เนื้อเพลง Who Do U Believe In คำอ่านไทย 2Pac feat Kadafi (Outlawz)

[Intro: 2Pac]
( [ อินโทร : 2Pac ])
Let us pray
(เล็ท อัซ เพรย์)
Heavenly Father, hear a n*gga down here
(เฮฝเอ็นลิ ฟ๊าเท่อร , เฮียร รา เอ็น *gga เดาน เฮียร)
Before I go to sleep
(บีฟอร์ ไอ โก ทู สลี๊พ)
Tell me, who do you believe in?
(เทลล มี , ฮู ดู ยู บีลี๊ฝ อิน)
Who do you believe in?
(ฮู ดู ยู บีลี๊ฝ อิน)

[Verse One: 2Pac]
([ เฝิซ วัน : 2Pac ])
I see mothers in black cryin, brothers in packs dyin
(ไอ ซี ม๊าเธ่อร์ ซิน แบล๊ค คายอิน , บร๊าเท่อรํ ซิน แพ็ค ดายอิน)
Plus everybody’s high, too doped up to ask why
(พลัส เอวี่บอดี้ ไฮฮ , ทู โดพ อั๊พ ทู อาสคฺ วาย)
Watchin our own downfall, witness the end
(วันชิน เอ๊า โอว์น ดาวอึนฟอล , วิทเหนส ดิ เอ็นด)
It’s like we don’t believe in God cause we livin in sin
(อิทซ ไล๊ค วี ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน ก๊อด ค๊อส วี ลีฝอิน อิน ซิน)
I asked my homie on the block why he strapped, he laughed
(ไอ อาสคฺ มาย โฮมี ออน เดอะ บล๊อค วาย ฮี สแตปชฺ , ฮี ล๊าฟ)
Pointed his pistol as the cop car passed and blast
(พ๊อยท์ ฮิส พิ๊สท่อล แอส เดอะ ค็อพ คารํ พาสส แอนด์ บลาสทํ)
It’s just another murder, nobody mourns no more
(อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เม๊อร์เด้อร์ , โนบอดี้ โมน โน โม)
My tear drops gettin bigger but can’t figure what I’m cryin for
(มาย เทียร์ ดรอพ เกดดิน บี๊กเกอร์ บั๊ท แค็นท ฟิ๊กเก้อร ว๊อท แอม คายอิน ฟอร์)
Is it the miniature caskets, little babies
(อีส ซิท เดอะ มีนอะเชอะ แคซเค็ท , ลิ๊ทเทิ่ล เบบีสฺ)
Victims of a stray, from drug dealers gone crazy
(ฝิ๊คทิ่ม อ็อฝ อะ ซทเร , ฟรอม ดรัก ดีลเออะ กอน คเรสิ)
Maybe it’s just the drugs, visions of how the block was
(เมบี อิทซ จั๊สท เดอะ ดรัก , ฝิ๊ชั่น อ็อฝ ฮาว เดอะ บล๊อค วอส)
Crack came and it was strange how it rocked us
(แคร๊ค เคม แอนด์ ดิท วอส สเทร๊งจ ฮาว อิท ร๊อค อัซ)
Perhaps the underlyin fact stay high explain genocide
(เพอร์แฮพส์ ดิ underlyin แฟคท สเทย์ ไฮฮ เอ็กซเพลน เจนโอะไซด)
It’s when we ride on our own kind
(อิทซ เว็น วี ไรด์ ออน เอ๊า โอว์น ไคนด์)
What is it we all fear, reflections in the mirror
(ว๊อท อีส ซิท วี ออล เฟียร์ , ริฟเคลฌัน ซิน เดอะ มิเร่อร์)
We can’t escape fate, the end is gettin nearer
(วี แค็นท เอสเขพ เฟ้ท , ดิ เอ็นด อีส เกดดิน nearer)

[Chorus 2X: 2Pac]
([ ค๊อรัส 2X : 2Pac ])
Who do you believe in?
(ฮู ดู ยู บีลี๊ฝ อิน)
I put my faith in God, blessed and still breathin
(ไอ พุท มาย เฟท อิน ก๊อด , เบล๊ส แอนด์ สทิลล บีตดิน)
And even though it’s hard, that’s who I believe in
(แอนด์ อี๊เฝ่น โธ อิทซ ฮาร์ด , แด้ท ฮู ไอ บีลี๊ฝ อิน)
Before I’m leavin, I’m askin the grievin – who do you believe in?
(บีฟอร์ แอม เลวิน , แอม แอสกิน เดอะ grievin ฮู ดู ยู บีลี๊ฝ อิน)

