เนื้อเพลง Leave Dat Boy Alone คำอ่านไทย D12

[Chorus: Eminem]
( [ ค๊อรัส : เอมมีนเอม ])
Yall better leave dat boy alone
(ยอล เบ๊ทเท่อร์ ลี๊ฝ แดซ บอย อะโลน)
Cuz if they dont
(คัซ อิ๊ฟ เด ด้อนท์)
You know they goin come back on ’em
(ยู โนว์ เด โกอิน คัม แบ็ค ออน เอ็ม)
And they dont want him to come back strong
(แอนด์ เด ด้อนท์ ว้อนท ฮิม ทู คัม แบ็ค สทรอง)
I wouldnt durr get that boy goin
(ไอ วูดดึ่น durr เก็ท แดท บอย โกอิน)

I said leave dat boy alone
(ไอ เซ็ด ลี๊ฝ แดซ บอย อะโลน)
Cuz yall dont know him
(คัซ ยอล ด้อนท์ โนว์ ฮิม)
That there boy he out cold
(แดท แดร์ บอย ฮี เอ๊าท โคลด์)
And that there boy he been known
(แอนด์ แดท แดร์ บอย ฮี บีน โนน)
To stirr some sh*t up when he in that zone
(ทู stirr ซัม ฌะ *ที อั๊พ เว็น ฮี อิน แดท โซน)

[Bridge x2]
([ บริดจ x2 ])

Better leave that boy alone
(เบ๊ทเท่อร์ ลี๊ฝ แดท บอย อะโลน)
Better leave that boy alone
(เบ๊ทเท่อร์ ลี๊ฝ แดท บอย อะโลน)
Better leave that boy alone
(เบ๊ทเท่อร์ ลี๊ฝ แดท บอย อะโลน)
Cuz you dont want to get that boy goin
(คัซ ยู ด้อนท์ ว้อนท ทู เก็ท แดท บอย โกอิน)

