เนื้อเพลง Spotlight, Pt. 2 คำอ่านไทย Jennifer Hudson

Yeah! Yeah! Yeah!
( เย่ ! เย่ ! เย่ !)
Remix! Remix!
(รีมิก ! รีมิก !)
KB, R&B
(เคบี , อาร์ &บี)
Look, JH, YJ
(ลุ๊ค , JH , YJ)
We here, why play?
(วี เฮียร , วาย เพลย์)
You know I talk talk talk that sh-
(ยู โนว์ ไอ ท๊อล์ค ท๊อล์ค ท๊อล์ค แดท ฌะ)
Look, one thing about it, you don’t want that
(ลุ๊ค , วัน ทริง อะเบ๊าท ดิธ , ยู ด้อนท์ ว้อนท แดท)
Let’s go!
(เล็ท โก !)

Say I understand the best thing in the world
(เซย์ ไอ อั๊นเด้อรสแทนด เดอะ เบ๊สท์ ทริง อิน เดอะ เวิลด)
Try my best to understand this baby girl
(ธราย มาย เบ๊สท์ ทู อั๊นเด้อรสแทนด ดิส เบ๊บี้ เกิร์ล)
I’m a G and I always will be
(แอม มา จี แอนด์ ดาย ออลเว วิล บี)
And I’m a thug it out until the hood’s out, kill me
(แอนด์ แอม มา ธัก อิท เอ๊าท อันทิล เดอะ ฮุด เอ๊าท , คิลล์ มี)
Y’all kill me, I got it like I ain’t him
(ยอล คิลล์ มี , ไอ ก็อท ดิธ ไล๊ค ไก เอน ฮิม)
That’s like baby brother act it like it ain’t slim
(แด้ท ไล๊ค เบ๊บี้ บร๊าเท่อรํ แอ๊คท ดิธ ไล๊ค กิด เอน สลิม)
Trap girl can’t deny that he ain’t slim
(แถร๊บ เกิร์ล แค็นท ดีนาย แดท ฮี เอน สลิม)
Try to touch these girls but he ain’t him
(ธราย ทู ทั๊ช ฑิส เกิร์ล บั๊ท ฮี เอน ฮิม)
And I love my hood, watch me hit it up
(แอนด์ ดาย ลัฝ มาย ฮุด , ว๊อทช มี ฮิท ดิธ อั๊พ)
And they love what I do, watch me switch it up
(แอนด์ เด ลัฝ ว๊อท ไอ ดู , ว๊อทช มี สวิทช์ อิท อั๊พ)
Yeah you trippin’, what you thinking?
(เย่ ยู ทริพพิน , ว๊อท ยู ติ้งกิง)
Must be drinking, what you drinking?
(มัสท์ บี ดริงคิง , ว๊อท ยู ดริงคิง)
CTE’s what I’m claiming
(CTEs ว๊อท แอม ครีมมิง)
I’m so hood I ain’t explaining
(แอม โซ ฮุด ดาย เอน เอคซฺเปนนิง)
I’m so hood I ain’t explaining
(แอม โซ ฮุด ดาย เอน เอคซฺเปนนิง)
Plug my album, I’m just playing
(พลั๊ก มาย อั๊ลบั้ม , แอม จั๊สท พเลนิ่ง)
The Recession, I’m just saying
(เดอะ รีเซ๊สชั่น , แอม จั๊สท เซอิง)
All that singing, what you saying?
(ออล แดท ซิงกิง , ว๊อท ยู เซอิง)
I’m just saying, why you playing?
(แอม จั๊สท เซอิง , วาย ยู พเลนิ่ง)
While I’m playing, hope you’re praying
(ไวล์ แอม พเลนิ่ง , โฮพ ยัวร์ เพลยอิง)
You probably miss your blessing, be back stressed
(ยู พรอบอับลิ มิซ ยุร บเลซซิง , บี แบ็ค สเทรสส)
Doing all that collumn, all that text
(ดูอิง ออล แดท collumn , ออล แดท เท๊กซท์)
You done bump your head, lost your mind
(ยู ดัน บั๊มพํ ยุร เฮด , ล็อซท ยุร ไมนด์)
Since you in my spotlight, baby, go and get shined
(ซิ๊นซ ยู อิน มาย สปอทไลท์ , เบ๊บี้ , โก แอนด์ เก็ท ฌิน)
Yeah!
(เย่ !)