[Verse Two: 2Pac]
([ เฝิซ ทู : 2Pac ])
Can’t close my eyes cause all I see is terror
(แค็นท โคลส มาย อาย ค๊อส ออล ไอ ซี อีส เท๊อร์เร่อร์)
I hate the man in the mirror
(ไอ เฮท เดอะ แมน อิน เดอะ มิเร่อร์)
Cause his reflection makes the pain turn realer
(ค๊อส ฮิส ริฟเคลฌัน เม้ค เดอะ เพน เทิร์น realer)
Times of Armageddeon, murder in mass amounts
(ไทม์ อ็อฝ Armageddeon , เม๊อร์เด้อร์ อิน มาซ อะเม๊าท)
In this society where only gettin the cash counts
(อิน ดิส โซไซ๊ที่ แวร์ โอ๊นลี่ เกดดิน เดอะ แค๊ช เค้าทํ)
I started out as a beginner
(ไอ สท๊าร์ท เอ๊าท แอส ซา บิกีนเนอะ)
Entered the criminal lifestyle became a sinner
(เอ๊นเท่อร์ เดอะ ครีมอิแน็ล ไลฟ์สตายอฺ บิเคม อะ ซีนเนอะ)
I make my money and vacate, evade prison
(ไอ เม้ค มาย มั๊นนี่ แอนด์ เฝเคท , อิเฝด พริ๊ซั่น)
Went from the chosen one to outcast, unforgiven
(เว็นท ฟรอม เดอะ โชเซ่น วัน ทู เอาทคาซท , อันเฟาะกีฝเอน)
And all the Hennessy and weed can’t hide, the pain I feel inside
(แอนด์ ออล เดอะ เฮนเนสซี แอนด์ วี แค็นท ไฮด์ , เดอะ เพน นาย ฟีล อิ๊นไซด์)
You know, it’s like I’m livin just to die
(ยู โนว์ , อิทซ ไล๊ค แอม ลีฝอิน จั๊สท ทู ดาย)
I fall on my knees and beg for mercy, not knowin if I’m worthy
(ไอ ฟอลล์ ออน มาย นี แซน เบ๊ก ฟอร์ เม๊อร์ซี่ , น็อท โนว์อิน อิ๊ฟ แอม เวอฑิ)
Livin life thinkin no man can hurt me
(ลีฝอิน ไล๊ฟ ติ้งกิน โน แมน แคน เฮิร์ท มี)
So I’m askin — before I lay me down to sleep
(โซ แอม แอสกิน บีฟอร์ ไอ เลย์ มี เดาน ทู สลี๊พ)
Before you judge me, look at all the sh*t you did to me, my misery
(บีฟอร์ ยู จั๊ดจ มี , ลุ๊ค แกท ออล เดอะ ฌะ *ที ยู ดิด ทู มี , มาย มีสริ)
I rose up from the slums, made it out the flames
(ไอ โรส อั๊พ ฟรอม เดอะ สลัม , เมด อิท เอ๊าท เดอะ เฟลม)
In my search for fame will I change? I’m askin
(อิน มาย เซิร์ช ฟอร์ เฟม วิล ไอ เช้งจํ แอม แอสกิน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Three: Kadafi]
([ เฝิซ ทรี : Kadafi ])
Faith in Allah, believe in me and this plastic
(เฟท อิน แอลละ , บีลี๊ฝ อิน มี แอนด์ ดิส พแลซทิค)
Cause so far I done witnessed to many dead n*ggaz in caskets
(ค๊อส โซ ฟาร์ ไอ ดัน วิทเหนส ทู เมนอิ เด้ด เอ็น *ggaz อิน แคซเค็ท)
With they chest plates stretched like elastic
(วิธ เด เชสทํ เพล๊ท สเทร๊ทช ไล๊ค อีล๊าสติค)
And what’s worse I’m on front line, holdin down camp, still mashin
(แอนด์ ว๊อท เวิ๊ร์ส แอม ออน ฟร๊อนท ไลน์ , โฮดดิน เดาน แค๊มพํ , สทิลล แมชเชน)
Heard my cousin, one of the old heads from the block
(เฮิด มาย เค๊าซิน , วัน อ็อฝ ดิ โอลด์ เฮด ฟรอม เดอะ บล๊อค)
Just came home October of ’95 back in Yardsville stuck
(จั๊สท เคม โฮม อ็อคโทเบอะ อ็อฝ 95 แบ็ค อิน Yardsville ซทัค)
with a three to five, if he don’t act up, now he realize
(วิธ อะ ทรี ทู ไฟฝ , อิ๊ฟ ฮี ด้อนท์ แอ๊คท อั๊พ , นาว ฮี รีแอะไลส)
If you don’t stay wise, then in this game you f*cked
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ สเทย์ ไว๊ส , เด็น อิน ดิส เกม ยู ฟัคed)
Talk to my baby girl, give me the word on what she heard
(ท๊อล์ค ทู มาย เบ๊บี้ เกิร์ล , กี๊ฝ มี เดอะ เวิร์ด ออน ว๊อท ชี เฮิด)
One of the grimmies is snitchin, Diamond a stool pigeon I talked to him
(วัน อ็อฝ เดอะ grimmies ซิส สนิกชิน , ได๊ม่อนดํ อะ ซทูล พีจอัน นาย ท๊อล์ค ทู ฮิม)
He said he didn’t, my man said he did, in fact he’s sure
(ฮี เซ็ด ฮี ดิ๊นอิน , มาย แมน เซ็ด ฮี ดิด , อิน แฟคท อีส ชัวร์)
Cause he just came home off of bail
(ค๊อส ฮี จั๊สท เคม โฮม ออฟฟ อ็อฝ เบล)