[Verse 1: Swift]
([ เฝิซ 1 : ซิวิฟท ])
It’s my attitude that’s makin me bust sh*t
(อิทซ มาย แอ๊ททิจูด แด้ท เมกิน มี บัซท ฌะ *ที)
I hate to be f*cked with
(ไอ เฮท ทู บี ฟัคed วิธ)
So basically n*ggas wastin they time tryin to touch Swift
(โซ เบซซิคอลลี่ เอ็น *ggas เวสดิน เด ไทม์ ทายอิน ทู ทั๊ช ซิวิฟท)
I run with a bunch of killers that dealt with punks
(ไอ รัน วิธ อะ บันช อ็อฝ คีลเลอะ แดท เด็ลท วิธ พรัค)
Returnin bows ‘fore you be lookin at yourself get stomped
(รีเทินนิน บาว โฟร์ ยู บี ลุคกิน แอ็ท ยุรเซลฟ เก็ท สตอมพฺ)
I’m a dysfunctional bastard who will puncture your ass
(แอม มา ดิซฟังชันนอล แบซเทิด ฮู วิล พังเชอะ ยุร อาซ)
Witha mag and i’ll be glad to send another one after you
(Witha แมก แอนด์ อิลล บี แกล๊ด ทู เซ็นด อะน๊าเทร่อร์ วัน แอ๊ฟเท่อร ยู)
Without no hesitation i run up in your house and wake your spouse up
(วิธเอ๊าท โน เฮสิเทฌัน นาย รัน อั๊พ อิน ยุร เฮ้าส แอนด์ เว้ค ยุร สเพ๊าส อั๊พ)
And give her mouth to gun ressecitation
(แอนด์ กี๊ฝ เฮอ เม๊าธ ทู กัน ressecitation)
A n*ggas information, they hunted and they sad
(อะ เอ็น *ggas อินเฟาะเมฌัน , เด ฮั้นท แอนด์ เด แซ้ด)
Got you mad cuz they sh*ttin through their stomach in a bag
(ก็อท ยู แม้ด คัซ เด ฌะ *ttin ทรู แดร์ สโท๊มัช อิน อะ แบ๊ก)
We comin too strong so its irrelevant to blast you
(วี คัมอิน ทู สทรอง โซ อิทซ อีเรวเรเว้น ทู บลาสทํ ยู)
We master ready, slash like relatives of Manson
(วี ม๊าสเต้อร์ เร๊ดี้ , สแหล๊ช ไล๊ค รีเลถีฝ อ็อฝ แมนซัน)
When you hear us n*ggas think it’s elephants dancin
(เว็น ยู เฮียร อัซ เอ็น *ggas ทริ๊งค อิทซ เอ๊เลแฟ้นท แดนซิน)
Comin here is the worste mistake that could ever happen
(คัมอิน เฮียร อีส เดอะ worste มิสเท้ค แดท เคิด เอ๊เฝ่อร์ แฮ๊พเพ่น)
When i’m in my vehicle i’m pullin you in
(เว็น แอม อิน มาย ฝี๊หิเคิ้ล แอม พลูลิน ยู อิน)
I gaurantee the world will never see you again
(ไอ gaurantee เดอะ เวิลด วิล เน๊เฝ่อร์ ซี ยู อะเกน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 2: Kon/Kuniva?]
([ เฝิซ 2 : คอนเอมพลีดิง /ครูเนฝว่า ])
Honest to god i usually try to keep to my self
(อ๊อนเน็สท ทู ก๊อด ดาย ยูฉัวลิ ธราย ทู คี๊พ ทู มาย เซลฟ์)
But it’s kinda hard when you surrounded by ignorants, well
(บั๊ท อิทซ กินดา ฮาร์ด เว็น ยู เซอร์ราวนด์ บาย อีกโนะแร็นท , เวลล)
Let me explain somethin to ya
(เล็ท มี เอ็กซเพลน ซัมติน ทู ยา)
A real street n*gga aint tryin to get in the streets
(อะ เรียล สทรีท เอ็น *gga เอน ทายอิน ทู เก็ท อิน เดอะ สทรีท)
He’s tryin to get out, feel me?
(อีส ทายอิน ทู เก็ท เอ๊าท , ฟีล มี)
And he aint the type of dude to pop a E and get drunk
(แอนด์ ฮี เอน เดอะ ไท๊พ อ็อฝ ดยูด ทู พ็อพ อะ อี แอนด์ เก็ท ดรั๊งค)
And wave his heat all in the air like he’s some dumb hoe punk
(แอนด์ เว๊ฝ ฮิส ฮีท ดอร์ อิน ดิ แอร์ ไล๊ค อีส ซัม ดัมบ โฮ พรัค)
Atleast a soldier in the army lose his life over a cause
(Atleast ดา โซ๊ลเจ้อร์ อิน ดิ อามิ ลู้ส ฮิส ไล๊ฟ โอ๊เฝ่อร รา ค๊อส)
This nigger dyin over prizes to prove he got balls
(ดิส นีกเกอะ ดายอิน โอ๊เฝ่อร ไพร๊ซ์ ทู พรู๊ฝ ฮี ก็อท บอล)
I play keyboards, i dont play deep
(ไอ เพลย์ คีย์บอด , ไอ ด้อนท์ เพลย์ ดี๊พ)
You borrow guns, i own sh*t that explode when it hit
(ยู บ๊อโร่ว กัน , ไอ โอว์น ฌะ *ที แดท เอ็กซโพลด เว็น หนิด ฮิท)
You think it’s wrong that you hoes thinkin you can’t really get sleep
(ยู ทริ๊งค อิทซ รอง แดท ยู โฮ ติ้งกิน ยู แค็นท ริแอ็ลลิ เก็ท สลี๊พ)
Cuz you laid a n*gga down without any meat
(คัซ ยู เลด อะ เอ็น *gga เดาน วิธเอ๊าท เอ๊นี่ มี๊ท)
Well my cops wont allow me to make decisions in vein
(เวลล มาย ค็อพ ว็อนท อะลาว มี ทู เม้ค ดีซิ๊ชั่น ซิน เฝน)
I’m a magne i do my biddin and i do it again
(แอม มา magne ไอ ดู มาย biddin แอนด์ ดาย ดู อิท อะเกน)
If you take it to that level, i take it to whoever
(อิ๊ฟ ยู เท้ค กิด ทู แดท เล๊เฝ่ล , ไอ เท้ค กิด ทู ฮูเอฝเออะ)
Want to harm me and my family, Runyon Avenue forever
(ว้อนท ทู ฮาร์ม มี แอนด์ มาย แฟ๊มิลี่ , Runyon แอ๊ฝเฝนิว ฟอเร๊เฝ่อร)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 3: Kon/Kuniva?]
([ เฝิซ 3 : คอนเอมพลีดิง /ครูเนฝว่า ])
Now people i live triflin i express it through writin
(นาว พี๊เพิ่ล ไอ ไล้ฝ ไทฟิน นาย เอ็กซเพรส ซิท ทรู ไรดิน)
If you can’t feel it, then i must express it through fightin
(อิ๊ฟ ยู แค็นท ฟีล อิท , เด็น นาย มัสท์ เอ็กซเพรส ซิท ทรู ไฟท์ดิน)
And i jus bought me a new gauge and added on a knew knife
(แอนด์ ดาย ยูส บอท มี อะ นิว เกจ แอนด์ แอ๊ด ออน อะ นยู ไน๊ฟ)
And i strike peopel so fast people think i threw lightning
(แอนด์ ดาย สไทร๊ค peopel โซ ฟาสท พี๊เพิ่ล ทริ๊งค ไอ ธรู ไล๊ทนิ่ง)
Clash with a few titans, blasted a few height men
(แคลช วิธ อะ ฟิว ไทแท็น , บลาสทํ อะ ฟิว ไฮท เม็น)
Been harassed by two dykes who wanted [?lou pikner]
(บีน ฮาราสส บาย ทู ไดค ฮู ว้อนท [ ลู pikner ])
Plus you know i’m too violent, to be out with you whilin
(พลัส ยู โนว์ แอม ทู ไฝ๊โอเล้นท , ทู บี เอ๊าท วิธ ยู whilin)
Cuz as soon as you drivin im a spit a few 5 ones
(คัซ แอส ซูน แอส ยู ดรายวิน แอม มา ซพิท ดา ฟิว 5 วัน)
And i love to Kunive son, and you left a live one
(แอนด์ ดาย ลัฝ ทู Kunive ซัน , แอนด์ ยู เล๊ฟท ดา ไล้ฝ วัน)
I know how to hide guns, skinny or wide ones
(ไอ โนว์ ฮาว ทู ไฮด์ กัน , ซคีนอิ ออ ไวด์ วัน)
Go buy me a long sub and hide it inside buns
(โก บาย มี อะ ลอง ซับ แอนด์ ไฮด์ อิท อิ๊นไซด์ บัน)
You lookin for hoes, and up in here you goin find none
(ยู ลุคกิน ฟอร์ โฮ , แอนด์ อั๊พ อิน เฮียร ยู โกอิน ไฟนด์ นัน)
You n*ggas get dropped once, and you can kiss my nuts
(ยู เอ็น *ggas เก็ท ดร็อพ วั๊นซ , แอนด์ ยู แคน คิซ มาย นัท)
You soft little dry cunts, get stuck till your eyes shut
(ยู ซ๊อฟท ลิ๊ทเทิ่ล ดราย คันท , เก็ท ซทัค ทิลล์ ยุร อาย ชั๊ท)
No time for the wild ones, i’m writin these five words
(โน ไทม์ ฟอร์ เดอะ ไวลด์ วัน , แอม ไรดิน ฑิส ไฟฝ เวิร์ด)
F*CK YOU D*CK RIDIN N*GGAS count it, it’s five words.
(ฟัค ยู ดี *CK ริดอิน เอ็น *GGAS เค้าทํ ดิธ , อิทซ ไฟฝ เวิร์ด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Bridge]
([ บริดจ ])

