เนื้อเพลง You คำอ่านไทย Mya

I didn’t know you’d change my world around
( ไอ ดิ๊นอิน โนว์ ยูต เช้งจํ มาย เวิลด อะราวนฺดฺ)
When you came into my life I found
(เว็น ยู เคม อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ ไอ เฟานด)
That what I’ve been searchin’ for for years
(แดท ว๊อท แอฝ บีน เสริทชิน ฟอร์ ฟอร์ เยียร์)
Is standing right in front of me
(อีส ซแทนดิง ไร๊ท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ มี)
Friend you were to me
(เฟรน ยู เวอ ทู มี)
Whenever you stayed up and talked to me
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู สเทย์ อั๊พ แอนด์ ท๊อล์ค ทู มี)
Now it’s so hard to believe
(นาว อิทซ โซ ฮาร์ด ทู บีลี๊ฝ)
That your here with me
(แดท ยุร เฮียร วิธ มี)
Oh
(โอ)

You
(ยู)
Your that special one for me
(ยุร แดท สเพ๊เชี่ยล วัน ฟอร์ มี)
It’s you [You]
(อิทซ ยู [ ยู ])
You have everything I need
(ยู แฮ็ฝ เอ๊วี่ติง ไอ นี๊ด)
In you
(อิน ยู)
No one else can treat me like you
(โน วัน เอ๊ลส แคน ทรี๊ท มี ไล๊ค ยู)
Do do do do do
(ดู ดู ดู ดู ดู)
That’s why I’m here with you
(แด้ท วาย แอม เฮียร วิธ ยู)

Mmm
(อึม)
Yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)

The special bond that we share
(เดอะ สเพ๊เชี่ยล บอนดฺ แดท วี แชร์)
Nothing else on this Earth compares
(นัธอิง เอ๊ลส ออน ดิส เอิร์ทร คอมแพร์)
It seems like the flower continues to grow [Grow]
(อิท ซีม ไล๊ค เดอะ ฟล๊าวเว่อร์ คอนทิ๊นิว ทู โกรว์ [ โกรว์ ])
Blossom into something beautiful
(บล๊อสซั่ม อิ๊นทู ซัมติง บยูทิฟุล)
I reach out my hand to you [I reach out my hand to you]
(ไอ รี๊ช เอ๊าท มาย แฮนด์ ทู ยู [ ไอ รี๊ช เอ๊าท มาย แฮนด์ ทู ยู ])
And hope one day you’ll say I do [Say I do]
(แอนด์ โฮพ วัน เดย์ โยว เซย์ ไอ ดู [ เซย์ ไอ ดู ])
Anything [Anything]
(เอนอิธิง [ เอนอิธิง ])
Everything [Everything]
(เอ๊วี่ติง [ เอ๊วี่ติง ])
Hope for your love
(โฮพ ฟอร์ ยุร ลัฝ)
Cause
(ค๊อส)

You [Cause you]
(ยู [ ค๊อส ยู ])
Your that special one for me [That special one for me, it’s]
(ยุร แดท สเพ๊เชี่ยล วัน ฟอร์ มี [ แดท สเพ๊เชี่ยล วัน ฟอร์ มี , อิทซ ])
It’s you [It’s you]
(อิทซ ยู [ อิทซ ยู ])
You have everything I need [Have everyting I need]
(ยู แฮ็ฝ เอ๊วี่ติง ไอ นี๊ด [ แฮ็ฝ เอฟรี่ทิง ไอ นี๊ด ])
In you [In you]
(อิน ยู [ อิน ยู ])
No one else can treat me like you [No one else could ever treat me like you do]
(โน วัน เอ๊ลส แคน ทรี๊ท มี ไล๊ค ยู [ โน วัน เอ๊ลส เคิด เอ๊เฝ่อร์ ทรี๊ท มี ไล๊ค ยู ดู ])
Do do do do do [Like you do]
(ดู ดู ดู ดู ดู [ ไล๊ค ยู ดู ])
That’s why I’m here with you [Like you do, you]
(แด้ท วาย แอม เฮียร วิธ ยู [ ไล๊ค ยู ดู , ยู ])

Your that special one for me
(ยุร แดท สเพ๊เชี่ยล วัน ฟอร์ มี)
All I need is you
(ออล ไอ นี๊ด อีส ยู)
All I need is you
(ออล ไอ นี๊ด อีส ยู)
All I need is you
(ออล ไอ นี๊ด อีส ยู)
All I need is you
(ออล ไอ นี๊ด อีส ยู)
Hey yeah
(เฮ เย่)

You [You]
(ยู [ ยู ])
Your that special one for me [You and me yeah, you and me]
(ยุร แดท สเพ๊เชี่ยล วัน ฟอร์ มี [ ยู แอนด์ มี เย่ , ยู แอนด์ มี ])
It’s you [We were mean’t to be, whoa]
(อิทซ ยู [ วี เวอ เม็นท ทู บี , โว้ว ])
You have everything I need [Have everything that I will ever need]
(ยู แฮ็ฝ เอ๊วี่ติง ไอ นี๊ด [ แฮ็ฝ เอ๊วี่ติง แดท ไอ วิล เอ๊เฝ่อร์ นี๊ด ])
In you [Oh]
(อิน ยู [ โอ ])
No one else can treat me like you [Oh, no one else can treat me like you do]
(โน วัน เอ๊ลส แคน ทรี๊ท มี ไล๊ค ยู [ โอ , โน วัน เอ๊ลส แคน ทรี๊ท มี ไล๊ค ยู ดู ])
Do do do do do [Your that special one, oh]
(ดู ดู ดู ดู ดู [ ยุร แดท สเพ๊เชี่ยล วัน , โอ ])
That’s why I’m here with you [Your that special one]
(แด้ท วาย แอม เฮียร วิธ ยู [ ยุร แดท สเพ๊เชี่ยล วัน ])

You
(ยู)
Your that special one for me [Oh, me]
(ยุร แดท สเพ๊เชี่ยล วัน ฟอร์ มี [ โอ , มี ])
It’s you [It’s you, Oh]
(อิทซ ยู [ อิทซ ยู , โอ ])
You have everything I need [You have everything I will ever need, yeah]
(ยู แฮ็ฝ เอ๊วี่ติง ไอ นี๊ด [ ยู แฮ็ฝ เอ๊วี่ติง ไอ วิล เอ๊เฝ่อร์ นี๊ด , เย่ ])
In you [Mmm hmm]
(อิน ยู [ อึม อึม ])
No one else can treat me like you [I’ll never find another who can do me like you do]
(โน วัน เอ๊ลส แคน ทรี๊ท มี ไล๊ค ยู [ อิลล เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ อะน๊าเทร่อร์ ฮู แคน ดู มี ไล๊ค ยู ดู ])
Do do do do do [Like you do, like you do]
(ดู ดู ดู ดู ดู [ ไล๊ค ยู ดู , ไล๊ค ยู ดู ])
That’s why I’m here with you [Oh, that’s why I’m here with you]
(แด้ท วาย แอม เฮียร วิธ ยู [ โอ , แด้ท วาย แอม เฮียร วิธ ยู ])

You you
(ยู ยู)
You you you
(ยู ยู ยู)
You you you
(ยู ยู ยู)
You you you [You, you, you]
(ยู ยู ยู [ ยู , ยู , ยู ])
You you you
(ยู ยู ยู)
You you you
(ยู ยู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You คำอ่านไทย Mya

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น