[2Pac] Now tell me
([ 2Pac ] นาว เทลล มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Outro: spoken word]
([ เอ๊าโต : ซโพเค็น เวิร์ด ])
Who do you believe in?
(ฮู ดู ยู บีลี๊ฝ อิน)
Is it Buddah, Jehovah, or Jah? Or Allah?
(อีส ซิท Buddah , จิโฮฝะ , ออ ย่า ออ แอลละ)
Is it Jesus? Is it God? Or is just yourself?
(อีส ซิท จีสัซ ซิส อิท ก๊อด ออ อีส จั๊สท ยุรเซลฟ)
Definately not to be imposed, being a demon
(เดฝฟินเนสรี่ น็อท ทู บี อิโพ้สท , บีอิง อะ ดีมัน)
Because this is the joy of believing!
(บิคอส ดิส ซิส เดอะ จอย อ็อฝ บีลีฝวิง !)
Men, to believe in yourselves
(เม็น , ทู บีลี๊ฝ อิน ยุรเซลฝส)
But for sure, the higher power
(บั๊ท ฟอร์ ชัวร์ , เดอะ ไฮเออะ พ๊าวเว่อร์)
Resides only to ride in the heart of the true
(ริไสด โอ๊นลี่ ทู ไรด์ อิน เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ เดอะ ทรู)
From the soul, of the man; for truth never has an alibi
(ฟรอม เดอะ โซล , อ็อฝ เดอะ แมน ; ฟอร์ ทรู๊ธ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ส แอน อั๊ลไลไบ)
In the poetry, or in it’s realm
(อิน เดอะ โพเอ๊ทรี่ , ออ อิน อิทซ เรล์ม)
That’s what pulls all words together
(แด้ท ว๊อท พูลล ซอร์ เวิร์ด ทูเก๊ทเธ่อร์)
Just to understand, that every man, is his OWN man
(จั๊สท ทู อั๊นเด้อรสแทนด , แดท เอ๊เฝอร์รี่ แมน , อีส ฮิส โอว์น แมน)
And only man can satisfy the man
(แอนด์ โอ๊นลี่ แมน แคน แซ๊ททิซไฟ เดอะ แมน)
Only the soul of the man, the feelings of the man
(โอ๊นลี่ เดอะ โซล อ็อฝ เดอะ แมน , เดอะ ฟีลอิง อ็อฝ เดอะ แมน)
The for realness of the man
(เดอะ ฟอร์ เรียลเนต อ็อฝ เดอะ แมน)
You can’t shake the man when you feel the man you know the man
(ยู แค็นท เช้ค เดอะ แมน เว็น ยู ฟีล เดอะ แมน ยู โนว์ เดอะ แมน)
And you gotta call yourself because you are that man
(แอนด์ ยู กอททะ คอลลํ ยุรเซลฟ บิคอส ยู อาร์ แดท แมน)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Who do you believe in?
(ฮู ดู ยู บีลี๊ฝ อิน)
I put my faith in God, blessed and still breathin
(ไอ พุท มาย เฟท อิน ก๊อด , เบล๊ส แอนด์ สทิลล บีตดิน)

