps you’ll consider resetting
(บีฟอร์ ยู ริแลพซ , เพอร์แฮพส์ โยว คอนซิ๊เด้อร์ resettings)
Hmm?
(อึม)

[Debra Killings]
([ Debra คีลลิง ])
Start over again
(สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร อะเกน)
Everything happens for a reason
(เอ๊วี่ติง แฮ๊พเพ่น ฟอร์ รา รี๊ซั่น)
Good doesn’t come without pain
(กู๊ด ดัสอินท คัม วิธเอ๊าท เพน)
Start over again
(สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร อะเกน)
Everything happens for a reason
(เอ๊วี่ติง แฮ๊พเพ่น ฟอร์ รา รี๊ซั่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Reset คำอ่านไทย Outkast feat Khujo Goodie, Cee-Lo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น