เนื้อเพลง Homecoming คำอ่านไทย Kanye West

[Intro – Kanye West]
( [ อินโทร เคนยี เว๊สท ])
Yeee.
(Yeee)
And you say Chi city,
(แอนด์ ยู เซย์ ชี ซิ๊ที่ ,)
Chi city, Chi city
(ชี ซิ๊ที่ , ชี ซิ๊ที่)

[Chorus – Chris Martin]
([ ค๊อรัส คริส มาทิน ])
I’m coming home again.
(แอม คัมอิง โฮม อะเกน)
Do you think about me now and then?
(ดู ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท มี นาว แอนด์ เด็น)
Do you think about me now and then?
(ดู ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท มี นาว แอนด์ เด็น)
Cause I’m coming home again
(ค๊อส แอม คัมอิง โฮม อะเกน)
I’m in home again.
(แอม อิน โฮม อะเกน)

[Verse 1 – Kanye West]
([ เฝิซ 1 เคนยี เว๊สท ])
I met this girl when I was three years old
(ไอ เม็ท ดิส เกิร์ล เว็น นาย วอส ทรี เยียร์ โอลด์)
And what I loved most she had so much soul
(แอนด์ ว๊อท ไอ ลัฝ โมซท ชี แฮ็ด โซ มัช โซล)
She said, excuse me little homie, I know you don’t know me- but,
(ชี เซ็ด , เอ็กซคิ้วส มี ลิ๊ทเทิ่ล โฮมี , ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ โนว์ มี บั๊ท ,)
My name is Wendy and, I like to blow trees and,
(มาย เนม อีส เวนดี แอนด์ , ไอ ไล๊ค ทู โบลว์ ทรี แซน ,)
From that point I never blow her off,
(ฟรอม แดท พ๊อยท์ ไอ เน๊เฝ่อร์ โบลว์ เฮอ ออฟฟ ,)
They can come from outta town I like to show her off,
(เด แคน คัม ฟรอม เอ๊าตา ทาวน์ นาย ไล๊ค ทู โชว์ เฮอ ออฟฟ ,)
They like to act tough, she like to tow em off,
(เด ไล๊ค ทู แอ๊คท ทั๊ฟ , ชี ไล๊ค ทู โทว์ เอ็ม ออฟฟ ,)
And make em straighten up their act, cause she know they soft
(แอนด์ เม้ค เอ็ม สเตจเทน อั๊พ แดร์ แอ๊คท , ค๊อส ชี โนว์ เด ซ๊อฟท)
And when I grew up she showed me how to go downtown
(แอนด์ เว็น นาย กรู อั๊พ ชี โชว์ มี ฮาว ทู โก ดาวน์ทาวน์)
And at nighttime my face lit up so astounding
(แอนด์ แอ็ท ไนท์ไทม์ มาย เฟซ ลิท อั๊พ โซ แอ็ซเทานดิง)
And I told her in my heart is where she always be
(แอนด์ ดาย โทลด เฮอ อิน มาย ฮาร์ท อีส แวร์ ชี ออลเว บี)
She never mess with entertainers cause they always leave
(ชี เน๊เฝ่อร์ เมซ วิธ เอนเทอะเทนเออะ ค๊อส เด ออลเว ลี๊ฝ)
She said it felt like they walked and drove on me
(ชี เซ็ด ดิท เฟ็ลท ไล๊ค เด ว๊อล์ค แอนด์ ดโรฝ ออน มี)
Knew I was gang affiliated got on TV and told on me
(นยู ไอ วอส แก๊ง แอ็ฟฟีลอิเอท ก็อท ออน ทีวี แอนด์ โทลด ออน มี)
I guess it’s why last winter she got so cold on me
(ไอ เกสส อิทซ วาย ล๊าสท วิ๊นเท่อร์ ชี ก็อท โซ โคลด์ ออน มี)
She said, Ye keep making that, keep making that platinum and gold for me
(ชี เซ็ด , ยี คี๊พ เมคอิง แดท , คี๊พ เมคอิง แดท พแลทนัม แอนด์ โกลด์ ฟอร์ มี)

[Chorus – Chris Martin]
([ ค๊อรัส คริส มาทิน ])
Do you think about me now and then?
(ดู ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท มี นาว แอนด์ เด็น)
Do you think about me now and then?
(ดู ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท มี นาว แอนด์ เด็น)
Cause I’m coming home again
(ค๊อส แอม คัมอิง โฮม อะเกน)
I’m in home again
(แอม อิน โฮม อะเกน)
Do you think about me now and then?
(ดู ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท มี นาว แอนด์ เด็น)
Do you think about me now and then?
(ดู ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท มี นาว แอนด์ เด็น)
Oooh, now I’m coming home again
(อู้ , นาว แอม คัมอิง โฮม อะเกน)