Are you a man who loves, and cherishes, and cares for me?
(อาร์ ยู อะ แมน ฮู ลัฝ , แอนด์ cherishes , แอนด์ แคร์ ฟอร์ มี)
Is that you? Is that you? Is that you? Yeah…
(อีส แดท ยู อีส แดท ยู อีส แดท ยู เย่)
Are you a guard in a prison, maximum security?
(อาร์ ยู อะ การ์ด อิน อะ พริ๊ซั่น , แม๊กซิมั่ม ซิคยูริทิ)
Is that you? Is that you? Is that you? Yeah…
(อีส แดท ยู อีส แดท ยู อีส แดท ยู เย่)
Do we stay home all the time, cause you want me to yourself?
(ดู วี สเทย์ โฮม ออล เดอะ ไทม์ , ค๊อส ยู ว้อนท มี ทู ยุรเซลฟ)
Is that you? Is that you? Is that you? Yeah…
(อีส แดท ยู อีส แดท ยู อีส แดท ยู เย่)
Or am I locked away, out of fear that I’d find someone else?
(ออ แอ็ม ไอ ล๊อค อะเวย์ , เอ๊าท อ็อฝ เฟียร์ แดท อาย ไฟนด์ ซัมวัน เอ๊ลส)
Is that you? Is that you? Yeah
(อีส แดท ยู อีส แดท ยู เย่)

Well, I don’t like, living under your spotlight
(เวลล , ไอ ด้อนท์ ไล๊ค , ลีฝอิง อั๊นเด้อร ยุร สปอทไลท์)

Just because you think, I might find somebody worthy
(จั๊สท บิคอส ยู ทริ๊งค , ไอ ไมท ไฟนด์ ซัมบอดี้ เวอฑิ)
Oh, I don’t like, living under your spotlight
(โอ , ไอ ด้อนท์ ไล๊ค , ลีฝอิง อั๊นเด้อร ยุร สปอทไลท์)
Maybe, if you treat me right, you won’t have to worry
(เมบี , อิ๊ฟ ยู ทรี๊ท มี ไร๊ท , ยู ว็อนท แฮ็ฝ ทู ว๊อร์รี่)

Is this a relationship, fulfilling your needs, as well as mine?
(อีส ดิส ซา ริเลฌันฌิพ , ฟลูฟินลิ้ง ยุร นี๊ด , แอส เวลล แอส ไมน์)
Is that you? Is that you? Is that you? Yeah…
(อีส แดท ยู อีส แดท ยู อีส แดท ยู เย่)
Or is this just my sentence, am I doing time?
(ออ อีส ดิส จั๊สท มาย เซ๊นเท้นซ , แอ็ม ไอ ดูอิง ไทม์)
Is that you? Is that you? Is that you? Yeah…
(อีส แดท ยู อีส แดท ยู อีส แดท ยู เย่)
If this is love, real, real love, then I’m staying no doubt
(อิ๊ฟ ดิส ซิส ลัฝ , เรียล , เรียล ลัฝ , เด็น แอม สเตย์ยิ่ง โน เดาท)
Is that you? Is that you? Is that you? Yeah…
(อีส แดท ยู อีส แดท ยู อีส แดท ยู เย่)
But if I’m just love prisoner, then I’m busting out
(บั๊ท อิ๊ฟ แอม จั๊สท ลัฝ พรีสเนอะ , เด็น แอม บัสติง เอ๊าท)
Is that you? Is that you? Yeah…
(อีส แดท ยู อีส แดท ยู เย่)