[Outro]
([ เอ๊าโต ])
Sifty McVeigh [that boy he hot to death]
(Sifty แมคเว [ แดท บอย ฮี ฮอท ทู เด้ท ])
Mr. Porter [that boy he hot to death]
(มีซเทอะ โพเทอะ [ แดท บอย ฮี ฮอท ทู เด้ท ])
Kuniva [that boy he hot to death]
(ครูเนฝว่า [ แดท บอย ฮี ฮอท ทู เด้ท ])
Yep, better step before you get beat to death
(เย็พ , เบ๊ทเท่อร์ สเท็พ บีฟอร์ ยู เก็ท บีท ทู เด้ท)
Yall dont want to be dem there boys
(ยอล ด้อนท์ ว้อนท ทู บี เดม แดร์ บอย)
Dem there boys be makin noise
(เดม แดร์ บอย บี เมกิน น๊อยส)
Dem there boys got all kind of toys
(เดม แดร์ บอย ก็อท ดอร์ ไคนด์ อ็อฝ ทอย)
You better step before you get destroyed
(ยู เบ๊ทเท่อร์ สเท็พ บีฟอร์ ยู เก็ท เดสทรอย)
D12
(D12)
Dem there boys … ?
(เดม แดร์ บอย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Leave Dat Boy Alone คำอ่านไทย D12

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น