[singing while 2Pac speaks]
([ ซิงกิง ไวล์ 2Pac สพี๊ค ])
Who do you believe in? Put my faith in God, and
(ฮู ดู ยู บีลี๊ฝ อิน พุท มาย เฟท อิน ก๊อด , แอนด์)
Blessed and still breathin
(เบล๊ส แอนด์ สทิลล บีตดิน)

[singer + [2Pac]]
([ ซีงเออะ + [ 2Pac ] ])
Even though it’s hard [Who do you believe in?]
(อี๊เฝ่น โธ อิทซ ฮาร์ด [ ฮู ดู ยู บีลี๊ฝ อิน ])
That’s who I believe in [Put my faith in God]
(แด้ท ฮู ไอ บีลี๊ฝ อิน [ พุท มาย เฟท อิน ก๊อด ])
Before I’m leavin [Even though it’s hard]
(บีฟอร์ แอม เลวิน [ อี๊เฝ่น โธ อิทซ ฮาร์ด ])
I’m askin the grievin
(แอม แอสกิน เดอะ grievin)
[Before I’m leavin I’m askin the grievin – who do you believe in?]
([ บีฟอร์ แอม เลวิน แอม แอสกิน เดอะ grievin ฮู ดู ยู บีลี๊ฝ อิน ])
Who do you believe in? [Who do you believe in?]
(ฮู ดู ยู บีลี๊ฝ อิน [ ฮู ดู ยู บีลี๊ฝ อิน ])
Who do you [Blessed and still breathin]
(ฮู ดู ยู [ เบล๊ส แอนด์ สทิลล บีตดิน ])
Oh blessed, oh blessed
(โอ เบล๊ส , โอ เบล๊ส)
[Before I’m leavin I’m askin the grievin – who do you believe in?]
([ บีฟอร์ แอม เลวิน แอม แอสกิน เดอะ grievin ฮู ดู ยู บีลี๊ฝ อิน ])

[singer]
([ ซีงเออะ ])
Oh who do you
(โอ ฮู ดู ยู)
Do you believe in
(ดู ยู บีลี๊ฝ อิน)
Hohhhhh-ohhhhh
(Hohhhhh โอ้)

[2Pac over singer]
([ 2Pac โอ๊เฝ่อร ซีงเออะ ])
Who do you believe in?
(ฮู ดู ยู บีลี๊ฝ อิน)
I put my faith in God, blessed and still breathin
(ไอ พุท มาย เฟท อิน ก๊อด , เบล๊ส แอนด์ สทิลล บีตดิน)
And even though it’s hard, that’s who I believe in
(แอนด์ อี๊เฝ่น โธ อิทซ ฮาร์ด , แด้ท ฮู ไอ บีลี๊ฝ อิน)
Before I’m leavin I’m askin the grievin – who do you believe in?
(บีฟอร์ แอม เลวิน แอม แอสกิน เดอะ grievin ฮู ดู ยู บีลี๊ฝ อิน)

[singer + [2Pac]]
([ ซีงเออะ + [ 2Pac ] ])
I’m askin [Who do you believe in?]
(แอม แอสกิน [ ฮู ดู ยู บีลี๊ฝ อิน ])
I’m askin you [Put my faith in God]
(แอม แอสกิน ยู [ พุท มาย เฟท อิน ก๊อด ])
[That’s who I believe in]
([ แด้ท ฮู ไอ บีลี๊ฝ อิน ])
[Before I’m leavin I’m askin the grievin – who do you believe in?]
([ บีฟอร์ แอม เลวิน แอม แอสกิน เดอะ grievin ฮู ดู ยู บีลี๊ฝ อิน ])

[2Pac]
([ 2Pac ])
Who do you believe in?
(ฮู ดู ยู บีลี๊ฝ อิน)
I’m blessed and still breathin
(แอม เบล๊ส แอนด์ สทิลล บีตดิน)
That’s who I believe in
(แด้ท ฮู ไอ บีลี๊ฝ อิน)
Before I’m leavin, I’m askin the grievin
(บีฟอร์ แอม เลวิน , แอม แอสกิน เดอะ grievin)
Who do you believe in?
(ฮู ดู ยู บีลี๊ฝ อิน)
Who do you believe in? [echoes to fade]
(ฮู ดู ยู บีลี๊ฝ อิน [ แอคโค ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who Do U Believe In คำอ่านไทย 2Pac feat Kadafi (Outlawz)

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น