Well, I don’t like, living under your spotlight
(เวลล , ไอ ด้อนท์ ไล๊ค , ลีฝอิง อั๊นเด้อร ยุร สปอทไลท์)
Just because you think, I might find somebody worthy
(จั๊สท บิคอส ยู ทริ๊งค , ไอ ไมท ไฟนด์ ซัมบอดี้ เวอฑิ)
Oh, I don’t like, living under your spotlight
(โอ , ไอ ด้อนท์ ไล๊ค , ลีฝอิง อั๊นเด้อร ยุร สปอทไลท์)
Maybe, if you treat me right, you won’t have to worry
(เมบี , อิ๊ฟ ยู ทรี๊ท มี ไร๊ท , ยู ว็อนท แฮ็ฝ ทู ว๊อร์รี่)

Oh, you oughta be, ashamed of yourself
(โอ , ยู เอ้าดา บี , อะเชมดฺ อ็อฝ ยุรเซลฟ)
What the hell, do you think you’re doing?
(ว๊อท เดอะ เฮ็ลล , ดู ยู ทริ๊งค ยัวร์ ดูอิง)
Loving me, loving me so wrong
(ลัฝอิง มี , ลัฝอิง มี โซ รอง)
Baby, all I do is try
(เบ๊บี้ , ออล ไอ ดู อีส ธราย)
To show you, that you’re my
(ทู โชว์ ยู , แดท ยัวร์ มาย)
One and only guy
(วัน แอนด์ โอ๊นลี่ กาย)
No matter, who may come along
(โน แม๊ทเท่อร์ , ฮู เมย์ คัม อะลอง)
Open your eyes, cause baby, I don’t lie
(โอ๊เพ่น ยุร อาย , ค๊อส เบ๊บี้ , ไอ ด้อนท์ ไล)

Yeah! Yeah! Yeah!
(เย่ ! เย่ ! เย่ !)
Remix! Remix!
(รีมิก ! รีมิก !)
Yeah Yeah Yeah!
(เย่ เย่ เย่ !)
Look, JH, YJ
(ลุ๊ค , JH , YJ)

Well, I don’t like, living under your spotlight
(เวลล , ไอ ด้อนท์ ไล๊ค , ลีฝอิง อั๊นเด้อร ยุร สปอทไลท์)
Just because you think, I might find somebody worthy
(จั๊สท บิคอส ยู ทริ๊งค , ไอ ไมท ไฟนด์ ซัมบอดี้ เวอฑิ)
Oh, I don’t like, living under your spotlight
(โอ , ไอ ด้อนท์ ไล๊ค , ลีฝอิง อั๊นเด้อร ยุร สปอทไลท์)
Maybe, if you treat me right, you won’t have to worry
(เมบี , อิ๊ฟ ยู ทรี๊ท มี ไร๊ท , ยู ว็อนท แฮ็ฝ ทู ว๊อร์รี่)

Well, I don’t like, living under your spotlight
(เวลล , ไอ ด้อนท์ ไล๊ค , ลีฝอิง อั๊นเด้อร ยุร สปอทไลท์)
Just because you think, I might find somebody worthy
(จั๊สท บิคอส ยู ทริ๊งค , ไอ ไมท ไฟนด์ ซัมบอดี้ เวอฑิ)
Oh, I don’t like, living under your spotlight
(โอ , ไอ ด้อนท์ ไล๊ค , ลีฝอิง อั๊นเด้อร ยุร สปอทไลท์)
Maybe, if you treat me right, you won’t have to worry
(เมบี , อิ๊ฟ ยู ทรี๊ท มี ไร๊ท , ยู ว็อนท แฮ็ฝ ทู ว๊อร์รี่)

I don’t like…
(ไอ ด้อนท์ ไล๊ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Spotlight, Pt. 2 คำอ่านไทย Jennifer Hudson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น