Maybe we can start again
(เมบี วี แคน สท๊าร์ท อะเกน)

[Verse 2 – Kanye West]
([ เฝิซ 2 เคนยี เว๊สท ])
But if you really care for her, then you would n-never hit the airport,
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ แคร์ ฟอร์ เฮอ , เด็น ยู เวิด เอ็น เน๊เฝ่อร์ ฮิท ดิ แอร์พอร์ท ,)
To follow your dream, sometimes I still talk to her, but when I talk to her
(ทู ฟ๊อลโล่ว ยุร ดรีม , ซัมไทม์ ซาย สทิลล ท๊อล์ค ทู เฮอ , บั๊ท เว็น นาย ท๊อล์ค ทู เฮอ)
It always seems like she talking about me,
(อิท ออลเว ซีม ไล๊ค ชี ทอคอิง อะเบ๊าท มี ,)
She said you left your kids and they just like you
(ชี เซ็ด ยู เล๊ฟท ยุร คิด แซน เด จั๊สท ไล๊ค ยู)
They wanna rap and make show beats just like you,
(เด วอนนา แร็พ แอนด์ เม้ค โชว์ บีท จั๊สท ไล๊ค ยู ,)
But they just not you and I just got to
(บั๊ท เด จั๊สท น็อท ยู แอนด์ ดาย จั๊สท ก็อท ทู)
Talking bout what she can try to do just not new
(ทอคอิง เบาท ว๊อท ชี แคน ธราย ทู ดู จั๊สท น็อท นิว)
Now everybody got the game figured out all wrong
(นาว เอวี่บอดี้ ก็อท เดอะ เกม ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท ดอร์ รอง)
I guess you never know what you got till its gone
(ไอ เกสส ยู เน๊เฝ่อร์ โนว์ ว๊อท ยู ก็อท ทิลล์ อิทซ กอน)
I guess this is why I’m here and I cant come back home
(ไอ เกสส ดิส ซิส วาย แอม เฮียร แอนด์ ดาย แค็นท คัม แบ็ค โฮม)
And guess when I heard that when I was back home
(แอนด์ เกสส เว็น นาย เฮิด แดท เว็น นาย วอส แบ็ค โฮม)
Every interview I’m representing you making you proud
(เอ๊เฝอร์รี่ อิ๊นเทอร์ฝิว แอม เรพพรีเซนติง ยู เมคอิง ยู พเราด)
Reach for the stars so if you fall you land on a cloud
(รี๊ช ฟอร์ เดอะ สทาร์ โซ อิ๊ฟ ยู ฟอลล์ ยู แลนด์ ออน อะ คลาวดํ)
Jump in the crowd, spark you lighters, wave em around,
(จั๊มพ อิน เดอะ คราวดํ , สพ๊าร์ค ยู ไลทเออะ , เว๊ฝ เอ็ม อะราวนฺดฺ ,)
And if you don’t know by now, I’m talking about Chit town,
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ บาย นาว , แอม ทอคอิง อะเบ๊าท ชิท ทาวน์ ,)

[Chorus – Chris Martin]
([ ค๊อรัส คริส มาทิน ])
Do you think about me now and then?
(ดู ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท มี นาว แอนด์ เด็น)
Do you think about me now and then?
(ดู ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท มี นาว แอนด์ เด็น)
Cause I’m coming home again
(ค๊อส แอม คัมอิง โฮม อะเกน)
Maybe, do you remember when fireworks at lake Michigan
(เมบี , ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ เว็น ไฟเออเวิร์ค แอ็ท เล้ค Michigan)
Oooh, now I’m coming home again
(อู้ , นาว แอม คัมอิง โฮม อะเกน)
Im in home again
(แอม อิน โฮม อะเกน)
Maybe, do you remember when fireworks at lake Michigan
(เมบี , ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ เว็น ไฟเออเวิร์ค แอ็ท เล้ค Michigan)
Oooh, now I’m coming home again
(อู้ , นาว แอม คัมอิง โฮม อะเกน)
Maybe we can start again
(เมบี วี แคน สท๊าร์ท อะเกน)

Loyee oyeee oh, loyee oyeee oh
(Loyee oyeee โอ , loyee oyeee โอ)
Coming home again
(คัมอิง โฮม อะเกน)
Loyee oyeee oh, loyee oyeee oh
(Loyee oyeee โอ , loyee oyeee โอ)
Coming home again
(คัมอิง โฮม อะเกน)
Maybe we can start again
(เมบี วี แคน สท๊าร์ท อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Homecoming คำอ่านไทย Kanye West

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น