เนื้อเพลง Home Now คำอ่านไทย No Doubt

I’m Hanging Out With Me
( แอม แฮงอิง เอ๊าท วิธ มี)
And You’re A Vacant Chair
(แอนด์ ยัวร์ อะ เฝแค็นท แชร์)
A Chosen Compromise
(อะ โชเซ่น ค๊อมโพรไหมสํ)
This Space We Rarely Share
(ดิส สเพ๊ซ วี แรลิ แชร์)

And If You Lived Here You’d Be Home Now
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ไล้ฝ เฮียร ยูต บี โฮม นาว)

So What You Givin’ Up For Me
(โซ ว๊อท ยู กีฝอิน อั๊พ ฟอร์ มี)
And What Shall I Give Up For You
(แอนด์ ว๊อท แชลล์ ไอ กี๊ฝ อั๊พ ฟอร์ ยู)
Aimless Expectations Passing By
(เอมเล็ซ เอคซเพ็คเทฌัน พาซซิง บาย)

If You Lived Here You’d Be Home Now
(อิ๊ฟ ยู ไล้ฝ เฮียร ยูต บี โฮม นาว)
If You Lived Here You’d Be Home Now
(อิ๊ฟ ยู ไล้ฝ เฮียร ยูต บี โฮม นาว)

Barren Wasted Heart
(แบเร็น ว็อซท ฮาร์ท)
Neglect Of Normalcy
(เน็กเล๊คท อ็อฝ นอแม็ลซิ)

And If You Lived Here You’d Be Home Now
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ไล้ฝ เฮียร ยูต บี โฮม นาว)
Oh If You Lived Here You’d Be Home Now
(โอ อิ๊ฟ ยู ไล้ฝ เฮียร ยูต บี โฮม นาว)

And To Make It Real
(แอนด์ ทู เม้ค กิด เรียล)
I Need To Have You Here
(ไอ นี๊ด ทู แฮ็ฝ ยู เฮียร)
I Need To Have You
(ไอ นี๊ด ทู แฮ็ฝ ยู)
It Can’t Be Sincere
(อิท แค็นท บี ซินเซียร์)
Unless You Spend Time Here
(อันเล๊ซ ยู สเพ็นด ไทม์ เฮียร)
I Need To See You
(ไอ นี๊ด ทู ซี ยู)

Supervision Is What I Need
(ซยูเพอะฝีฉอัน อีส ว๊อท ไอ นี๊ด)
Some Consistence Tangibility
(ซัม ค็อนซีซเท็นซ แทมจิบีลอิทิ)
Some Casual Light Days
(ซัม แค๊สช่วล ไล๊ท เดย์)
Part Of The Furniture
(พาร์ท อ็อฝ เดอะ เฟอนิเชอะ)
I Want To Take You For Granted
(ไอ ว้อนท ทู เท้ค ยู ฟอร์ แกร๊นท)
And See You Regular
(แอนด์ ซี ยู เร๊กกูล่าร์)

So What You Givin’ Up For Me
(โซ ว๊อท ยู กีฝอิน อั๊พ ฟอร์ มี)
And What Shall I Give Up For You
(แอนด์ ว๊อท แชลล์ ไอ กี๊ฝ อั๊พ ฟอร์ ยู)
The Separations Tired It’s Been Too Long
(เดอะ เซพะเรฌัน ไทร์ อิทซ บีน ทู ลอง)

And To Make It Real
(แอนด์ ทู เม้ค กิด เรียล)
I Need To Have You Here
(ไอ นี๊ด ทู แฮ็ฝ ยู เฮียร)
I Need To Have You
(ไอ นี๊ด ทู แฮ็ฝ ยู)
It Can’t Be Sincere
(อิท แค็นท บี ซินเซียร์)
Unless You Spend Time Here
(อันเล๊ซ ยู สเพ็นด ไทม์ เฮียร)
I Need To See You
(ไอ นี๊ด ทู ซี ยู)
I Need To You
(ไอ นี๊ด ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Home Now คำอ่านไทย No Doubt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น